รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท

นพ.สำเริง เนติ

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

นพ.สำเริง จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสอบได้ที่ 1 ในการสอบเพื่อเป็นแพทย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ รวมถึงยังเป็นแพทย์คนแรกๆ ของประเทศไทยที่ศึกษาต่อเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อในสาขา Hand and Microsurgery

เหตุผลที่เลือกเรียนด้านศัลยกรรมมือ

มีคนบอกว่าสิ่งที่มนุษย์เหนือกว่าสัตว์อื่นมีอยู่สองอย่างเท่านั้น หนึ่งคือสมอง สองก็คือมือของเรา เพราะฉะนั้นมือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมาก แต่หลายคนมักมองข้ามจนกว่าจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใช้มือได้อย่างปกติ อีกเหตุผลหนึ่งคือในสมัยนั้นการผ่าตัดต่ออวัยวะเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก เช่น การต่อนิ้วที่ขาดซึ่งต้องต่อเส้นเลือดที่เล็กมากๆ

และไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ จึงรู้สึกว่าท้าทายและเป็นประโยชน์จริงๆ เพราะปรากฏว่าแค่สองปีแรกที่เริ่มทำก็มีผู้ป่วยนิ้วขาดมาให้ต่อเกือบ 100 ราย

หลักคิดในการทำงาน

ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด จริงใจ และตรงไปตรงมา แม้จะเป็นหมอผ่าตัดแต่ผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าให้ใช้การผ่าตัดเป็นทางเลือกสุดท้าย หมายถึงต้องไม่มีวิธีการรักษาแบบอื่นแล้ว ปรัชญาการทำงานของเราคือ ต้องรักษาให้หายโดยไม่ผ่าตัด แต่ถ้าจำเป็นต้องผ่าก็ต้องทำอย่างดีที่สุด คือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยไว้วางใจ
 

ปัจจุบัน นอกจากจะเปิดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์รุ่นใหม่ๆ ทุกสัปดาห์แล้ว นพ.สำเริงยังดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการชมรมจุลศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นเลขาธิการชมรมแพทย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังแห่งประเทศไทย และยังเคยดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

นพ.พิษณุ เกิดสินธ์ชัย

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

นพ.พิษณุ สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านสวนหัวใจและการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนที่ประเทศเบลเยียม คุณหมอร่วมงานกับบำรุงราษฎร์มานานถึง 20 ปี และนับเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์คนหนึ่ง

ความท้าทายของการเป็นแพทย์โรคหัวใจ

คือการต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ซึ่งถ้าช้ากล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายไปเรื่อยๆ ดังนั้น นอกจากผู้ป่วยจะต้องมาถึงเร็วแล้ว ทีมแพทย์ก็ต้องเร็ว ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลก็ต้องพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งบำรุงราษฎร์สามารถขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนได้ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากผู้ป่วยมาถึง เรียกว่าเป็นความเร็วที่เทียบได้ในระดับโลก

หลักการทำงาน

การรักษาจะประสบความสำเร็จได้ แพทย์กับผู้ป่วยต้องมีความเชื่อใจกัน ประวัติผู้ป่วยเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าพูดคุยกันได้หมดแพทย์ก็วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ แต่ถ้าผู้ป่วยไม่วางใจ ไม่บอกในเรื่องที่ควรบอก แพทย์ก็ไม่ทราบและอาจวินิจฉัยผิดได้ เพราะฉะนั้นต้องทำให้ผู้ป่วยไว้ใจในตัวเราให้ได้ก่อน อีกประการหนึ่งคือต้องคิดว่าผู้ป่วยคือญาติของเราแล้วดูแลรักษาเขาให้ดีที่สุด

นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท

หลังจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในสาขาประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgery) นพ.วีระพันธ์ได้ไปศึกษาต่อด้านการผ่าตัดผ่านกล้องเอ็นโดสโคปที่ประเทศเยอรมนีและสหรัฐอเมริกา ก่อนกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึงปัจจุบัน และภายหลังเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ซึ่งให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอปวดหลังนับพันรายต่อปี

ความสนใจด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เคยถูกผ่าตัดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้น ทำให้เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยดี ตอนนั้นแม้จะผ่าตัดแบบไมโครสโคปแล้วแต่ยังมีแผลขนาด 7.5 เซนติเมตร จนประมาณปี 2550 ได้มาเจอกับเทคนิคการผ่าหลังจากเยอรมนีที่แผลผ่าตัดเล็กแค่ 7 มิลลิเมตร ก็รู้สึกประทับใจ เลยหันความสนใจจากเรื่องสมองไปศึกษาเรื่องการผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก (minimally invasive spine surgery)
 

ในปัจจุบัน สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ให้บริการรักษาผู้ป่วย การอบรมแพทย์ และทำงานวิจัยไปพร้อมๆ กัน

การร่วมงานกับบำรุงราษฎร์

ผมชื่นชมบำรุงราษฎร์ที่ให้ความสำคัญกับการสอนและการวิจัย เราเปิดอบรมด้านการรักษาอาการปวดคอและปวดหลังให้กับแพทย์จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อเนื่องกันมา 8 ปีแล้ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลจากเยอรมนีจัดที่เมืองไทย
 

ปีละ 1 ครั้งและที่เยอรมนีปีละ 2 ครั้ง มีแพทย์จากทั่วโลกมาเข้าอบรม สะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น เฉพาะแพทย์ไทยที่ผ่านการอบรมจากสถาบันของเรามีนับร้อยรายแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลก็ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

พญ.ธัญลักษณ์ ชัยเสรี

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ

กว่า 30 ปีที่พญ.ธัญลักษณ์ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจจำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และศึกษาต่อเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจที่โรงพยาบาลรามาธิบดี

เคสผู้ป่วยที่ท้าทาย

ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจผิดปกติแบบซับซ้อนโดยกำเนิด เมื่ออายุน้อยอาการต่างๆ ยังสามารถควบคุมได้ด้วยยา แต่เมื่ออายุมากขึ้น พยาธิสภาพของโรคหัวใจที่เป็นอยู่มีผลสะสมต่อเนื่องต่อการทำงานทั้งปอดและหัวใจ ประกอบกับมีโรคไทรอยด์เป็นพิษแทรกซ้อนขึ้นมาซึ่งมีผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบหัวใจ ทำให้เกิดการไหลย้อนของเลือดดำจากหัวใจห้องขวาผ่านรูรั่วในหัวใจไปผสมกับระบบเลือดแดงในหัวใจห้องซ้าย ออกซิเจนในระบบเลือดแดงตกลงกว่าระดับปกติมากทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเขียวและเหนื่อยมากจนทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ 

ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการดูแลแบบ intensive โดยเราระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้การรักษาแบบทุติยภูมิจนภาวะหัวใจล้มเหลวแบบรุนแรงดีขึ้นมากพอที่พร้อมจะรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจซึ่งต้องอาศัยศัลยแพทย์หัวใจที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเท่านั้น ในที่สุดผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจและกลับมาใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพได้อีกครั้ง สามารถทำงานและไปเที่ยวต่างประเทศได้ ซึ่งเกินความคาดหมายของตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวว่าจะหายจนมีชีวิตเป็นปกติได้อย่างในขณะนี้

การรักษาที่รู้สึกประทับใจ

หมอร่วมงานกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มามากกว่า 25 ปี รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมานับไม่ถ้วน มีผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นโรคติดเชื้อของลิ้นหัวใจอย่างรุนแรง ได้ย้ายจากโรงพยาบาลอื่นมารักษาเนื่องจากอาการแย่ลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยรายนี้
 

ในที่สุดได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมจนสุขภาพหัวใจและร่างกายกลับมาเป็นคนปกติ ตลอดการรักษาที่ผ่านมากว่า 20 ปีผู้ป่วยใช้ชีวิตแบบที่ต้องการได้โดยไม่ถูกจำกัดเลย ทุกครั้งที่ผู้ป่วยรายนี้เดินทางไปต่างประเทศก็มักซื้อของมาฝากหมอเป็นประจำจนต้องขอร้องให้หยุดซื้อของมาให้ ท้ายสุดผู้ป่วยได้ขอกอดหมอสักครั้งแทนคำขอบคุณ โดยบอกว่าไม่เคยลืมว่าหมอเป็นผู้ช่วยชีวิตและดูแลต่อเนื่องมาตลอดจนทุกวันนี้หมอประทับใจว่าเขาคงสัมผัสได้ถึงความตั้งใจจริงในการเอาใจใส่ในการรักษาและความหวังดีที่หมอมีให้อย่างต่อเนื่องตลอดมา

 

Posted by Bumrungrad International
ทำอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังผ่าตัดข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
Better Health ฉบับนี้มาพร้อมกับคำถามที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ น้ำหนักกับมวลกระดูก และอายุกับการผ่าตัดทำบายพาส โดยได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Health Briefs - โรคเบาหวาน
ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ดูแลสุขภาพหัวใจ  เริ่มง่ายๆ ที่อาหาร
แม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้คนทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้เพียงคุณเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Better Health ฉบับนี้มีคำแนะนำว่าด้วยโภชนาการกับการดูแลและรักษาสุขภาพหัวใจจากทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่งพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
สุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
ถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก Better Health ฉบับนี้มีตัวช่วยดีๆ อย่างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร ลองมาดูกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม
กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนติพงศ์ ศรีทอง เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก
บำรุงราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของธุรกิจบริการด้าน สุขภาพของไทย ด้วยการสร้างระบบ แห่งความเชี่ยวชาญ สร้างคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยทางเลือกที่มากกว่าเดิม
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งทน วิ่งไกล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
นักวิจัยจากสเปนวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการฝึกวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงของกระดูก และพบว่ายิ่งวิ่งไกล ยิ่งส่งผลดีต่อกระดูก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
กินอย่างไร ให้กระดูกและข้อแข็งแรง
แม้ว่าปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความชราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด คุณก็ยังสามารถปกป้องกระดูกและข้อให้คงความแข็งแรงได้ ซึ่งวิธีที่แพทย์แนะนำคือ สะสมมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในช่วงวัย 30 และลดการสูญเสียมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - ด้านโรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้
โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
คุณพร้อมแค่ไหนกับ “ไตรกีฬา”
ไตรกีฬากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มของคน รักการออกกำลังกายที่ต้องการความท้าทายมากกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา การเตรียม ความพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่จะ เตรียมอย่างไรนั้น Better Health ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ชั่วโมงชีวิตของครอบครัวธนารัตน์สุทธิกุล
ความรู้ ความไม่ประมาท และความมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตไปได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง
นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา
รู้จักกับโรคข้อเสื่อม แนวทางการรักษา และเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมที่มุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ตรงกับ ความคาดหวังมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
Health Briefs โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหัวใจ
9 ใน 10 ของโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ | ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วันร้ายที่คาดไม่ถึงของ คุณทศพร หงสนันทน์
“ตรวจสุขภาพทุกปีครับ ผมเป็นนักบินด้วย ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว” “ถ้ามีเวลาว่าง ต้องออกกำลังกายทันที ว่ายน้ำ เข้ายิม ขี่จักรยาน ทุกคนสงสัยกันหมดว่า ออกกำลังกายขนาดนี้ทำไมยังเป็นโรคหัวใจ” “ตอนนั่งอยู่ที่ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ฟิตเนส เล่นอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ความสะดวกสบายและความครบครันที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ทำให้สถานออกกำลังกายที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฟิตเนสได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองใหญ่ที่หาโอกาสเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยาก
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
36 ปีบำรุงราษฎร์ เชิดชูอดีต เฉลิมฉลองปัจจุบัน ก้าวย่างสู่อนาคต
17 กันยายน 2523 เป็นวันที่โรงพยาบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง เปิดตัวขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 3 ด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อต้องการเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีบริการที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง แลประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ