Q & A ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็ง

Q:  มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างไหมครับที่บ่งชี้ว่าเราอาจเป็นโรคมะเร็ง

A:   การรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดนั้น เป็นไปได้เมื่อได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะต้น ๆ ดังนั้น นอกจากการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ แล้ว การทราบถึงสัญญาณเตือนของโรคก็เป็นเรื่องสำคัญ ลองสังเกตอาการที่อาจบ่งชี้ถึงโรคมะเร็งดังต่อไปนี้ 

 • น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจลด         
 • มีอาการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุ อาทิ อาการปวดแน่นท้อง ปวดลึก ๆ ในอก หรือปวดกระดูก         
 • ไอเรื้อรัง เจ็บคอ เสียงเปลี่ยน           
 • ไฝ ปาน หรือบริเวณใด ๆ ของผิวหนังที่มีสี หรือมีลักษณะเปลี่ยนไป           
 • แผลเรื้อรังที่ไม่ยอมหาย         
 • ปัสสาวะมีเลือดปน          
 • เห็นภาพซ้อน เวียนศีรษะ ทรงตัวลำบาก           
 • กลืนลำบาก รู้สึกอิ่มทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้รับประทานอาหาร         
 • มีก้อนผิดปกติบริเวณเต้านม ไหล่ รักแร้          
 • ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน มีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสีย อาการผิดปกติต่าง ๆ ข้างต้นอาจเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคมะเร็ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอาการดังกล่าวจะเป็นมะเร็งเสมอไป เช่นเดียวกับความจริงที่ว่าโรคมะเร็งหลายชนิดก็ไม่ปรากฏสัญญาณเตือนใด ๆ ในระยะแรกเริ่ม มะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ แม้ไม่มีอาการ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ถ้ามีอาการน่าสงสัย ควรตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติโดยไม่รอช้า

 

Q:    เราจะป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่คะ 

A:    ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า กว่า 1 ใน 3 ของโรคมะเร็งทั้งหมดเกิดจากสาเหตุภายนอกที่ป้องกันได้ การป้องกันตัวเองจากโรคมะเร็งทำได้โดย
 

 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่เอง หรืออยู่ในบริเวณที่มีผู้อื่นสูบบุหรี่     
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ออกกำลังกายวันละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน        
 • เลือกรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงแต่งมากเกินไป เน้นอาหารที่มีกากใยมาก อาทิ ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ         
 • งดดื่มสุรา        
 • มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย        
 • หลีกเลี่ยงการตากแดดนาน ๆ         
 • ฉีดวัคซีนป้องกัน        
 • อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปี 
 

Q:    ดิฉันรู้จักผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วยังแข็งแรงเป็นปกติดี อยากทราบว่าปัจจัยใดที่ทำให้ ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดแตกต่างกันไป

A:    ยาเคมีบำบัดนั้นมีหลักการทำงานโดยจะออกฤทธิ์เฉพาะกับเซลล์บางชนิดที่มีการแบ่งตัว โดยไม่ได้แยกแยะว่าเป็น เซลล์ปกติ หรือเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดมักจะได้รับ ผลข้างเคียงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่จะน้อยหรือมากนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ปริมาณของยา และชนิดของยาเป็นสำคัญ 
 

ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดแตกต่างกันไปในหลายรูปแบบ บางรายอาจมีอาการผมร่วง บางรายอาจมีแผลในช่องปาก ขณะที่บางรายอาจรู้สึกคลื่นไส้ เบื่ออาหาร เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อทำการรักษาผู้ป่วยด้วยยาเคมีบำบัด แพทย์จะมีการประเมินสภาวะของผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อเลือกตัวยา และปรับปริมาณยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ประกอบกับมีการประเมินผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อจะได้ทำการป้องกันไว้ล่วงหน้า อาทิ หากผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดชนิดที่มักจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แพทย์ก็จะสั่งยาป้องกันหรือบรรเทาอาการให้กับผู้ป่วย เป็นต้น   
  

อย่าลืมว่า ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ สุขภาพร่างกายของผู้ป่วยเอง อย่ากังวลกับผลข้างเคียงจนเกินไป สร้างทัศนคติ และกำลังใจที่ดี อาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ย่อมจะหมดไปเมื่อร่างกายปรับตัวเข้ากับยาได้ หรือเมื่อสิ้นสุดการรักษา  
 

Posted by Bumrungrad International
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งทำให้ทีมแพทย์ของเรามีความแข็งแกร่ง ดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2011
comments
จริงหรือหลอก? เรื่องที่ “เขาบอก” เกี่ยวกับมะเร็ง
สิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั้น อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้แน่หรือ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
โภชนาการ ต้านมะเร็ง
ภาวะโภชนาการที่ดี ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถทนต่อผลข้างเคียงของการรักษาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้เช่นกัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ก้าวสำคัญของการต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วย ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว Better Health ฉบับนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว ซึ่งริเริ่มให้มีขึ้นในประเทศไทยโดยนพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
มะเร็งกับการรักษา
พูดคุยกับ นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา อายุรแพทย์ด้านโลหิตวิทยา และเนื้องอกวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งฮอไรซันถึงความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
News from Bumrungrad International
นับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้ว สำหรับโครงการพ่อครัวเอก หรือ Great Chefs ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
อาการปวดหลัง ปวดคอ หรือการเจ็บปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ ดูจะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในยุคปัจจุบัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
รู้ทันพฤติกรรม ทำลายกระดูก
ใครที่เคยมองว่าอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกเป็นเรื่องของผู้สูงอายุคงต้องคิดใหม่ เพราะปัจจุบันเราพบว่าประชากรวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยทำงาน มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาความผิดปกติ อันเกี่ยวเนื่องกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่อาการปวดหลังและคอ ไปจนถึง โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคกระดูกสันหลังคดงอผิดปกติ หรือโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งสาเหตุสำคัญของอาการเจ็บป่วยก่อนวัยเหล่านี้ มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวันนั่นเอง
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
Health Briefs กระดูกและข้อต่อ ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ บำรุงราษฏร์
นั่งนานเกินไป อาจอันตรายถึงชีวิต เคลื่อนไหวบ้าง หลังรักษาเอ็นร้อยหวายฉีกขาด
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ออกกำลังกายถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บ
การออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลลบต่อร่างกายได้หลายประการไม่ว่าจะเป็นการเกิดบาดแผล เป็นตะคริว ข้อแพลง กล้ามเนื้อฉีก ข้อหลุด หรืออาจถึงขั้นกระดูกหักในกรณีเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ข้อเสื่อม เป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อไว้ไม่ให้มีการเสียดสีกันเมื่อเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการลุก นั่ง ยืน หรือเดิน ข้อต่อจะทำงานสอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อกระดูกอ่อนผุพังหรือบางลง กระดูกข้อต่อก็จะเสียดสีกันจนเป็นผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
ปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร
อาการปวดหลัง หรือปวดคออาจเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต หลายรายโชคดีที่อาการปวดนั้นเป็นอยู่ไม่นานก็หายไป ขณะที่ผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยมีอาการเรื้อรังจนไม่สามารถทำกิจกรรมระหว่างวันได้ตามปกติ Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และหัวหน้าสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ถึงอาการปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง และความก้าวหน้าในการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้มากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
Q & A ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมะเร็ง
แม้ทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานบ้างเกี่ยวกับมะเร็งแต่ก็ยังคงรู้สึกกลัวและมีความเข้าใจผิดอยู่มาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
รพ. บำรุงราษฎร์ มอบลานกิจกรรมใหม่ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
Health Briefs โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน
โรคเบาหวานมีอันตรายเพิ่มอีกแล้ว เมื่อผลการวิจัยชิ้นหนึ่งถูกเปิดเผยในที่ประชุมสมาคมเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association for Cancer Research) ว่า โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments
เรื่องของกัมมันตภาพรังสีที่คุณควรรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีสร้างความหวาดระแวงให้ผู้คนจำนวนมาก แต่เหรียญมีสองด้านฉันใด สารกัมมันตรังสีก็มีทั้งคุณและโทษฉันนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2011
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ