โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก

ความพยายามของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก หรือ medical hub ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมากำลังก่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขยายตัวกว่าร้อยละ 10-15 และจำนวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี*

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทยเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง 10-15 ปีมานี้?

ผู้อำนวยการด้านบริหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ให้คำตอบไว้ในรายการ Business Watch ทางสถานีข่าว TNN24 เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ซึ่ง Better Health สรุปใจความสำคัญมาฝากกันในฉบับนี้
 

* ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย
 

TNN24 : ปัจจุบันภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศเป็นอย่างไร

ก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการรักษาและการให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับ ทั้งนี้สาเหตุหลักก็เพราะว่าระบบสาธารณสุขของเรานั้นได้รับการวางรากฐานอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แล้วก็ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ทำให้ทุกวันนี้คนไทยโชคดีมากที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงได้อย่างทั่วถึง และการที่เรามีแพทย์ที่มีความสามารถ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานการรักษาเดียวกันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ต่างชาติสนใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ การปรับปรุงการขยับขยายพื้นที่ให้บริการใหม่ๆ ไม่ได้มีเฉพาะในภาคเอกชนเท่านั้น โรงพยาบาลของรัฐหลายๆ แห่งก็กำหนดกลยุทธ์ไปในทิศทางเดียวกันทำให้ผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่กำลังมองหาการรักษาที่มีคุณภาพสูงในสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมีตัวเลือกมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เอง ปัจจุบันเรามีผู้มาใช้บริการมากกว่าปีละ 1,100,000 คนจาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ที่ 50:50 ซึ่งผู้ป่วยชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เอง

“สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกมีความมั่นใจเมื่อนึกถึงบำรุงราษฎร์ก็คือ บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพของการบริการ” 

TNN24 : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีจุดเด่นและกลยุทธ์อย่างไรในการแข่งขันในธุรกิจนี้

ประการแรกเลยคือความเชี่ยวชาญในการรักษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 คนครอบคลุมศาสตร์การรักษาเฉพาะทางมากกว่า 55 สาขา มีศูนย์แพทย์เฉพาะทางกว่า 30 ศูนย์ที่มีความชำนาญในการรักษาโดยเฉพาะกรณีอาการของผู้ป่วยมีความซับซ้อน ยิ่งการที่เรามีผู้มารับบริการจากทั่วทุกมุมโลก ก็ยิ่งทำให้แพทย์ของเรามีประสบการณ์ในการรักษามากยิ่งขึ้น
 

ถัดมาคือการทำงานร่วมกันเป็นทีม นั่นคือในการดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งๆ แพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องและบุคลากรในสายงานอื่นๆ เช่น เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบำบัด และพยาบาล จะวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การรักษาครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกมีความมั่นใจเมื่อนึกถึงบำรุงราษฎร์ก็คือ บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพของการบริการ โดยบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (Joint Commission International - JCI) ตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2546 และได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานทุกๆ 3 ปีจากกรณีที่โรงพยาบาลได้มีส่วนช่วยเหลือในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อระหว่างประเทศคือ โรคเมอร์ส ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นสิ่งยืนยันมาตรฐานและความใส่ใจของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายคือการให้บริการอย่างเอื้ออาทรของคนไทยที่สร้างความประทับใจให้ผู้ป่วย ซึ่ง 2 ประการหลังนี้เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเพราะปัจจุบันโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจาก JCI นั้นมีมากกว่า 50 แห่งรวมถึงโรงพยาบาลรัฐด้วย แสดงว่ามาตรฐานโดยรวมของโรงพยาบาลบ้านเราถูกยกระดับให้สูงขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเมื่อมองจากภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งประเทศ นอกจากนี้จิตใจที่รักในการให้บริการก็ช่วยให้โรงพยาบาลของไทยได้เปรียบโรงพยาบาลในประเทศอื่นๆ ที่ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เหมือนกัน

TNN24 : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ มีชื่อว่า “The Collaboration of Expertise” ทำไมจึงเลือกแคมเปญนี้ และจุดเด่นของแคมเปญเป็นอย่างไร

ภาพยนตร์โฆษณาชุด The Collaboration of Expertise เป็นการสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรและคุณค่าที่โรงพยาบาลยึดถือและปลูกฝังมาตลอด 35 ปี นั่นคือ การยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อมอบบริการทางการแพทย์ โดยการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในการรักษา การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เทคโนโลยีอันทันสมัยและให้บริการด้วยใจ

ผมอยากเน้นเพิ่มเติมในส่วนของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เนื่องจากเราให้ความสำคัญอย่างมากกับการเลือกสรรเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้บริการผู้ป่วย บำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีศูนย์ฝึกทักษะ การดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center) มีการนำหุ่นผู้ป่วยจำลองมาใช้ฝึกอบรมบุคลากรผ่านสถานการณ์ต่างๆ ที่มีมากกว่า 60 สถานการณ์ โดยมีอาจารย์แพทย์เป็นผู้ควบคุมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้บุคลากรของเรามีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้เรายังเป็น 1 ใน 5 โรงพยาบาลทั่วโลกและเป็นโรงพยาบาลเดียวนอกสหรัฐอเมริกาที่นำระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะวัตสันเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง หรือ IBM Watson for Oncology มาใช้ในการวางแผนการรักษา
 

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยไอบีเอ็มวัตสันเปรียบได้กับสมองกลอัจฉริยะที่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนโดยศูนย์มะเร็งชั้นนำของโลก Memorial Sloan-Kettering (MSK) เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลและนำเสนอข้อสรุปเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทต่อการแพทย์ในอนาคต

TNN24 : แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจนี้จะเป็นในทิศทางไหน

สำหรับธุรกิจโรงพยาบาล ผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตลาดที่มีแนวโน้มสดใสและยังคงมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพการแข่งขันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นแต่ประเทศไทยก็มีความได้เปรียบในการแข่งขันหลายๆ ประการ

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จากนี้ไป เรามีแผนที่จะเพิ่มห้องตรวจและเตียงผู้ป่วยเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการสรรหาแพทย์ไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จากต่างประเทศให้กลับมารักษาผู้ป่วยในประเทศไทย

นอกจากนี้ จะมีการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม เช่น หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดต่อมลูกหมาก ผ่าตัดไต และเครื่องมือช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ยึดเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น

 

Posted by Bumrungrad International
ทำอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังผ่าตัดข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
Better Health ฉบับนี้มาพร้อมกับคำถามที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ น้ำหนักกับมวลกระดูก และอายุกับการผ่าตัดทำบายพาส โดยได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Health Briefs - โรคเบาหวาน
ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ดูแลสุขภาพหัวใจ  เริ่มง่ายๆ ที่อาหาร
แม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้คนทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้เพียงคุณเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Better Health ฉบับนี้มีคำแนะนำว่าด้วยโภชนาการกับการดูแลและรักษาสุขภาพหัวใจจากทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่งพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
สุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
ถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก Better Health ฉบับนี้มีตัวช่วยดีๆ อย่างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร ลองมาดูกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม
กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนติพงศ์ ศรีทอง เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก
บำรุงราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของธุรกิจบริการด้าน สุขภาพของไทย ด้วยการสร้างระบบ แห่งความเชี่ยวชาญ สร้างคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยทางเลือกที่มากกว่าเดิม
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งทน วิ่งไกล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
นักวิจัยจากสเปนวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการฝึกวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงของกระดูก และพบว่ายิ่งวิ่งไกล ยิ่งส่งผลดีต่อกระดูก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
กินอย่างไร ให้กระดูกและข้อแข็งแรง
แม้ว่าปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความชราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด คุณก็ยังสามารถปกป้องกระดูกและข้อให้คงความแข็งแรงได้ ซึ่งวิธีที่แพทย์แนะนำคือ สะสมมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในช่วงวัย 30 และลดการสูญเสียมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - ด้านโรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้
โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
คุณพร้อมแค่ไหนกับ “ไตรกีฬา”
ไตรกีฬากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มของคน รักการออกกำลังกายที่ต้องการความท้าทายมากกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา การเตรียม ความพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่จะ เตรียมอย่างไรนั้น Better Health ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ชั่วโมงชีวิตของครอบครัวธนารัตน์สุทธิกุล
ความรู้ ความไม่ประมาท และความมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตไปได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง
นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา
รู้จักกับโรคข้อเสื่อม แนวทางการรักษา และเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมที่มุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ตรงกับ ความคาดหวังมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
Health Briefs โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหัวใจ
9 ใน 10 ของโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ | ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วันร้ายที่คาดไม่ถึงของ คุณทศพร หงสนันทน์
“ตรวจสุขภาพทุกปีครับ ผมเป็นนักบินด้วย ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว” “ถ้ามีเวลาว่าง ต้องออกกำลังกายทันที ว่ายน้ำ เข้ายิม ขี่จักรยาน ทุกคนสงสัยกันหมดว่า ออกกำลังกายขนาดนี้ทำไมยังเป็นโรคหัวใจ” “ตอนนั่งอยู่ที่ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ฟิตเนส เล่นอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ความสะดวกสบายและความครบครันที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ทำให้สถานออกกำลังกายที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฟิตเนสได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองใหญ่ที่หาโอกาสเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยาก
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
36 ปีบำรุงราษฎร์ เชิดชูอดีต เฉลิมฉลองปัจจุบัน ก้าวย่างสู่อนาคต
17 กันยายน 2523 เป็นวันที่โรงพยาบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง เปิดตัวขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 3 ด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อต้องการเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีบริการที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง แลประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ