2556

Better Health: 2556

Issue 27: มีสุข

พบกันอีกครั้งกับ นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

ต้องยอมรับว่าอาการปวดข้อเป็นอีกหนึ่งปัญหาของสุขภาพที่พบได้บ่อย ทั้งยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ภาวะปวดข้ออันมีสาเหตุ สำคัญมาจากการอักเสบเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งการรักษาอาการปวดข้อให้ได้ผลดีก็จำเป็นที่จะต้องรักษากันที่ต้นตอ...

Issue 28: สมองดี

พบกันอีกครั้งกับ นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

สมอง ได้ชื่อว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและซับซ้อนที่สุดของร่างกาย อีกทั้งยังสัมพันธ์กับชีวิตในหลาย ๆ ด้าน Better Health ฉบับนี้ เราให้ความสนใจ   กับเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับสมองโดยเฉพาะ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสมอง ไม่ว่าจะเป็น ภาวะสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน หรือหลอดเลือดสมอง