แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Program

Package Name  CKUP3.2
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Program
Cost*:THB 10,700
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560