bih.button.backtotop.text

Suthichai Live "ยุคสังคมสูงวัยกับทีมรักษาด้านหัวใจตีบแบบซับซ้อน"

มาร่วมคุยไปพร้อมๆ กับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ยุคสังคมสูงวัยกับทีมรักษาด้านหัวใจตีบแบบซับซ้อน" โดย รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มาร่วมคุยไปพร้อมๆ กับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ยุคสังคมสูงวัยกับทีมรักษาด้านหัวใจตีบแบบซับซ้อน" โดย รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs