2554 > ปวดกระดูกและข้อ

ปวดกระดูกและข้อ : ปัญหาที่รอไม่ได้

ปวดกระดูกและข้อ ปัญหาที่รอไม่ได้

พบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของเรา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ปัญหาความเสื่อมของกระดูกอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามวัยแต่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของ เรานั่นเอง Better Health ฉบับนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของกระดูกและข้อ เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจากความเสื่อม หรืออาการบาดเจ็บ ก็ล้วนแต่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

Welcome

พบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของเรา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 

ปัญหาความเสื่อมของกระดูกอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามวัย แต่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง Better Health ฉบับนี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของกระดูกและข้อ เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมา ไม่ว่าจากความเสื่อมหรืออาการบาดเจ็บ ก็ล้วนแต่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

ปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร

อาการปวดหลัง หรือปวดคออาจเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต หลายรายโชคดีที่อาการปวดนั้นเป็นอยู่ไม่นานก็หายไป ขณะที่ผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยมีอาการเรื้อรังจนไม่สามารถทำกิจกรรมระหว่างวันได้ตามปกติ Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และหัวหน้าสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ถึงอาการปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง และความก้าวหน้าในการรักษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้มากที่สุด

อยู่อย่างไรให้พ้นภัยข้อเสื่อม

ข้อเสื่อม เป็นอาการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อไว้ไม่ให้มีการเสียดสีกันเมื่อเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการลุก นั่ง ยืน หรือเดิน ข้อต่อจะทำงานสอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อกระดูกอ่อนผุพังหรือบางลง กระดูกข้อต่อก็จะเสียดสีกันจนเป็นผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดบริเวณข้อต่อจนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติ และส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก

ออกกำลังกายถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บ

การออกกำลังกายที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลลบต่อร่างกายได้หลายประการไม่ว่าจะเป็นการเกิดบาดแผล เป็นตะคริว ข้อแพลง กล้ามเนื้อฉีก ข้อหลุด หรืออาจถึงขั้นกระดูกหักในกรณีเล่นกีฬาที่ต้องมีการปะทะซึ่งเรื่องนี้ นพ. วิญญู รัตนไชย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อมีคำแนะนำในการป้องกัน รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดการบาดเจ็บมาฝากคุณใน Better Health ฉบับนี้

รู้ทันพฤติกรรม ทำลายกระดูก

ใครที่เคยมองว่าอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับกระดูกเป็นเรื่องของผู้สูงอายุคงต้องคิดใหม่ เพราะปัจจุบันเราพบว่าประชากรวัยหนุ่มสาวไปจนถึงวัยทำงาน มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัญหาความผิดปกติ อันเกี่ยวเนื่องกับกระดูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่อาการปวดหลังและคอ ไปจนถึง โรคกระดูกสันหลังเสื่อม โรคกระดูกสันหลังคดงอผิดปกติ หรือโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งสาเหตุสำคัญของอาการเจ็บป่วยก่อนวัยเหล่านี้ มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวันนั่นเอง

Health Briefs

  • ออกกำลังกายแต่เด็ก กระดูกแข็งแรงกว่า
  • นั่งนานเกินไป อาจอันตรายถึงชีวิต
  • เคลื่อนไหวบ้าง หลังรักษาเอ็นร้อยหวายฉีกขาด

 

Q & A

อาการปวดหลัง ปวดคอ หรือการเจ็บปวดกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ ดูจะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในยุคปัจจุบัน Better Health ฉบับนี้มีหลายคำถามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกระดูกและข้อต่อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์คำตอบจาก นพ. วศิน กุลสมบูรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

News from Bumrungrad International

“อร่อยรักษ์โลก” ในโครงการยอดพ่อครัวเอก 2554
ครั้งแรกของไทยกับความอร่อยที่ยั่งยืน

นับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันแล้ว สำหรับโครงการพ่อครัวเอก หรือ Great Chefs ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยแต่ละปี ทางโรงพยาบาลจะเชิญพ่อครัวจากโรงแรมชั้นนำเข้าร่วมสร้างสรรค์รายการอาหารสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย และญาติ 

บริจาคเพียงนิด ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 “บํารุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคลิ้นหัวใจรั่ว ที่อยู่ในชนบทและมีฐานะยากจน ให้ได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย