2553 > บำรุงราษฎร์กับ 30 ปี > บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ


Credit: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


ขอต้อนรับสู่ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Better Health ฉบับนี้ เราให้ความสำคัญกับโรคเรื้อรังที่บ่อนทำลายสุขภาพของคุณ โดยในหน้า 4 เราพูดถึง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้งสองโรคนี้มีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันหลายประการ เริ่มจากปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นความอ้วน พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมหรือประวัติครอบครัว นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยของทั้งสองโรคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุด ทั้งสองโรคสามารถควบคุมได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการดูแลตนเองด้วยทัศนคติในเชิงบวกของผู้ป่วย ซึ่งก็คือการยอมรับในการ “อยู่ร่วม” กับโรคแทนที่จะรู้สึก “ทรมาน” จากอาการเจ็บป่วยที่กินเวลายาวนาน


งานวิจัยได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจของเราต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รวมถึงส่งผลต่อความสำเร็จในการควบคุมและจัดการกับโรคเรื้อรัง ทั้งนี้ การดูแลทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสม เป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมโรค แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความมีวินัยในการดูแลตัวเองของผู้ป่วยที่แม้จะทำได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ บทสัมภาษณ์ของคุณขจรเกียรติ คงวณิชกิจเจริญ ในหน้า 16 จึงเป็นตัวอย่างอันดีที่ชี้ให้เห็นว่า โรคเรื้อรังไม่ได้ปิดกั้นผู้ป่วย จากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 


นอกจากนี้ ในหน้า 12 ยังมีบทความพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ Better Health ได้ขอให้แพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยนับตั้งแต่ยุคบุกเบิก มาร่วมย้อนรำลึกถึงความหลังสุดประทับใจที่มีต่อโรงพยาบาล ที่ได้กลายเป็นตำนานแห่งความสำเร็จตลอด 30 ปีที่ผ่านมา


และเช่นเคย หากคุณมีข้อแนะนำ หรือคำติชมใดๆ ส่งมาได้ที่ betterhealth@bumrungrad.com เรายินดีน้อมรับด้วยความขอบคุณ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโดยทั่วกันค่ะ  


พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ
ผู้อำนวยการด้านการแพทย์
Contributing Editor

Rating score: 10.00 of 10, based on 2 vote(s)