2554 > รักษามะเร็งแนวใหม่

รักษามะเร็งแนวใหม่: ปลอดภัย ได้ผลยิ่งขึ้น

Cancer Treatments: New + Better + Safer

Better Health ฉบับนี้ เราอุทิศพื้นที่ให้กับโรคมะเร็งอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับโรคและการรักษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน และจำเป็นต้องได้รับการอธิบายความเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และคนใกล้ชิดผู้ป่วย อันจะส่งผลถึงความสำเร็จของการรักษาในที่สุด

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

Welcome

Better Health ฉบับนี้ เราอุทิศพื้นที่ให้กับโรคมะเร็งอีกครั้งหนึ่ง โดยเน้นไปที่การทำความเข้าใจกับโรคและการรักษา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน และจำเป็นต้องได้รับการอธิบายความเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย และคนใกล้ชิดผู้ป่วย อันจะส่งผลถึงความสำเร็จของการรักษาในที่สุด

มะเร็งกับการรักษา

Better Health ฉบับนี้พาคุณผู้อ่านไปคุยกับ นพ. ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา อายุรแพทย์ด้านโลหิตวิทยา และเนื้องอกวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งฮอไรซันถึงความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน

ก้าวสำคัญของการต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว

เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับผู้ป่วย ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว Better Health ฉบับนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการปลูกถ่ายไขกระดูกที่เหมือนกันเพียงครึ่งเดียว ซึ่งริเริ่มให้มีขึ้นในประเทศไทยโดยนพ. วิเชียร มงคลศรีตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ โลหิตวิทยา

โภชนาการ ต้านมะเร็ง

ภาวะโภชนาการที่ดี ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งสามารถทนต่อผลข้างเคียงของการรักษาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้เช่นกัน

จริงหรือหลอก? เรื่องที่ “เขาบอก” เกี่ยวกับมะเร็ง

สิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับโรคมะเร็งนั้น อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้แน่หรือ

เรื่องของกัมมันตภาพรังสีที่คุณควรรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีสร้างความหวาดระแวงให้ผู้คนจำนวนมาก แต่เหรียญมีสองด้านฉันใด สารกัมมันตรังสีก็มีทั้งคุณและโทษฉันนั้น

รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะ และประสบการณ์ซึ่งทำให้ทีมแพทย์ของเรามีความแข็งแกร่ง ดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

Health Briefs

โรคเบาหวานมีอันตรายเพิ่มอีกแล้ว เมื่อผลการวิจัยชิ้นหนึ่งถูกเปิดเผยในที่ประชุมสมาคมเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Association for Cancer Research) ว่า โรคมะเร็งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคเบาหวาน

คำถามและคำตอบ

แม้ทุกคนจะมีความรู้พื้นฐานบ้างเกี่ยวกับมะเร็งแต่ก็ยังคงรู้สึกกลัวและมีความเข้าใจผิดอยู่มากBetter Health ฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พญ. สุธิดา สุวรรณเวโช

ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

บริจาคเพียงนิด ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคลิ้นหัวใจรั่ว ที่มีฐานะยากจนผ่านโครงการ “บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย

 

รพ. บำรุงราษฎร์ มอบลานกิจกรรมใหม่ให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาสคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และผู้อำนวยการเขตราชเทวีร่วมกันวางแผ่นกระเบื้องปูพื้นชุดสุดท้าย ในการปรับปรุงลานกิจกรรมเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน

 

รพ. บำรุงราษฎร์เปิดศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดงานแถลงข่าวเปิด ‘ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด’ ซึ่งเป็นศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษามารดาและทารกครรภ์เสี่ยง