2555 > สูงวัย > Welcome

Welcome


Credit: Bumrungrad International hospital


พบกันอีกครั้งกับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2547 เรามีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 10.20 และคาดหมายว่าจะกลายเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 ซึ่งหมายความว่าเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ แนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี ทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าจนสามารถดูแลให้ผู้คนมีอายุยืนยาวมากกว่าเดิม 

แต่อายุที่ยืนยาวขึ้นจะมีความหมายอย่างไรหากไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี Better Health ฉบับนี้จึงให้ความสนใจกับการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ด้วยความเชื่อที่ว่า การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี กระฉับกระเฉง และมีชีวิตที่เปี่ยมสุขไม่ได้เป็นเรื่องเกินเอื้อม แต่เป็นไปได้สำหรับทุกคน เพียงต้องอาศัยการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ทั้งเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการรับมือกับปัญหาสุขภาพ

บทความของเราในหน้า 4 กล่าวถึงโรคที่พบบ่อยในผู้สูงวัย พร้อมด้วยคำแนะนำง่าย ๆ ในการรับมือที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ทุกวัน พลิกไปหน้า 8 อ่านเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่อาจมีโรคประจำตัวซึ่งมีข้อควรระวังและมีหลักปฏิบัติที่คุณต้องทราบอยู่หลายประการ  

อาการหลง ๆ ลืม ๆ ในผู้สูงวัยอาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปเมื่อประกอบกับสัญญาณเตือนบางประการ บทความว่าด้วยภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ในหน้า 15 จะช่วยให้คุณเข้าใจและรับมือกับปัญหาเรื่องสมองในผู้สูงวัยได้ดียิ่งขึ้น  และเช่นเคย หากคุณมีข้อแนะนำ หรือคำติชมใด ๆ โปรดส่งมาที่ betterhealth@bumrungrad.com เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยทั่วกันครับ 


ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
Contributing Editor

Rating score: 10.00 of 10, based on 1 vote(s)