2552 > โรคมะเร็งป้องกันได้ > NEWS FROM BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

NEWS FROM BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

รพ. บำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ปี 51

คุณชัย โสภณพนิช (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2551 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศที่มอบแด่องค์กรที่มีระบบบริหาร จัดการเป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล

นับตั้งแต่การประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งแรกในปี 2545 เป็นต้นมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ บรรยายพิเศษที่ รพ. บำรุงราษฎร์

มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร พร้อมด้วย พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกันให้การต้อนรับ ศ. เอช โรเบิร์ต ฮอร์วิทซ์ ผู้รับรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ปี 2545 ในโอกาสที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษหัวข้อ Biomedical Science, World Health and World Peace ที่รพ. บำรุงราษฎร์ โดยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศไทย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังราว 150 คน

การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม BRIDGES - Dialogues Towards a Culture of Peace โดยมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนต่างวัฒนธรรมผ่านการแบ่งปันความรู้ และการศึกษา

ศ. ฮอร์วิทซ์ ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบระบบกำกับพันธุกรรม ในส่วนการพัฒนาอวัยวะ และการทำลายเซลล์โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาด้านชีววิทยา และการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาโรคมะเร็ง

รพ. บำรุงราษฎร์ และผู้สนับสนุนเดินหน้าผ่าตัดหัวใจแก่ผู้ยากไร้ผ่านโครงการ “บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย”

หลังจากเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 ปัจจุบันโครงการ "บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย" ได้ให้การผ่าตัดหัวใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วจำนวน 79 ราย โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีเป้าหมายในการผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยให้ครบ 500 ราย
 
โครงการผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ถือเอาโอกาสอันเป็นมงคลต่าง ๆ จัดโครงการผ่าตัดหัวใจแก่เด็กผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี 2551 จนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการขยายโครงการให้ครอบคลุมไปถึงประชาชนทั่วไปที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคลิ้นหัวใจรั่ว

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนโครงการฯ สามารถบริจาคได้ 2 วิธี คือ บริจาคด้วยตนเองที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือบริจาคด้วยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และ ขอให้ส่งหลักฐานการโอนฯ ให้แก่ฝ่ายบัญชีการเงินชั้น 4 ด้วยหมายเลขโทรสาร  0 2667 2031 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0 2667 2400  
     

Rating score: 4.46 of 10, based on 37 vote(s)