ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในหัวใจที่ควบคุมกลไกการเต้นของหัวใจ ส่งผลให้หัวใจของคนเราเต้นไม่เป็นไปตามจังหวะธรรมชาติซึ่งมีอัตราการเต้นอยู่ที่ประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาที โดยอาจเต้นเร็วเกินไป ช้าเกินไป หรือเต้นเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่เป็นอันตรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เพราะโรคนี้ไม่เพียงทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายด้อยประสิทธิภาพลงเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้


Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ นพ.โชติกร คุณวัฒน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมล่าสุดในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายสองประเภท ได้แก่ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation) และหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ (bradycardia) ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของโรคได้


หัวใจสั่นพลิ้วเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่พบมากที่สุดและจำเป็นต้องได้รับการรักษาคือ ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเร็วกว่า 350 ครั้งต่อนาทีโดยมักพบในผู้สูงอายุ มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก หรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) ซึ่งเป็นภาวะที่กระตุ้นให้เกิดพังผืดในห้องข้างบนของหัวใจ ส่งผลให้การเดินไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติ ขณะเดียวกันผู้ป่วยอายุน้อยที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็มีโอกาสเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วได้เช่นกัน


“การที่หัวใจห้องบนบีบตัวเร็วเกินไปนั้น นอกจากจะทำให้หัวใจอ่อนแรงแล้ว ยังทำให้เลือดที่อยู่บริเวณห้องข้างบนของหัวใจไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติ และมีเลือดบางส่วนที่ไม่เคลื่อนไหวไปรวมค้างอยู่บริเวณรยางค์หัวใจห้องบนด้านซ้าย (left atrium appendage: LAA) ซึ่งมีลักษณะเป็นกระเปาะขนาดเล็กแล้วเกิดเป็นลิ่มเลือดได้ หากลิ่มเลือดหลุดออกจากหัวใจเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดก็อาจไปอุดตันหลอดเลือดสมอง ทำให้สมองขาดเลือดและเกิดโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ได้” นพ.โชติกร อธิบาย


รู้จักกับ อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ

เนื่องจากผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนปกติถึง 5 เท่า การรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจึงมีความจำเป็นโดยขั้นตอนในการรักษาจะเริ่มด้วยการหาสาเหตุของการเกิดโรคเพื่อแก้ไขที่ต้นเหตุก่อน จากนั้นจึงเป็นการให้ยาคุมจังหวะ การเต้นของหัวใจไม่ให้เต้นเร็ว หรือไม่ให้เต้นผิดจังหวะ และการป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง


นพ.โชติกร อธิบายว่า ปัจจุบันแพทย์มีแนวทางในการป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 2 แนวทาง ได้แก่

  • การใช้ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยาในกลุ่มแอสไพริน วาร์ฟาริน หรือยาละลายลิ่มเลือด กลุ่มใหม่ (novel oral anticoagulants: NOAC)
  • การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย (left atrial appendage closure)


“ข้อจำกัดของยาละลายลิ่มเลือดคือ ยาอาจมีผลข้างเคียงที่ทำให้ผู้ป่วยบางรายไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้เป็นเวลานานหรือไม่สามารถใช้ยาละลายลิ่มเลือดได้ เช่น ผู้ป่วยที่มีโอกาสเกิดเลือดออกได้ง่าย อาทิ ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำมาก ผู้ป่วยตับวาย ไตวาย ผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ไม่ดี ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีเลือดออกในสมองมาก่อนขณะรับประทานยาละลายลิ่มเลือด หรือผู้ป่วยที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารอยู่บ่อยๆ และไม่สามารถหาจุดเลือดออกได้ ในกรณีเช่นนี้ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้ายก็เป็นทางเลือกใหม่ที่เข้ามาทดแทนการใช้ยาละลายลิ่มเลือดได้” นพ.โชติกร กล่าว


สำหรับขั้นตอนของการใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้ายนั้น แพทย์จะใส่อุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะคล้ายร่มเล็กๆ ขนาดประมาณ 27 มิลลิเมตรด้วยสายสวนผ่านหลอดเลือดดำที่ต้นขาไปยังหัวใจด้านซ้าย เมื่ออุปกรณ์เข้าที่ แพทย์จะปล่อยให้อุปกรณ์เข้าไปปิดผนึกบริเวณรยางค์หัวใจห้องบนซ้ายและเมื่อเวลาผ่านไป เนื้อเยื่อหัวใจจะเจริญหุ้มอุปกรณ์ และรยางค์ดังกล่าวจะถูกปิดผนึกอย่างถาวรโดยขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
 

“ผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง สูงกว่าคนปกติถึง 5 เท่า” นพ.โชติกร คุณวัฒน์


Pacemaker ไร้สายทางเลือกใหม่เมื่อหัวใจเต้นช้า

สำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นช้าผิดปกติ และผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม หมดสติ หรือความดันตก ถ้าไม่สามารถหาสาเหตุที่แก้ไขได้แพทย์อาจพิจารณาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ pacemaker เพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิต


“การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่า 50 ปี วิธีการคือ แพทย์จะฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไว้ใต้ผิวหนังบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า และสอดสายสื่อสัญญาณไฟฟ้าไปยังหัวใจ โดยเครื่องจะทำการตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจ และสายสื่อสัญญาณไฟฟ้าจะเป็นตัวควบคุมและกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วพอที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้” นพ.โชติกร อธิบาย


อย่างไรก็ตาม การฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบใส่สายสื่อสัญญาณนี้ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยบางราย เช่น มีเลือดออกหรือมีก้อนเลือดคั่งอยู่ใต้ผิวหนัง มีการติดเชื้อบริเวณที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ สายสื่อสัญญาณไฟฟ้าหลุดเลื่อนจากตำแหน่งเดิม รวมถึงความรู้สึกไม่สบายตัวและไม่สวยงามที่เกิดจากการฝังเครื่องส่งสัญญาณ


นี่จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว โดยมีการริเริ่มนำเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย (leadless cardiac pacemaker) เข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะ ซึ่งเทคโนโลยีใหม่นี้จะรวมเอาตัวส่งสัญญาณกระตุ้นหัวใจและสายสื่อสัญญาณไฟฟ้าไว้ในแคปซูลขนาดเล็กที่มีความยาวเพียง 26 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.7 มิลลิเมตร และหนักเพียง 1.75 กรัม โดยแพทย์จะส่งแคปซูลด้วยสายสวนผ่านหน้าขาเข้าไปฝังบริเวณผนังหัวใจห้องล่างขวาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
 

“การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สายเป็นทางเลือกที่เหมาะกับผู้ป่วยบางราย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจเฉพาะห้องข้างล่างขวาเท่านั้น เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ หรือเป็นโรคหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สายนี้อาจมีข้อจำกัดและไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยบางราย ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีไป” นพ.โชติกร กล่าวทิ้งท้าย

 

Posted by Bumrungrad International
ทำอย่างไรเมื่อมีอาการปวดหลังผ่าตัดข้อเข่าหรือข้อสะโพกเทียม
แม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียมหรือข้อสะโพกเทียมจะสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังคงมีปัญหาอาการปวดอยู่
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์จัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 37 | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรคหัวใจ | โครงการผ่าตัดหัวใจ รักษ์ใจไทย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
Better Health ฉบับนี้มาพร้อมกับคำถามที่หลากหลาย ทั้งเรื่องของระดับคอเลสเตอรอลกับการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ น้ำหนักกับมวลกระดูก และอายุกับการผ่าตัดทำบายพาส โดยได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ และอายุรแพทย์โรคหัวใจ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
Health Briefs - โรคเบาหวาน
ครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยเชื่อว่ามวลกายที่มากกว่าจะช่วยปกป้องกระดูกได้ แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินรวมถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นกลับมีความเสี่ยงต่อการที่กระดูกจะแตกหักได้มากกว่าคนผอมเสียอีก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ดูแลสุขภาพหัวใจ  เริ่มง่ายๆ ที่อาหาร
แม้โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้คนทั่วโลกตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่โรคนี้สามารถป้องกันได้เพียงคุณเริ่มต้นรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Better Health ฉบับนี้มีคำแนะนำว่าด้วยโภชนาการกับการดูแลและรักษาสุขภาพหัวใจจากทีมนักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - โรคหัวใจ โรคกระดูกและข้อ และโรคระบบประสาท
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่งพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
สุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
ถ้าคุณคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีเป็นเรื่องยาก Better Health ฉบับนี้มีตัวช่วยดีๆ อย่างเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพมาแนะนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นอย่างง่ายๆ ได้อย่างไร ลองมาดูกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งระยะไกล ร่างกายต้องพร้อม
กระแสของการวิ่งออกกำลังกายยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละเดือนมีรายการวิ่งมากมายให้คนรักการวิ่งได้เลือกเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเดิน-วิ่งระยะสั้น หรือที่มักเรียกกันว่า Fun Run ซึ่งส่วนใหญ่จะมีระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน (10.5 กิโลเมตร), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กิโลเมตร) หรือการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นระยะมาตรฐานที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติมีระยะทางอย่างเป็นทางการอยู่ที่ 42.195 กิโลเมตร
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เนติพงศ์ ศรีทอง เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรงพยาบาลไทย มาตรฐานโลก
บำรุงราษฎร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเติบโตของธุรกิจบริการด้าน สุขภาพของไทย ด้วยการสร้างระบบ แห่งความเชี่ยวชาญ สร้างคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัย
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ TAVI อีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการรักษา
ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ สามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยทางเลือกที่มากกว่าเดิม
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
บำรุงราษฎร์จัดกิจกรรม “Healthy Joint ( ข้อเข่าคืนสุข) ” | บำรุงราษฎร์จัดงาน “Health Fair 2016: A Better You” | “ เดวิด ฟอสเตอร์ ” เยือนบำรุงราษฎร์ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
วิ่งทน วิ่งไกล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
นักวิจัยจากสเปนวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการฝึกวิ่งระยะไกลที่มีต่อความแข็งแรงของกระดูก และพบว่ายิ่งวิ่งไกล ยิ่งส่งผลดีต่อกระดูก
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
กินอย่างไร ให้กระดูกและข้อแข็งแรง
แม้ว่าปัญหาสุขภาพกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะพบได้ทั่วไปในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความชราที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด คุณก็ยังสามารถปกป้องกระดูกและข้อให้คงความแข็งแรงได้ ซึ่งวิธีที่แพทย์แนะนำคือ สะสมมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดในช่วงวัย 30 และลดการสูญเสียมวลกระดูกให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้น
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ - ด้านโรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็ง
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ และนี่คือส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
โรคงูสวัด รู้เท่าทัน ป้องกันได้
โรคงูสวัดเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยเฉียบพลันในผู้สูงอายุ แต่คุณสามารถ ลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการเกิดโรคได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
คุณพร้อมแค่ไหนกับ “ไตรกีฬา”
ไตรกีฬากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มของคน รักการออกกำลังกายที่ต้องการความท้าทายมากกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเข้าร่วมแข่งขันไตรกีฬา การเตรียม ความพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก แต่จะ เตรียมอย่างไรนั้น Better Health ฉบับนี้มีคำตอบมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
ชั่วโมงชีวิตของครอบครัวธนารัตน์สุทธิกุล
ความรู้ ความไม่ประมาท และความมีสติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติของชีวิตไปได้
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
13 ปีรักษ์ใจไทย กับหัวใจ 735 ดวง
นี่คือเรื่องราวจากภาพยนตร์สั้น “หัวใจต้องสู้” ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ด.ช.ศรายุธ สัมฤทธิ์ หนึ่งในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ได้รับชีวิตใหม่ หลังการผ่าตัดโรคหัวใจในโครงการ “รักษ์ใจไทย”
Posted by Bumrungrad International
January 18, 2016
comments
แค่หาย อาจยังไม่พอ โรคข้อเสื่อมกับทางเลือกใหม่ในการรักษา
รู้จักกับโรคข้อเสื่อม แนวทางการรักษา และเทคโนโลยีการผ่าตัดข้อเทียมที่มุ่งหวัง ให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่ตรงกับ ความคาดหวังมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
ผู้ป่วยโรคหัวใจชาวเวียดนามได้รับชีวิตใหม่ที่บำรุงราษฎร์ | บำรุงราษฎร์ คลินิก ย่างกุ้ง เปิดอย่างเป็นทางการ | พ่อแม่ มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ถาม-ตอบ ปัญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องได้รับคำตอบจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเท่านั้น ไม่ว่าปัญหาของคุณคืออะไร Better Health มีคำตอบที่คุณวางใจในความถูกต้องได้เสมอ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
Health Briefs โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคหัวใจ
9 ใน 10 ของโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้ | ไม่อยากเสี่ยงเป็นโรคหัวใจอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ส่วนหนึ่งของทีมแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งพร้อมจะดูแลคุณอย่างรอบด้าน
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน วันร้ายที่คาดไม่ถึงของ คุณทศพร หงสนันทน์
“ตรวจสุขภาพทุกปีครับ ผมเป็นนักบินด้วย ต้องตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อต่อใบอนุญาตอยู่แล้ว” “ถ้ามีเวลาว่าง ต้องออกกำลังกายทันที ว่ายน้ำ เข้ายิม ขี่จักรยาน ทุกคนสงสัยกันหมดว่า ออกกำลังกายขนาดนี้ทำไมยังเป็นโรคหัวใจ” “ตอนนั่งอยู่ที่ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ผมคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร”
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ฟิตเนส เล่นอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ
ความสะดวกสบายและความครบครันที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคนรักสุขภาพ ทำให้สถานออกกำลังกายที่เรียกกันง่ายๆ ว่า ฟิตเนสได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนวัยทำงานในเมืองใหญ่ที่หาโอกาสเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ยาก
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ กับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
รู้จักกับสองเทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันผลข้างเคียงจาก ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งได้แก่ การใส่อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจ ห้องบนซ้าย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว และการฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นช้าผิดจังหวะเพื่อป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments
36 ปีบำรุงราษฎร์ เชิดชูอดีต เฉลิมฉลองปัจจุบัน ก้าวย่างสู่อนาคต
17 กันยายน 2523 เป็นวันที่โรงพยาบาลเอกชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง เปิดตัวขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 3 ด้วยเป้าหมายเพียงเพื่อต้องการเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มีบริการที่น่าพึงพอใจ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียงไม่กี่แห่ง แลประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ
Posted by Bumrungrad International
January 14, 2016
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ