13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง

นพ.ปรีชา เลาหคุณากร และ ผศ.พญ.ธรรมบวร เนติ

“โลกของเด็กทั่วไปคือบ้านกับโรงเรียน แต่โลกของผมคือโรงพยาบาล ผมป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่เกิด คนเป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่าย แต่คนที่เหนื่อยมากกว่าผมน่าจะเป็นแม่มากกว่า

ตั้งแต่จำความได้ ผมเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาลอยู่บ่อยๆ แม่ต้องขาดงานบ่อยเพื่อพาผมไปหาหมอ จนหัวหน้าแม่ไม่ค่อยพอใจ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมอยู่โรงพยาบาลนานที่สุด แม่ลาออกจากงาน เพื่อมาเฝ้าผมหลังจากที่หมอตรวจพบว่าโรคหัวใจพิการของผมลุกลามจนไปทำให้ลิ้นหัวใจติดเชื้อด้วย

...บ้านเราไม่ค่อยมีตังค์ แล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษา แต่แม่ไม่ยอมแพ้ ในเมื่อแม่สู้ตาย ผมก็สู้ตายเหมือนกัน สู้เท่าที่ร่างกายของผมจะสู้ไหว หมอบอกว่าผมต้องผ่าตัดหัวใจและคงอยู่ได้อีกไม่เกิน 2 ปี

...แต่แล้วเราก็โชคดีที่ความช่วยเหลือมาถึงทันเวลา ตอนนี้หัวใจของผมแข็งแรงแล้ว ของแม่ก็เหมือนกัน”

นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”

ในแต่ละปีมีเด็กไทยป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมากถึง 8,000 คนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ไม่เช่นนั้นเด็กจะเสียชีวิตหรือเติบโตด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ เด็กๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และแม้จะมีโอกาสได้รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลของรัฐ แต่ก็ต้องใช้เวลารอนานหลายปี เนื่องจากยังมีผู้ป่วยเด็กที่รอรับการผ่าตัดอีกมากมายและมีจำนวนสะสมเพิ่มขึ้นทุกปี

ด้วยเหตุนี้โครงการรักษ์ใจไทย โดยมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อช่วยผ่าตัดเด็กด้อยโอกาสที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 Better Health ฉบับนี้มีโอกาสพูดคุยถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการฯ กับ นพ.ปรีชา เลาหคุณากร กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก หนึ่งในคณะแพทย์ผู้ทำหน้าที่ผ่าตัดรักษาโรคหัวใจให้กับเด็กๆ กว่า 700 ชีวิต ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา*

Better Health: โครงการรักษ์ใจไทยมีความเป็นมาอย่างไร

นพ.ปรีชา: อย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อก่อนนี้โอกาสเข้าถึงการผ่าตัดหัวใจมีน้อย เพราะมีเด็กป่วยกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดมีไม่กี่แห่ง ทำให้เด็กต้องรอคิวผ่าตัดนาน ซึ่งโรคบางโรคนั้นรอไม่ได้ อย่างโรคที่ทำให้เส้นเลือดในปอดเสียหาย ถ้าเรารอนานจนเส้นเลือดเสียหายมากการผ่าตัดก็ช่วยชีวิตเด็กไว้ไม่ได้

ขณะนั้น ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เห็นว่าโรงพยาบาลเรามีศักยภาพพอที่จะช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ เนื่องจากโรคหัวใจในเด็กจำเป็นต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางและการทำงานร่วมกันของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ท่านจึงเสนอเรื่องเข้ามาซึ่งคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขณะนั้น นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และ ศ.พญ.อรดี จันทวสุ หัวหน้าแผนกกุมารเวชก็เห็นชอบ โครงการรักษ์ใจไทยจึงเกิดขึ้นและได้ร่วมงานกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ตั้งแต่นั้นมา

Better Health: โครงการรักษ์ใจไทยช่วยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ อย่างไรบ้าง

นพ.ปรีชา: นอกจากจะช่วยให้เด็กได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นและจำนวนเด็กที่รอการผ่าตัดลดลงแล้ว ทางโครงการฯ ยังช่วยได้มากในกรณีของเด็กแรกเกิด เพราะเด็กแรกเกิดบางคนต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีไม่อย่างนั้นจะเสียชีวิต ซึ่งโรงพยาบาลทั่วไปทำไม่ได้ โรงพยาบาลรัฐก็พยายามจะรับแต่มีข้อจำกัดเพราะเตียงไม่ว่าง แต่มาที่บำรุงราษฎร์ เราทำให้ได้เลย ก็จะช่วยให้โอกาสรอดของเด็กมีมากขึ้น ซึ่งกรณีแบบนี้มีเยอะมาก

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ตอนนี้มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเข้ามาช่วยกัน ที่ไหนทำได้เร็วก็ทำไปก่อน ตัวเลขเด็กที่รอผ่าตัดจึงลดลงมาก จากเดิมที่รอนับหมื่นคน ตอนนี้เหลือหลักพันเท่านั้น อย่างที่บำรุงราษฎร์ ทีมแพทย์ของเราซึ่งประกอบด้วย รศ.นพ.สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ผศ.พญ.ธรรมบวร เนติ วิสัญญีแพทย์ และผม ก็ช่วยกันผ่าตัดมากว่า 700 เคสแล้ว

Better Health: มีขั้นตอนในการรับเด็กเข้ารักษาอย่างไร

นพ.ปรีชา: ผู้ป่วยเด็กทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ก่อน จากนั้นมูลนิธิจะส่งรายชื่อมาให้โรงพยาบาล แล้วทางเราจะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อนัดหมายการผ่าตัดต่อไป ยกเว้นในกรณีเร่งด่วนอย่างเด็กแรกเกิดซึ่งต้องผ่าตัดเลย ทางโรงพยาบาลที่รับเด็กเข้ามาจะติดต่อมาที่บำรุงราษฎร์โดยตรง เพราะถ้าผ่านมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ก็อาจจะไม่ทัน เราก็จะรับผู้ป่วยเข้ามาแล้วทำเรื่องย้อนกลับไปที่มูลนิธิว่ามีผู้ป่วยรายนี้เข้ามาแล้ว เพื่อให้มูลนิธิอนุมัติย้อนหลัง

ในการผ่าตัดทุกครั้ง โครงการรักษ์ใจไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยอาการ การผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้องพัก ตลอดจนการเดินทาง ค่าอาหาร การจัดหาที่พักให้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครองพร้อมเบี้ยเลี้ยงเนื่องจากผู้ปกครองต้องหยุดงานมาพร้อมกับลูก รวมถึงขั้นตอนการตรวจติดตามผลหลังการผ่าตัด ดังนั้น แม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดก็สามารถนำผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาได้จนครบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานของบำรุงราษฎร์
 
รศ.นพ.สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์

Better Health: แต่ละปีมีผู้ป่วยเด็กเข้ารับการผ่าตัดกับโครงการรักษ์ใจไทยกี่คน

นพ.ปรีชา: จำนวนไม่แน่นอน มีตั้งแต่ 40-80 ราย คือโครงการจะจัดสรรงบประมาณไว้ในแต่ละปี หากปีนั้นๆ ไม่มีเคสที่ซับซ้อนมาก เราก็จะสามารถช่วยเด็กได้หลายราย เพราะในรายที่ซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก บางครั้งสูงถึง 3 ล้านบาทต่อคน แต่โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดประมาณ 650,000 บาท

Better Health: โรคหัวใจในเด็กที่พบบ่อยได้แก่โรคอะไรบ้าง

นพ.ปรีชา: ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นโรคผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวใจตีบ แต่ที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ส่งมาให้เรามักเป็นเคสที่ซับซ้อนและมีความผิดปกติหลายอย่างในหัวใจ

ต้องบอกว่าในรายที่อาการหนักมาก บางครั้งเราช่วยไม่ไหวจริงๆ แต่ถ้าเด็กมีโอกาสรอด ถึงจะยากเย็นแค่ไหนเราก็ช่วยเต็มที่ มีอยู่ 2-3 รายที่ต้องใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) เพราะถ้าไม่ใส่เด็กเสียชีวิตแน่นอน ซึ่งเคสแบบนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่เราก็ช่วยทำการรักษาอย่างเต็มที่ โดยยึดมั่นว่าเด็กไม่ว่าจะรวยหรือจนเมื่อเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน

Better Health: ขอถามถึงอนาคตของโครงการรักษ์ใจไทย

นพ.ปรีชา : ตราบใดที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ยังทำงานตรงนี้และหลายภาคส่วนยังให้การสนับสนุนโครงการนี้อยู่ เราก็จะทำต่อไป เพราะยังมีเด็กยากจนที่รอการผ่าตัดอยู่ โครงการนี้จะเป็นอีกช่องทางของการรักษาที่ช่วยเหลือเด็กในสังคม เพราะเด็กคือทรัพยากรสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

เพราะการให้ชีวิตนั้นยิ่งใหญ่กว่าการให้ทั้งปวง ท่านสามารถให้ชีวิตใหม่แก่เด็กด้อยโอกาสด้วยการร่วมสมทบทุนกับโครงการรักษ์ใจไทยโดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 1398

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

 

Posted by Bumrungrad International
ทำอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังผ่าตัดข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
Better Health ฉบับนี้มาพร้อมกับคำถามที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ น้ำหนักกับมวลกระดูก และอายุกับการผ่าตัดทำบายพาส โดยได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Health Briefs - โรคเบาหวาน
ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ดูแลสุขภาพหัวใจ  เริ่มง่ายๆ ที่อาหาร
แม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้คนทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้เพียงคุณเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Better Health ฉบับนี้มีคำแนะนำว่าด้วยโภชนาการกับการดูแลและรักษาสุขภาพหัวใจจากทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่งพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
สุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
ถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก Better Health ฉบับนี้มีตัวช่วยดีๆ อย่างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร ลองมาดูกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม
กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนติพงศ์ ศรีทอง เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก
บำรุงราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของธุรกิจบริการด้าน สุขภาพของไทย ด้วยการสร้างระบบ แห่งความเชี่ยวชาญ สร้างคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยทางเลือกที่มากกว่าเดิม
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งทน วิ่งไกล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
นักวิจัยจากสเปนวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการฝึกวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงของกระดูก และพบว่ายิ่งวิ่งไกล ยิ่งส่งผลดีต่อกระดูก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
กินอย่างไร ให้กระดูกและข้อแข็งแรง
แม้ว่าปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความชราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด คุณก็ยังสามารถปกป้องกระดูกและข้อให้คงความแข็งแรงได้ ซึ่งวิธีที่แพทย์แนะนำคือ สะสมมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในช่วงวัย 30 และลดการสูญเสียมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - ด้านโรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้
โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
คุณพร้อมแค่ไหนกับ “ไตรกีฬา”
ไตรกีฬากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มของคน รักการออกกำลังกายที่ต้องการความท้าทายมากกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา การเตรียม ความพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่จะ เตรียมอย่างไรนั้น Better Health ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ชั่วโมงชีวิตของครอบครัวธนารัตน์สุทธิกุล
ความรู้ ความไม่ประมาท และความมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตไปได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง
นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา
รู้จักกับโรคข้อเสื่อม แนวทางการรักษา และเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมที่มุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ตรงกับ ความคาดหวังมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
Health Briefs โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหัวใจ
9 ใน 10 ของโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ | ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วันร้ายที่คาดไม่ถึงของ คุณทศพร หงสนันทน์
“ตรวจสุขภาพทุกปีครับ ผมเป็นนักบินด้วย ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว” “ถ้ามีเวลาว่าง ต้องออกกำลังกายทันที ว่ายน้ำ เข้ายิม ขี่จักรยาน ทุกคนสงสัยกันหมดว่า ออกกำลังกายขนาดนี้ทำไมยังเป็นโรคหัวใจ” “ตอนนั่งอยู่ที่ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ฟิตเนส เล่นอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ความสะดวกสบายและความครบครันที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ทำให้สถานออกกำลังกายที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฟิตเนสได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองใหญ่ที่หาโอกาสเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยาก
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
36 ปีบำรุงราษฎร์ เชิดชูอดีต เฉลิมฉลองปัจจุบัน ก้าวย่างสู่อนาคต
17 กันยายน 2523 เป็นวันที่โรงพยาบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง เปิดตัวขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 3 ด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อต้องการเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีบริการที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง แลประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ