แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Under 40)

Package Name  CKUP11.5
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Under 40)
Cost*:THB 20,160
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561