2553 > บำรุงราษฎร์กับ 30 ปี > ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก

ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก


Credit: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

บุคคลในภาพ (จากซ้าย) รองศาสตราจาย์นายแพทย์กวี สุวรรณกิจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ, แพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, นายแพทย์ปัญญา กีรติหัตถยากร ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.), แพทย์หญิงกาญจนา สุทธากิจพันธ์และแพทย์หญิงประภาพรรณ นาควัชระโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” จำนวนกว่า 180 ภาพ ซึ่งเป็นฝีมือศิลป์ของแพทย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตลอดจนศิลปินที่มีจิตศรัทธาและร่วมอุทิศแรงกายแรงใจในการวาดภาพเพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในโอกาสครบรอบ 30 ปีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ end.gif


ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแล้วตามโครงการ "รักษ์ใจไทย"

 

ผลงาน "แมวเหมียว" โดย รศ. นพ. กวี สุวรรณกิจ
ผลงาน "พลังแผ่นดิน" โดย พญ. ประภาพรรณ นาควัชระ
ผลงาน "หนูน้อยชาวเขา" โดย พญ. กาญจนา สุทธากิจพันธ์

 

ส่งความสุขปีใหม่...พร้อมมอบหัวใจดวงใหม่แก่เด็กยากไร้


เลือกส่งความสุขแก่คนที่คุณรักด้วยไปรษณียบัตรชุด “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” โดยรายได้นำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อสมทบทุนโครงการ "รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ จำหน่ายในราคาชุดละ 250 บาท (1 ชุดมี 12 ภาพ) สนใจสั่งซื้อได้ที่บูธ “รักษ์ใจไทย" ชั้น M อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือสอบถามได้ที่ 084 555 4815

 

Rating score: 10.00 of 10, based on 8 vote(s)