การบริการกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการไอสำลักอาหารในผู้สูงอายุ

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงวัย เนื่องจากอายุที่มากขึ้นทำให้กล้ามเนื้อและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการกลืนทำงานช้าลง สำหรับการกลืนที่ลำบากจะส่งผลให้เกิดการสำลักในระหว่างรับประทานอาหาร ซึ่งการสำลักบ่อยๆ จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะติดเชื้อในปอดได้ค่ะ

 

Related Health Blogs