Welcomeยินดีต้อนรับสู่
Better Health นิตยสารสำหรับคุณผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

สมอง ได้ชื่อว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและซับซ้อนที่สุดของร่างกาย อีกทั้งยังสัมพันธ์กับชีวิตในหลาย ๆ ด้าน Better Health ฉบับนี้ เราให้ความสนใจกับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสมองโดยเฉพาะ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมอง ไม่ว่าจะเป็น ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน หรือหลอดเลือดสมอง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก แต่การรับรู้ความเสี่ยงและพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างความแตกต่างต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างชัดเจน

บทความของเราตั้งแต่หน้า 4 เรื่องภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ เสนอแง่มุมที่น่าสนใจเรื่องการวินิจฉัย การรักษา และการประคับประคองผู้ป่วย พร้อมด้วยแนวทางในการดูแลอย่างรู้และเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นในหน้า 8 อ่านเรื่องราวของภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะสมองขาดเลือด

ความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในสมองก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดโรคตามมาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ พลิกไปหน้า 14 ทำความเข้าใจกับอาการชักและโรคลมชักในเด็กที่ต้องอาศัยการรับมืออย่างถูกต้อง และบทความเรื่องโรคพาร์กินสันในหน้า 22 ซึ่งการค้นคว้าศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีกว่าเดิม

และเช่นเคยค่ะ หากคุณมีข้อแนะนำ หรือคำติชมใด ๆ ส่งมาได้ที่ betterhealth@bumrungrad.com เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยทั่วกันค่ะ

 

พญ. จิตรา อนุราษฎร์
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์อาวุโส
Senior-Associate Medical Director

Rating score: 10.00 of 10, based on 5 vote(s)