2555 > สูงวัย

สูงวัย: อย่างไร้โรค

พบกันอีกครั้งกับ นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว
ตั้งแต่ปี 2547 เรามีสัดส่วนของผู้สูงอาย
ต่อประชากรทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 10.20
และคาดหมายว่าจะกลายเป็นร้อยละ 20
ในปี 2570 ซึ่งหมายความว่าเราจะกลาย
เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ แนวโน้ม
ของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็น
ผลลัพธ์ของการพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความ
ก้าวหน้าจนสามารถดูแลให้ผู้คนมีอายุ
ยืนยาวมากกว่าเดิม

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

Welcome

พบกันอีกครั้งกับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์-เนชั่นแนล โครงสร้างประชากรไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2547 เรามีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 10.20 และคาดหมายว่าจะกลายเป็นร้อยละ 20 ในปี 2570 ซึ่งหมายความว่าเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ แนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลลัพธ์ของการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าจนสามารถดูแลให้ผู้คนมีอายุยืนยาวมากกว่าเดิมแต่อายุที่ยืนยาวขึ้นจะมีความหมายอย่างไรหากไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ฉบับนี้จึงให้ความสนใจกับการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ด้วยความเชื่อที่ว่า การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดี กระฉับกระเฉง และมีชีวิตที่เปี่ยมสุขไม่ได้เป็นเรื่องเกินเอื้อม แต่เป็นไปได้สำหรับทุกคน

สูงวัยอย่างไร้โรค

 การเพิ่มขึ้นของจำนวน สัดส่วนประชากรสูงอายุ และอายุเฉลี่ยของประชากรนั้นเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยเองก็เช่นกัน จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2553 พบว่ามีเรามีประชากรที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมากถึง 11% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. 2550 ถึงเกือบ 1 ล้านคน ขณะเดียวกัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้เปิดเผยงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยนั้นเพิ่มขึ้นจากเดิมคือ 60 ปี เป็น 73 ปี และมีแนวโน้มจะถึง 80 ปีในอีกไม่ถึงสิบปีข้างหน้า

การมีชีวิตที่ยืนยาวอาจเป็นเรื่องน่ายินดี แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคร้ายรุมเร้า และไม่มีอาการเสื่อมสุขภาพใด ๆ ที่รังแต่จะทำให้ชีวิตที่ยืนยาวนั้นหมดความสุข 

Better Health ฉบับนี้มีคำตอบจาก พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมาให้คำแนะนำในการป้องกันและดูแลโรคที่มักมาพร้อมกับวัยที่มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย
 


ออกกำลังกาย เรื่องจำเป็นของคนวัยเกษียณ

อันที่จริง วัยเกษียณควรจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข เพราะปลอดจากภาระต่าง ๆ แล้ว แต่ความจริงคือ หลายคนต้องเวียนเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว บางรายซึมเศร้า นั่งนอนเฉย ๆ เพราะความเจ็บป่วยรุมเร้า แต่เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหาสุขภาพที่บั่นทอนความสุขในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุนั้นอาจบรรเทา หรือทำให้ดีขึ้นได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมซึ่ง Better Health มีความเห็นจาก นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด มาได้เรียบเรียงให้คุณได้อ่านกัน 

รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

“หรือเราจะสมองเสื่อมเสียแล้ว?”

เรื่องของความหลงลืมนั้น ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันมักจะเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้สูงวัย แต่ความธรรมดาก็อาจกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาได้ หากอาการหลง ๆ ลืม ๆ นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสมองเสื่อม

Q & A

 สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต หลายคนอาจประสบกับอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่ง พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อาสาให้คำตอบต่อคำถามที่ส่งเข้ามายัง Better Health ฉบับนี้

Health Briefs

 - โรคเบาหวานเกี่ยวพันกับภาวะหัวใจวาย

- ฮอร์โมนอ้วน เพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุน

- พบหนึ่งในสาเหตุของความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ

News from Bumrungrad International

- รพ. บำรุงราษฎร์ จัดฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชีย
- พบกับ “ล้านน้ำใจ” ร้านค้าของที่ระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- จัดอบรมการดูแลสุขภาพปากและฟันแก่นักเรียนชั้นประถม
- มอบของขวัญจากใจ...ถึงใจ