มาทำความรู้จักเฟมโตเซเคินเลสิก (Femtosecond LASIK)

การทำเลสิก (LASIK) เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้น สายตายาวแต่กำเนิด และสายตาเอียง แบบถาวร ซึ่งการทำเลสิกแบบมาตรฐานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การแยกชั้นกระจกตาด้วยเครื่องมือที่เป็นใบมีดติดมอเตอร์ (microkeratome) ให้ได้ลักษณะเป็นฝาแล้วเปิดฝาพับไปด้านข้าง จากนั้นจะใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (excimer laser) ยิงลงบนเนื้อกระจกตาส่วนกลางที่เปิดเตรียมไว้ ซึ่งจะเป็นการปรับแต่งความโค้งกระจกตาใหม่ มีผลให้ได้ค่าสายตาใกล้เคียงสายตาปกติมากที่สุด จากนั้นแพทย์จะปิดฝากระจกตากลับที่เดิมโดยไม่ต้องเย็บแผล

ปัญหาที่สำคัญที่อาจพบได้คือฝากระจกตาไม่สมบูรณ์ แม้จะมีโอกาสเกิดไม่มาก แต่ถ้าเกิดแล้วไม่สามารถทำผ่าตัดต่อได้ ต้องหยุดขั้นตอนการยิงเอ็กไซเมอร์เลเซอร์แก้ไขสายตาไว้ แล้วรออย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่จะทำการแยกชั้นกระจกตาใหม่ได้ และในบางครั้งอาจมีแผลเป็นที่กระจกตา ทำให้การมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควร

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การแยกชั้นกระจกตาทำได้ปลอดภัยมากขึ้น คือการนำเฟมโตเซเคินเลเซอร์ (femtosecond laser) มาใช้ในการแยกชั้นกระจกตาแทนการใช้ใบมีด หรือที่เรียกว่า เฟมโตเซเคินเลสิก (femtosecond LASIK) ข้อดีที่เหนือกว่าแบบเดิมคือ ในกรณีที่การแยกชั้นกระจกตาไม่สมบูรณ์จากการใช้เฟมโตเซเคินเลเซอร์ แพทย์สามารถทำการแยกชั้นกระจกตาใหม่ต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรออย่างน้อย 3 เดือนเหมือนการใช้ใบมีด และลักษณะฝากระจกตาที่ได้จะบางกว่าแบบเดิมรวมถึงมีความหนาเท่ากันทั่วทั้งฝา เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีกระจกตาบางสามารถทำเลสิกได้มากขึ้น นอกจากนี้อาการผลข้างเคียงของการทำเลสิก เช่น ภาวะตาแห้ง ผิวกระจกตาไม่เรียบ และแสงแตกกระจาย ยังพบได้น้อยกว่าการใช้ใบมีดแยกชั้นกระจกตา 


เฟมโตเซเคินเลสิกเหมาะกับใครบ้าง? 

  • ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและมีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี
  • ไม่ต้องการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
  • ไม่มีภาวะโรคตาอื่นๆ ที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น ภาวะตาแห้งรุนแรง หรือโรคทางจอประสาทตา
  • ไม่มีโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อการสมานแผล เช่น เบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดี หรือโรคกลุ่มรูมาตอยด์
  • ไม่ได้อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 

สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปและมีปัญหาเรื่องการมองใกล้ หรือที่เรียกว่าภาวะสายตายาวตามอายุ (presbyopia) การทำเลสิกแบบ monovision LASIK จะช่วยให้มองเห็นทั้งในที่ใกล้และไกลโดยไม่ต้องใช้แว่น คือทำเลสิกโดยตั้งค่าสายตาให้ตาข้างหนึ่งชัดในที่ไกล ส่วนตาอีกข้างจะเหลือค่าสายตาไว้ให้เป็นค่าสายตาสั้นเล็กน้อย เพื่อช่วยการมองใกล้ ผู้ที่สนใจแนะนำปรึกษาจักษุแพทย์ว่าท่านเหมาะสมกับ monovision LASIK หรือไม่

เรียบเรียงโดย พญ.ฐาริณี กุลกำม์ธร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
มาทำความรู้จักเฟมโตเซเคินเลสิก (Femtosecond LASIK)
การทำเลสิก (LASIK) เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ คือ สายตาสั้น สายตายาวแต่กำเนิด และสายตาเอียง แบบถาวร
Posted by Bumrungrad International
December 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ