แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Program with Stress test

ชื่อแพ็กเกจ CKUP3.4
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Program with Stress test
ค่าใช้จ่าย:THB 14,000
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า