4 ภาวะสายตาผิดปกติ กับแนวทางรักษา

eye-web.jpg


ภาวะสายตาผิดปกติสามารถแบ่งได้เป็น 4 ชนิดคือ สายตาสั้น ,สายตายาว , สายตาเอียง และสายตายาวสูงอายุ

ดูรายละเอียด เทคโนโลยีรักษาภาวะสายตาผิดปกติ แบบใหม่ไร้ใบมีด (ReLEx SMILE) ที่นี่


ศูนย์จักษุ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 

Related Health Blogs