สบายสไตล์มยุรา ตอน 3 : สัญญาณเตือน ...ข้อเข่าเสื่อม

ข้อเข่าเสื่อมไม่ได้เป็นแต่ในผู้สูงวัยเท่านั้น แต่ในวัยหนุ่มสาวที่มีพฤติกรรมการใช้งานข้อเข่าไม่ถูกต้องติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ก็เป็นได้ค่ะ ถ้าเริ่มรู้สึกว่าได้ยินเสียงบริเวณเข่าลั่นดัง “กรอบแกรบ” แล้วละก็... นี่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกของข้อเข่าเสื่อมก็ได้ค่ะ

Related Health Blogs