2555 > ดูแลหัวใจ > News from Bumrungrad International

News from Bumrungrad International

 


“อาสาบำรุงราษฎร์” ร่วมดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย

 

 

 

“อาสาบำรุงราษฎร์” ร่วมดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย

 
 
 

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หรือที่หลายคนเรียกว่ามหาอุทกภัยในปีนี้ส่งผลกระทบ อย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งรวมไปถึงกรุงเทพมหานคร


ด้วยตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพอันเนื่องมาจากอุทกภัย โครงการ “อาสาบำรุงราษฎร์” จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีภารกิจหลักคือการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแล สุขภาพให้กับประชาชน และพนักงานผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดที่ห่างไกล นับเป็นอีกส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ส่งตรงไปยัง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน นอกเหนือจากการบริจาคเงิน ยาและเวชภัณฑ์ การจัดเลี้ยงอาหาร รวมถึงการส่งมอบสิ่งของจำเป็นผ่านองค์กรความช่วยเหลือต่าง ๆ
 

“อาสาบำรุงราษฎร์” ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลสุขภาพในช่วงที่น้ำเริ่มลด เนื่องจากประชาชนบางส่วนเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพจากการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ กับน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานนับเดือน ซึ่งการออกหน่วยแต่ละครั้งนั้นประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และอาสาสมัครที่เป็นผู้บริหารและพนักงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสร่วมกันดูแลสุขภาพแก่ประชาชน โดยได้ออกหน่วยไปแล้วกว่า 20 พื้นที่ในหลายจังหวัด อาทิ อ. บางเลน จ. นครปฐม, นวนคร, ศูนย์พักพิง วัดบางไผ่ อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี, อ. เมือง จ. สิงห์บุรี, อ. โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง, อ. สรรพยา จ. ชัยนาท, อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี, ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์, เขตประสบภัยและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครอีกหลายแห่งรวมให้ บริการตรวจรักษาแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 1,200 ราย และมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 1,500 ครัวเรือน
 

จากข้อมูลการออกหน่วยแพทย์ที่ผ่านมาในแต่ละพื้นที่พบว่ามีประชากรประมาณร้อย ละ 15 ที่มีปัญหาสุขภาพและจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์ โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงวัยช่วงอายุ 65 - 85 ปี สำหรับโรคที่พบมากในเด็ก ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง โรคผิวหนังอักเสบและติดเชื้อ ส่วนโรคที่พบมากในผู้สูงวัยได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ และการติดเชื้อราบริเวณผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและขาดยา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกทั้งยังพบผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดและซึมเศร้าอีกด้วย

   
นอกจากนี้ โครงการ “อาสาบำรุงราษฎร์” ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพใน ช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำลดโดยจัดให้มีการทำบล็อกข้อมูลภาษาไทยของโรงพยาบาลขึ้น ซึ่งสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล www.bumrungrad.com/flood

Rating score: 6.29 of 10, based on 7 vote(s)