Q & A ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็ง

Q:  มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างไหมครับที่บ่งชี้ว่าเราอาจเป็นโรคมะเร็ง

A:   การรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดนั้น เป็นไปได้เมื่อได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะต้น ๆ ดังนั้น นอกจากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ แล้ว การทราบถึงสัญญาณเตือนของโรคก็เป็นเรื่องสำคัญ ลองสังเกตอาการที่อาจบ่งชี้ถึงโรคมะเร็งดังต่อไปนี้ 

 • น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจลด         
 • มีอาการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาทิ อาการปวดแน่นท้อง ปวดลึก ๆ ในอก หรือปวดกระดูก         
 • ไอเรื้อรัง เจ็บคอ เสียงเปลี่ยน           
 • ไฝ ปาน หรือบริเวณใด ๆ ของผิวหนังที่มีสี หรือมีลักษณะเปลี่ยนไป           
 • แผลเรื้อรังที่ไม่ยอมหาย         
 • ปัสสาวะมีเลือดปน          
 • เห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะ ทรงตัวลำบาก           
 • กลืนลำบาก รู้สึกอิ่มทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้รับประทานอาหาร         
 • มีก้อนผิดปกติบริเวณเต้านม ไหล่ รักแร้          
 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย อาการผิดปกติต่าง ๆ ข้างต้นอาจเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคมะเร็ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะเป็นมะเร็งเสมอไป เช่นเดียวกับความจริงที่ว่าโรคมะเร็งหลายชนิดก็ไม่ปรากฏสัญญาณเตือนใด ๆ ในระยะแรกเริ่ม มะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ แม้ไม่มีอาการ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ถ้ามีอาการน่าสงสัย ควรตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติโดยไม่รอช้า

 

Q:    เราจะป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่คะ 

A:    ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า กว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดเกิดจากสาเหตุภายนอกที่ป้องกันได้ การป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งทำได้โดย
 

 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่เอง หรืออยู่ในบริเวณที่มีผู้อื่นสูบบุหรี่     
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ออกกำลังกายวันละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน        
 • เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากเกินไป เน้นอาหารที่มีกากใยมาก อาทิ ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ         
 • งดดื่มสุรา        
 • มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย        
 • หลีกเลี่ยงการตากแดดนาน ๆ         
 • ฉีดวัคซีนป้องกัน        
 • อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี 
 

Q:    ดิฉันรู้จักผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วยังแข็งแรงเป็นปกติดี อยากทราบว่าปัจจัยใดที่ทำให้ ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดแตกต่างกันไป

A:    ยาเคมีบำบัดนั้นมีหลักการทำงานโดยจะออกฤทธิ์เฉพาะกับเซลล์บางชนิดที่มีการแบ่งตัว โดยไม่ได้แยกแยะว่าเป็น เซลล์ปกติ หรือเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมักจะได้รับ ผลข้างเคียงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่จะน้อยหรือมากนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ปริมาณของยา และชนิดของยาเป็นสำคัญ 
 

ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดแตกต่างกันไปในหลายรูปแบบ บางรายอาจมีอาการผมร่วง บางรายอาจมีแผลในช่องปาก ขณะที่บางรายอาจรู้สึกคลื่นไส้ เบื่ออาหาร เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยด้วยยาเคมีบำบัด แพทย์จะมีการประเมินสภาวะของผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อเลือกตัวยา และปรับปริมาณยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ประกอบกับมีการประเมินผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจะได้ทำการป้องกันไว้ล่วงหน้า อาทิ หากผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดชนิดที่มักจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แพทย์ก็จะสั่งยาป้องกันหรือบรรเทาอาการให้กับผู้ป่วย เป็นต้น   
  

อย่าลืมว่า ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเอง อย่ากังวลกับผลข้างเคียงจนเกินไป สร้างทัศนคติ และกำลังใจที่ดี อาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ย่อมจะหมดไปเมื่อร่างกายปรับตัวเข้ากับยาได้ หรือเมื่อสิ้นสุดการรักษา  
 

Posted by Bumrungrad International
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งทำให้ทีมแพทย์ของเรามีความแข็งแกร่ง ดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2011
comments
จริงหรือหลอก? เรื่องที่ “เขาบอก” เกี่ยวกับมะเร็ง
สิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั้น อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้แน่หรือ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
โภชนาการ ต้านมะเร็ง
ภาวะโภชนาการที่ดี ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถทนต่อผลข้างเคียงของการรักษาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้เช่นกัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ก้าวสำคัญของการต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วย ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว Better Health ฉบับนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว ซึ่งริเริ่มให้มีขึ้นในประเทศไทยโดยนพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
มะเร็งกับการรักษา
พูดคุยกับ นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา อายุรแพทย์ด้านโลหิตวิทยา และเนื้องอกวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งฮอไรซันถึงความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
Health Briefs กระดูกและข้อต่อ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ บำรุงราษฏร์
นั่งนานเกินไป อาจอันตรายถึงชีวิต เคลื่อนไหวบ้าง หลังรักษาเอ็นร้อยหวายฉีกขาด
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ออกกำลังกายถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บ
การออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลลบต่อร่างกายได้หลายประการไม่ว่าจะเป็นการเกิดบาดแผล เป็นตะคริว ข้อแพลง กล้ามเนื้อฉีก ข้อหลุด หรืออาจถึงขั้นกระดูกหักในกรณีเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ข้อเสื่อม เป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อไว้ไม่ให้มีการเสียดสีกันเมื่อเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการลุก นั่ง ยืน หรือเดิน ข้อต่อจะทำงานสอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อกระดูกอ่อนผุพังหรือบางลง กระดูกข้อต่อก็จะเสียดสีกันจนเป็นผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร
อาการปวดหลัง หรือปวดคออาจเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต หลายรายโชคดีที่อาการปวดนั้นเป็นอยู่ไม่นานก็หายไป ขณะที่ผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยมีอาการเรื้อรังจนไม่สามารถทำกิจกรรมระหว่างวันได้ตามปกติ Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และหัวหน้าสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ถึงอาการปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง และความก้าวหน้าในการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้มากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
Q & A ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็ง
แม้ทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานบ้างเกี่ยวกับมะเร็งแต่ก็ยังคงรู้สึกกลัวและมีความเข้าใจผิดอยู่มาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
รพ. บำรุงราษฎร์ มอบลานกิจกรรมใหม่ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
Health Briefs โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานมีอันตรายเพิ่มอีกแล้ว เมื่อผลการวิจัยชิ้นหนึ่งถูกเปิดเผยในที่ประชุมสมาคมเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association for Cancer Research) ว่า โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
เรื่องของกัมมันตภาพรังสีที่คุณควรรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีสร้างความหวาดระแวงให้ผู้คนจำนวนมาก แต่เหรียญมีสองด้านฉันใด สารกัมมันตรังสีก็มีทั้งคุณและโทษฉันนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ