2553 > บำรุงราษฎร์กับ 30 ปี

บำรุงราษฎร์กับ 30 ปี: แห่งความภูมิใจ

บำรุงราษฎร์กับ 30 ปีแห่งความภูมิใจ

ขอต้อนรับสู่ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล Better Health ฉบับนี้ เราให้ความสำคัญกับโรคเรื้อรังที่บ่อนทำลายสุขภาพของคุณ โดยในหน้า 4 เราพูดถึงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้งสองโรคนี้มีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันหลายประการ เริ่มจากปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นความอ้วน พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่หมาะสมหรือประวัติครอบครัว นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยของทั้งสองโรคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

บทบรรณาธิการ

ขอต้อนรับสู่ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
Better Health ฉบับนี้ เราให้ความสำคัญกับโรคเรื้อรังที่บ่อนทำลายสุขภาพของคุณ โดยในหน้า 4 เราพูดถึง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้งสองโรคนี้มีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันหลายประการ เริ่มจากปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นความอ้วน พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมหรือประวัติครอบครัว นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยของทั้งสองโรคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุด ทั้งสองโรคสามารถควบคุมได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการดูแลตนเองด้วยทัศนคติในเชิงบวกของผู้ป่วย ซึ่งก็คือการยอมรับในการ “อยู่ร่วม” กับโรคแทนที่จะรู้สึก “ทรมาน” จากอาการเจ็บป่วยที่กินเวลายาวนาน

รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัยกับโรคความดันและเบาหวาน

ว่ากันว่าเราทุกคนต้องรู้จักผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งสองโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและมีการรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันเสมอมา แต่จำนวนผู้ป่วยกลับไม่ได้ลดน้อยลงเลย

โรคไตเรื้อรัง อีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ไต อวัยวะที่เปรียบได้กับโรงบำบัดของเสียที่ต้องอยู่กับมลพิษตลอดเวลา เนื่องจากมีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน

ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯและสำนักงานหลักประกัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก”

30 ปีบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

มีเหตุการณ์สำคัญมากมายเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2523 ไม่ว่าจะเป็นปีแรกของการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปีที่สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น แพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก ปีที่โรนัลด์ เรแกน คว้าชัยชนะเหนือจิมมี คาร์เตอร์ ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

อยู่อย่างไรให้เป็น “นาย” ของโรค

เป็นที่ทราบกันดีว่า หัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดี ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการดูแล สุขภาพร่างกาย

Q & A

การควบคุมอาการของโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวาน หรือโรคไตนั้น นอกจากการใช้ยาแล้ว ผู้ป่วยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปจากเดิม ซึ่งหลายครั้งที่มักมีคำถามตามมา พบคำตอบที่จะช่วยให้การมีชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังเป็นไปอย่างราบรื่นจาก
พญ. นภิสวดี ว่องชวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ใน Better Health ฉบับนี้


Health Briefs

อีกหนึ่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Hypertension ของ American Heart Association ซึ่งพบว่าการไปพบแพทย์บ่อยครั้งของผู้ป่วยโรคเบาหวานจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตกลับสู่ปกติได้เร็วกว่า