2553 > ผู้หญิงสุขภาพดี

ผู้หญิงสุขภาพดี: ทุกช่วงวัยของชีวิต

ปัญหาสุขภาพเพศหญิงนั้นมีลักษณะเฉพาะและเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัยเยาว์ นั่นคือเมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย นิตยสารBetter Health ฉบับนี้ จึงเน้นความสำคัญของสุขภาพเพศหญิงตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อสาวไปจนกระทั่งถึงวัยหมดประจำเดือน

การตั้งครรภ์ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ บทความของเราในหน้า 8 ได้รวบรวมปัญหาสุขภาพของว่าที่คุณแม่ที่ต้องใส่ใจ โดยเฉพาะหากคุณแม่มีอายุเกินกว่า 30 ปี ทั้งนี้เพื่อการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพนับแต่วันที่รู้ว่าตั้งครรภ์จนถึงวันที่ลูกน้อยลืมตาดูโลก

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

อยู่อย่างเข้าใจวัยหมดประจำเดือน

การหมดประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงหนึ่งของชีวิตเรียนรู้ ทำความเข้าใจเพื่อการข้ามผ่านที่ราบรื่น และสง่างาม

ไขข้อข้องใจ หมดประจำเดือนก่อนวัยได้หรือ

เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน ผู้หญิงหลายคนเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการนอนหลับ จิตใจหดหู่ เหงาเศร้า และเหนื่อยสะสม อาการเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นผลมาจากความตึงเครียดเท่านั้นแต่อาจเป็นผลลัพธ์จากการหมดประจำเดือนที่มาเยือนก่อนวัยอันควรก็เป็นได้ นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและการเจริญพันธุ์ ให้ความรู้กับเราไว้อย่างน่าสนใจ

ปรากฏการณ์บำรุงราษฎร์บนเวทีโลก

ภายหลังการแสดงปาถกฐาพิเศษต่อที่ประชุมผู้บริหารของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับชั้นนำของโลก มร. เคิร์ท ชโรเดอร์ ผู้ซึ่งกำลังหมดวาระจากตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม ให้เวลากับ Better Health เพื่อบอกเล่าถึงบทบาทของบำรุงราษฎร์กับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลก

ตั้งครรภ์ปลอดภัย แม้วัยเกิน 30

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานมีครอบครัวช้าลง และมักจะ
ตั้งครรภ์แรกเมื่ออายุเข้าสู่ช่วงวัย 30 ไปแล้ว การศึกษาข้อมูล
ความรู้ในเชิงสุขภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

Q & A

ความสลับซับซ้อนของปัญหาสุขภาพเพศหญิงทำให้หลายคนต้องการที่ปรึกษา Better Healthฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พญ. ปาริชาติ ธนะสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชวิทยา ที่จะมาช่วยคลายความสงสัยให้กับผู้หญิงที่กำลังกังวลใจกับสุขภาพของตัวเอง
.

ทำอย่างไรเมื่อลูกเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

การก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนต้องผ่านในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไร ว่าการเป็นหนุ่ม-สาวของลูกนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นก่อนวัยอันควร

ปวดนี้... ‚ไม่ธรรมดา

สำหรับผู้หญิง หลายรายโชคดีที่อาการปวดนั้นหายได้เองแต่อีกหลายรายกลับไม่โชคดีอย่างนั้น เนื่องจากอาการปวดแต่ละครั้งช่างรุนแรงเสียจนไม่อาจใช้ชีวิตตามปกติได้ แม้จะมีประจำเดือนเข้าสู่วันที่ 4 หรือ 5 แล้วก็ตาม หากคุณมีอาการที่กล่าวมานี้ เป็นไปได้ว่าคุณอาจมีปัญหาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

Health Briefs

แม้ว่าวิตามินดีจะช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง แต่ผลวิจัยล่าสุดบ่งชี้ว่าการรับประทานวิตามินดีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ ช่วยป้องกันกระดูกร้าวได้

News from Bumrungrad International

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลเซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี จัดให้มีการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเทคนิคการผ่าตัดโรคหมอน รองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทด้วยกล้อง