โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา

ลิ้นหัวใจ เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจให้ไปในทิศทางเดียวไม่ให้ย้อนกลับ นั่นคือส่งเลือดดำไปฟอกยังปอดและส่งเลือดแดงไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ลิ้นหัวใจย่อมส่งผลต่อวงจรการไหลเวียนของเลือดซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต โรคลิ้นหัวใจตีบถือเป็นภัยเงียบอีกโรคหนึ่ง เนื่องจากไม่แสดงอาการจนกว่าลิ้นหัวใจจะเกิดการชำรุดเสียหายส่งผลให้มีเลือดคั่งเพิ่มสูงในหัวใจ นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตเฉียบพลันตามมา

โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ

ลิ้นหัวใจของคนเรามีด้วยกัน 4 ลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นพังผืดแบนยื่นออกมาจากผนังของหัวใจกั้นระหว่างห้องต่างๆ ของหัวใจและระหว่างห้องหัวใจกับหลอดเลือดแดงที่ออกจากหัวใจ

“โรคที่เกี่ยวกับลิ้นหัวใจแบ่งออกได้กว้างๆ เป็น 2 แบบ คือโรคลิ้นหัวใจตีบ และโรคลิ้นหัวใจรั่ว โดยโรคลิ้นหัวใจตีบที่พบบ่อยมักเกิดที่ลิ้นหัวใจเอออร์ติก (aortic valve) ซึ่งกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (aorta) มีหน้าที่ป้องกันการย้อนกลับของเลือดเข้ามายังหัวใจ” นพ.วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ เริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับโรคของลิ้นหัวใจ

ทั้งนี้ นพ.วัธนพล เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าลิ้นหัวใจเอออร์ติกนั้นเปรียบเหมือนกับวาล์วน้ำที่อยู่ระหว่างปั๊มน้ำกับท่อเมนที่ส่งน้ำให้กระจายออกไปยังจุดต่างๆ เมื่อวาล์วน้ำไม่เปิดหรือเปิดได้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้น้ำไหลออกไม่สะดวกและเกิดคั่งค้างอยู่ภายใน ซึ่งหากซ่อมแซมไม่ได้ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนวาล์วใหม่

การตีบของลิ้นหัวใจเอออร์ติกนั้นมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ ตีบเพียงเล็กน้อย ตีบปานกลาง และตีบรุนแรงคือแทบไม่เปิดเลยซึ่งเป็นระดับที่จำเป็นต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เพราะหากไม่ทำอะไรเลยผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายใน 2-5 ปี

สาเหตุและอาการ

สาเหตุการตีบของลิ้นหัวใจเอออร์ติกมักเกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกาย ทำให้มีหินปูนจับที่ลิ้นหัวใจจนลิ้นหัวใจหนาขึ้นและเปิดได้น้อยลง โรคนี้จึงพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยจะมีอาการเหนื่อยแม้เป็นการทำกิจกรรมทั่วไปในชีวิตประจำวัน บางรายอาจเป็นลมหมดสติ หรือมีอาการแน่นหน้าอก เหมือนน้ำท่วมปอด นอนราบไม่ได้

“ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการเหนื่อยซึ่งเป็นอาการโดยรวมของโรคหัวใจ และเราจะยังไม่ทราบว่าเป็นความเหนื่อยจากโรคหัวใจชนิดไหนจนกว่าจะได้วินิจฉัยในรายละเอียด” นพ.วัธนพล กล่าวเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรค

สามารถทำได้โดยซักประวัติผู้ป่วย ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจหัวใจโดยเฉพาะ เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (echocardiogram หรือ echo) เพื่อประเมินระดับการตีบแคบของลิ้นหัวใจ หากพบว่าตีบระดับ 1 กับ 2 ผู้ป่วยยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แต่ถ้าพบว่าลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรงมาก แพทย์จะพิจารณารักษาด้วยการเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่

แนวทางการรักษา

ปัจจุบัน การรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบสามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบโดยการผ่าตัด เป็นวิธีมาตรฐานในการรักษาโดยเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อตัดลิ้นหัวใจเก่าออกและเย็บลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปแทนที่
  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวน โดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Implantation หรือ TAVI) เป็นการใส่ลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวนเข้าไปทางหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณขาหนีบ หรือเจาะผ่านผิวหนังส่วนยอดหัวใจ เมื่อสายสวนไปถึงตำแหน่งของลิ้นหัวใจเอออร์ติก แพทย์จะทำการปล่อยลิ้นหัวใจที่ม้วนพับอยู่ออกจากระบบนำส่ง (delivery system) เพื่อให้กางออกกลายเป็นลิ้นหัวใจใหม่แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

“ถ้าทีมแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก เราจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” นพ.วัธนพล พิพัฒนนันท์

การผ่าตัดไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคน

แม้การผ่าตัดจะเป็นมาตรฐานในการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่ให้ผลดีมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยทุกรายจะสามารถผ่าตัดได้ เนื่องจากเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องดมยาสลบ มีการใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมและใช้เวลาในการ

ผ่าตัดนาน 3-4 ชั่วโมง ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจทนกับการผ่าตัดไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอายุมาก ผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดในช่องอกมาก่อน และผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายโรค ทำให้มีสถิติผู้ป่วยเสียชีวิตจากการผ่าตัดค่อนข้างสูง

“ถ้าทีมแพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอก เราจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) แทนเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งวิธีนี้ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษและผู้ป่วยจะมีแผลเล็กๆ บริเวณที่เจาะผ่านเท่านั้น ทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว ใช้เวลาพักฟื้นประมาณ 5-7 วันก็สามารถกลับบ้านได้ ขณะที่การผ่าตัดต้องใช้เวลาพักฟื้นนาน 2-3 เดือน” นพ.วัธนพล กล่าวสรุป

ทุกความพร้อมเพื่อการดูแลผู้ป่วย

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบผ่านสายสวน (TAVI) นั้นจำเป็นต้องอาศัยความพร้อม ความเชี่ยวชาญ และการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ วิสัญญีแพทย์ แพทย์ผู้ทำอัลตราซาวนด์ (echo) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญหรือทีมกายภาพบำบัด ซึ่งทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ผ่านการอบรมหัตถการดังกล่าวจากต่างประเทศมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ทางเลือกและขั้นตอนในการรักษากับผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับการดูแลจากทีมเจ้าหน้าที่นับตั้งแต่วินิจฉัยพบโรค มีการประชุมร่วมกันกับครอบครัวทั้งก่อนและหลังการรักษา และมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุดและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงต่อไป
 

TAVI เหมาะกับใครบ้าง?

  • ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบรุนแรง
  • มีปัจจัยเสี่ยงสูงจากการผ่าตัด ซึ่งแพทย์ผู้ให้การรักษาจะมีมาตรฐานในการประเมินปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว
  • เป็นผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีชีวิตยืนยาวเกิน 1 ปี หรือไม่ได้อยู่ในภาวะของโรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด มีภาวะหลอดเลือดแดงเอออร์ตาแข็ง หรือเคยผ่าตัดหัวใจมาก่อน
  • ผู้ป่วยสูงอายุ โดยเฉพาะที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป

 
Posted by Bumrungrad International
ทำอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังผ่าตัดข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
Better Health ฉบับนี้มาพร้อมกับคำถามที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ น้ำหนักกับมวลกระดูก และอายุกับการผ่าตัดทำบายพาส โดยได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Health Briefs - โรคเบาหวาน
ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ดูแลสุขภาพหัวใจ  เริ่มง่ายๆ ที่อาหาร
แม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้คนทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้เพียงคุณเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Better Health ฉบับนี้มีคำแนะนำว่าด้วยโภชนาการกับการดูแลและรักษาสุขภาพหัวใจจากทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่งพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
สุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
ถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก Better Health ฉบับนี้มีตัวช่วยดีๆ อย่างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร ลองมาดูกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม
กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนติพงศ์ ศรีทอง เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก
บำรุงราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของธุรกิจบริการด้าน สุขภาพของไทย ด้วยการสร้างระบบ แห่งความเชี่ยวชาญ สร้างคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยทางเลือกที่มากกว่าเดิม
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งทน วิ่งไกล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
นักวิจัยจากสเปนวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการฝึกวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงของกระดูก และพบว่ายิ่งวิ่งไกล ยิ่งส่งผลดีต่อกระดูก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
กินอย่างไร ให้กระดูกและข้อแข็งแรง
แม้ว่าปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความชราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด คุณก็ยังสามารถปกป้องกระดูกและข้อให้คงความแข็งแรงได้ ซึ่งวิธีที่แพทย์แนะนำคือ สะสมมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในช่วงวัย 30 และลดการสูญเสียมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - ด้านโรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้
โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
คุณพร้อมแค่ไหนกับ “ไตรกีฬา”
ไตรกีฬากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มของคน รักการออกกำลังกายที่ต้องการความท้าทายมากกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา การเตรียม ความพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่จะ เตรียมอย่างไรนั้น Better Health ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ชั่วโมงชีวิตของครอบครัวธนารัตน์สุทธิกุล
ความรู้ ความไม่ประมาท และความมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตไปได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง
นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา
รู้จักกับโรคข้อเสื่อม แนวทางการรักษา และเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมที่มุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ตรงกับ ความคาดหวังมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
Health Briefs โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหัวใจ
9 ใน 10 ของโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ | ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วันร้ายที่คาดไม่ถึงของ คุณทศพร หงสนันทน์
“ตรวจสุขภาพทุกปีครับ ผมเป็นนักบินด้วย ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว” “ถ้ามีเวลาว่าง ต้องออกกำลังกายทันที ว่ายน้ำ เข้ายิม ขี่จักรยาน ทุกคนสงสัยกันหมดว่า ออกกำลังกายขนาดนี้ทำไมยังเป็นโรคหัวใจ” “ตอนนั่งอยู่ที่ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ฟิตเนส เล่นอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ความสะดวกสบายและความครบครันที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ทำให้สถานออกกำลังกายที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฟิตเนสได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองใหญ่ที่หาโอกาสเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยาก
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
36 ปีบำรุงราษฎร์ เชิดชูอดีต เฉลิมฉลองปัจจุบัน ก้าวย่างสู่อนาคต
17 กันยายน 2523 เป็นวันที่โรงพยาบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง เปิดตัวขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 3 ด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อต้องการเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีบริการที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง แลประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ