bih.button.backtotop.text

Suthichai Live "ยุคสังคมสูงวัยกับทีมรักษาด้านหัวใจตีบแบบซับซ้อน"

มาร่วมคุยไปพร้อมๆ กับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ยุคสังคมสูงวัยกับทีมรักษาด้านหัวใจตีบแบบซับซ้อน" โดย รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
มาร่วมคุยไปพร้อมๆ กับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ "ยุคสังคมสูงวัยกับทีมรักษาด้านหัวใจตีบแบบซับซ้อน" โดย รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs