แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Male

ชื่อแพ็กเกจ VTL CUP 11.1
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Male
ค่าใช้จ่าย:THB 47,110
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ:
*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 รายละเอียดเพิ่มเติม  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive
* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560