แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)

Package Name  CKUP 17.6
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)
Cost*:THB 30,450
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561