แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา

โรคข้อเสื่อม เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมซึ่งทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดทุกครั้งที่เคลื่อนไหว ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และสูญเสียบุคลิกภาพที่ดีไป

ข้อเสื่อมเกิดจากอะไร

“โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่มาพร้อมกับวัย เพราะเมื่อใช้งานไปนานๆ ข้อต่อย่อมเกิดการสึกหรอ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งอายุเฉลี่ยของประชากรเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ป่วยก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วย”  “โดยทั่วไปอาการของข้อเข่าเสื่อมจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่อายุประมาณ 45-50 ปี และพบได้บ่อยในวัย 65 ปีขึ้นไป ส่วนข้อสะโพกเสื่อมจะเกิดช้ากว่า คือเกิดที่อายุประมาณ 60-75 ขึ้นไป”

นอกจากอายุแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมเร็วขึ้น อาทิ ภาวะน้ำหนักเกิน กระดูกและกระดูกอ่อนไม่แข็งแรง กล้ามเนื้อรอบข้อไม่แข็งแรงรวมถึงมีพฤติกรรมการใช้ข้อที่ไม่เหมาะสม เช่น การนั่งยอง นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ และนั่งคุกเข่า เป็นต้น

จะทราบได้อย่างไรว่าข้อเสื่อม

เนื่องจากโรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกถึงอาการของโรคในทันทีและมักมาพบแพทย์เมื่อเกิดอาการมากแล้ว  ได้ให้ข้อสังเกตถึงอาการของโรคไว้ว่า “ในกรณีของโรคข้อเข่าเสื่อม อาการที่ชัดเจนที่สุดคือมีเสียงดังในข้อและเป็นเสียงที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหว เกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่ได้เกิดครั้งเดียวแล้วหายไป ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดข้อ ซึ่งหากปวดมาก เข่าจะบวมเนื่องจากเกิดการอักเสบภายในข้อ เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์บางท่านอาจรักษาด้วยการดูดน้ำในข้อออกซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยหายปวดได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อเข่าจะหายเสื่อม”

ในกรณีที่ข้อเข่าเสื่อมมาก เข่าจะเริ่มผิดรูปคือเริ่มโก่ง อาจเป็นการโก่งออกหรือโก่งเข้าในลักษณะของเข่าชนกันก็ได้ โดยผู้ป่วยจะรู้สึกปวดทุกครั้งที่เดิน เนื่องจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่รองรับแรงกระแทกและช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลมีความหนาลดลงจนกระทั่งหมดไป กระดูกจึงชนกันทำให้เจ็บมาก
 

สำหรับข้อสะโพกเสื่อมนั้น จะเห็นอาการบวมได้ไม่ชัดเจนเพราะเป็นข้อที่อยู่ลึก แต่ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดขณะเคลื่อนไหว เช่น ขณะลุกขึ้นยืน เมื่อข้อสะโพกเสื่อมมากขึ้น ผู้ป่วยจะเคลื่อนไหวไม่คล่องและทำได้ในวงแคบลง นั่นคือเริ่มเดินแบบก้าวสั้นๆ ซึ่งหากปล่อยไว้ ข้อสะโพกที่เสื่อมจะเริ่มติด ทำให้ขยับได้ลำบากมากขึ้น
 

การรักษาโรคข้อเสื่อม

เพราะไม่มีวิธีการรักษาใดที่จะเปลี่ยนข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นข้อที่แข็งแรงดังเดิมได้จุดมุ่งหมายของแพทย์จึงเป็นความพยายามที่จะรักษาสภาพข้อเข่ากับข้อสะโพกของผู้ป่วยเอาไว้ให้นานที่สุด ซึ่งในเบื้องต้นแพทย์จะแนะนำให้แก้ไขที่สาเหตุของโรคและรักษาอาการควบคู่กันไป เช่น ลดน้ำหนัก ปรับท่าทางการนั่ง หมั่นบริหารกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกกับข้อเข่า รวมถึงดูแลร่างกายให้กระดูกแข็งแรง และเมื่อมีอาการปวดก็จะรักษาด้วยการใช้ยาก่อน ซึ่งในระยะแรกนี้ยาที่ใช้มักประกอบด้วย

  • ยารักษาตามอาการ เช่น อาการอักเสบ อาการปวด อาการกล้ามเนื้อเกร็งตัว เป็นต้น
  • ยาบำรุงหรือช่วยยับยั้งการทำลายของกระดูกอ่อนภายในข้อ เช่น กลูโคซามีนซัลเฟตกลูโคซามีนผสมคอนดรอยติน และไดอะเซอรีน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนรับประทาน

“นอกจากนี้ยังมีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเทียม เพื่อให้ข้อเสียดสีน้อยลง แต่หากพยายามทุกทางแล้วอาการของผู้ป่วยยังไม่ดีขึ้น หรือผู้ป่วยยังรู้สึกรับกับสภาพที่เป็นอยู่ไม่ได้ ก็จะนำมาสู่การพิจารณาแนวทางการรักษาขั้นต่อไป ซึ่งก็คือการผ่าตัด”

อย่างไรก็ดีการผ่าตัดนั้น แพทย์จำเป็นต้องพิจารณาข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย คือ

  1. ผู้ป่วยต้องมีอาการที่ได้พยายามรักษาโดยไม่ผ่าตัดแล้ว แต่ไม่เป็นผล
  2. เมื่อเอกซเรย์แล้วพบว่าข้อนั้นอยู่ในขั้นที่ต้องผ่า เพราะแม้ผู้ป่วยจะปวดมากแต่หากข้อยังไม่เสื่อมสภาพจนถึงขั้นผ่า แพทย์อาจไม่พิจารณาผ่าให้
  3. อายุของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากข้อเทียมมีอายุการใช้งานประมาณ 10-20 ปี หากผู้ป่วยมีอายุน้อย ก็มีความเป็นไปได้ที่จะต้องผ่าตัดแก้ไขอีกครั้ง ดังนั้น แพทย์จึงมักไม่ผ่าตัดให้กับผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 50 ปี เพราะนอกจากอายุน้อยแล้วผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังอยู่ในวัยที่ต้องใช้งานข้อหนักและยิ่งทำให้ข้อเทียมสึกหรอเร็วขึ้น

ทั้งนี้ อาจมีผู้ป่วยบางประเภทที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดแม้จะมีอายุน้อย เช่น ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น

เมื่อต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

ในการผ่าตัดรักษาโรคข้อเสื่อมนั้นสามารถทำได้ 2 กรณี คือ กรณีไม่ใช้ข้อเทียม เช่น การตัดต่อกระดูกเพื่อแก้ไขอาการขาโก่งโดยไม่เปลี่ยนข้อ และกรณีใช้ข้อเทียม ซึ่งทำได้หลายวิธี ได้แก่
 

  • การผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม (conventional surgery) เป็นกระบวนการผ่าตัดที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เนื่องจากอาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนซึ่งจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของข้อเทียมได้
  • การผ่าตัดด้วยเทคนิคที่มีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก (minimally invasive surgery) เป็นการผ่าตัดที่กระทบต่อกล้ามเนื้อรอบๆ น้อยลง ขนาดแผลเล็กลง และผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับวิธีผ่าตัดแบบดั้งเดิม
  • การผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer-assisted surgery) สำหรับการผ่าตัดข้อเข่า โดยคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ผลแบบ real time ช่วยให้แพทย์สามารถวางตำแหน่งข้อเทียมหลังการผ่าตัดได้แม่นยำถึงร้อยละ 94 ขณะที่การผ่าตัดด้วยวิธีปกติมีความแม่นยำเพียงร้อยละ 78 นอกจากนี้ยังช่วยให้การปรับสมดุลของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าในขณะผ่าตัดทำได้ละเอียดแม่นยำขึ้น
  • การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty®) ใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียวและการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียม ช่วยให้แพทย์วางตำแหน่งข้อเทียมได้อย่างแม่นยำและไม่เสียกระดูกจากการตัดแต่งผิวกระดูกโดยไม่จำเป็น ข้อเทียมจึงมีอายุการใช้งานยืนยาวอย่างที่ควรจะเป็นและเนื่องจากเป็นผ่าตัดแผลเล็ก ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว

สำคัญที่ “ ความคาดหวัง ”

ในการเลือกวิธีผ่าตัดข้อเทียมนั้น นอกเหนือจากการประเมินอาการแล้ว แพทย์ยังจำเป็นต้องทราบถึงความคาดหวังของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดอีกด้วย “ปัจจุบัน เราพบว่าผู้ป่วยมีความคาดหวังมากขึ้น ไม่ใช่แค่หายปวด ขาหายโก่ง หรือแค่เดินได้ แต่ผลลัพธ์ต้องออกมาใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด เคยเล่นกีฬาได้ก็ต้องเล่นได้เหมือนเดิม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าราวร้อยละ 20 ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมไม่พอใจกับผลการผ่าตัดเพราะไม่เป็นไปตามที่หวังไว้

ด้วยเหตุนี้ แพทย์จึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ผลการผ่าตัดเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการผ่าตัด หรือการเลือกใช้ข้อเข่าเทียมที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ป่วย
 

นอกจากนี้ แพทย์ยังต้องวางแผนการรักษาสำหรับอนาคตไว้ให้ผู้ป่วยอีกด้วย เช่น ในกรณีที่ข้อเสื่อมไม่หมดก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งข้อแต่เลือกผ่าตัดเปลี่ยนเฉพาะบางส่วนซึ่งนอกเหนือจากจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากกว่าแล้ว หากผู้ป่วยต้องเปลี่ยนข้ออีกในอนาคตก็เปลี่ยนทั้งหมดได้ไม่ยาก แต่ถ้าตัดสินใจเปลี่ยนทั้งข้อทั้งที่ทำบางส่วนได้ ในอนาคตการแก้ไขจะทำได้ยากกว่าและมีค่าใช้จ่ายสูง

เราไม่ได้มองว่าการเปลี่ยนข้อเทียมเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะวันนี้ ต้องมองว่าใน 5 ปี 10 ปีข้างหน้า ถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเราจะช่วยเขาได้อย่างไรด้วย

ปัจจุบัน การผ่าตัดข้อเทียมที่ประสบความสำเร็จจึงไม่ได้หมายถึงการผ่าตัดที่มีความปลอดภัยสูงสุดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการผ่าตัดที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังที่คาดหวังทั้งในวันนี้และวันหน้าอีกด้วย

เกี่ยวกับศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (JCI) เฉพาะโรคด้านการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Clinical Care Program Certification of Knee Replacement) จึงนับเป็นศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมที่ให้บริการทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำของโลก

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากลตั้งแต่การลงทะเบียนซักประวัติผู้ป่วยไปจนถึงการติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ข้อเทียมมีอายุการใช้งานยาวนาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
 

Posted by Bumrungrad International
ทำอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังผ่าตัดข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
Better Health ฉบับนี้มาพร้อมกับคำถามที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ น้ำหนักกับมวลกระดูก และอายุกับการผ่าตัดทำบายพาส โดยได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Health Briefs - โรคเบาหวาน
ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ดูแลสุขภาพหัวใจ  เริ่มง่ายๆ ที่อาหาร
แม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้คนทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้เพียงคุณเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Better Health ฉบับนี้มีคำแนะนำว่าด้วยโภชนาการกับการดูแลและรักษาสุขภาพหัวใจจากทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่งพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
สุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
ถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก Better Health ฉบับนี้มีตัวช่วยดีๆ อย่างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร ลองมาดูกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม
กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนติพงศ์ ศรีทอง เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก
บำรุงราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของธุรกิจบริการด้าน สุขภาพของไทย ด้วยการสร้างระบบ แห่งความเชี่ยวชาญ สร้างคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยทางเลือกที่มากกว่าเดิม
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งทน วิ่งไกล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
นักวิจัยจากสเปนวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการฝึกวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงของกระดูก และพบว่ายิ่งวิ่งไกล ยิ่งส่งผลดีต่อกระดูก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
กินอย่างไร ให้กระดูกและข้อแข็งแรง
แม้ว่าปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความชราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด คุณก็ยังสามารถปกป้องกระดูกและข้อให้คงความแข็งแรงได้ ซึ่งวิธีที่แพทย์แนะนำคือ สะสมมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในช่วงวัย 30 และลดการสูญเสียมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - ด้านโรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้
โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
คุณพร้อมแค่ไหนกับ “ไตรกีฬา”
ไตรกีฬากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มของคน รักการออกกำลังกายที่ต้องการความท้าทายมากกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา การเตรียม ความพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่จะ เตรียมอย่างไรนั้น Better Health ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ชั่วโมงชีวิตของครอบครัวธนารัตน์สุทธิกุล
ความรู้ ความไม่ประมาท และความมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตไปได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง
นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา
รู้จักกับโรคข้อเสื่อม แนวทางการรักษา และเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมที่มุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ตรงกับ ความคาดหวังมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
Health Briefs โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหัวใจ
9 ใน 10 ของโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ | ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วันร้ายที่คาดไม่ถึงของ คุณทศพร หงสนันทน์
“ตรวจสุขภาพทุกปีครับ ผมเป็นนักบินด้วย ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว” “ถ้ามีเวลาว่าง ต้องออกกำลังกายทันที ว่ายน้ำ เข้ายิม ขี่จักรยาน ทุกคนสงสัยกันหมดว่า ออกกำลังกายขนาดนี้ทำไมยังเป็นโรคหัวใจ” “ตอนนั่งอยู่ที่ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ฟิตเนส เล่นอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ความสะดวกสบายและความครบครันที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ทำให้สถานออกกำลังกายที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฟิตเนสได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองใหญ่ที่หาโอกาสเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยาก
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
36 ปีบำรุงราษฎร์ เชิดชูอดีต เฉลิมฉลองปัจจุบัน ก้าวย่างสู่อนาคต
17 กันยายน 2523 เป็นวันที่โรงพยาบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง เปิดตัวขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 3 ด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อต้องการเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีบริการที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง แลประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ