2558

Better Health: 2558

Issue 31: สุขภาพผู้หญิง

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งกับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฉบับนี้เราให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์และวัยหมดประจำเดือน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมากและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่นอกจากจะช่วยให้คู่สมรสจำนวนมากสมหวังกับการมีบุตรแล้ว ปัจจุบันยังพัฒนาครอบคลุมไปถึงเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าบุตรที่จะคลอดออกมานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์

Issue 32: สุขภาพตา

สวัสดีครับ นิตยสาร Better Health สำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กลับมาพบกับท่านอีกครั้ง ในฉบับ “สุขภาพตา” ด้วยจำนวนหน้าและเนื้อหาที่มากกว่าเดิม เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาสุขภาพตาที่พบได้ในผู้คนวัยต่างๆ ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ เพราะการดูแลให้ดวงตามีสุขภาพดีตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาและใช้งานได้ตราบนานเท่านานเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา 
 

Issue 33: ชีวิตยืนยาว

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

หลายคนปรารถนาจะมีอายุยืนยาว แต่จะมีสักกี่คนที่เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพตลอดช่วงเวลาที่ยืดยาวออกไปนั้น Better Health ฉบับนี้รวบรวมเนื้อหาสาระว่าด้วยสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านมานำเสนอแก่คุณผู้อ่าน ด้วยเป้าหมายเพื่อเตรียมให้เราทุกคนก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขอย่างแท้จริง