2552 > สมองใสห่างไกลโรค > NEWS FROM BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

ข่าวสารบำรุงราษฎร์

รพ. บำรุงราษฎร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นปี 2552

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดระบบและแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐาน

รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของโรงพยาบาล ในการดูแลเรื่องสวัสดิการและการพัฒนาของพนักงาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีพนักงานกว่า 3,300 คน ที่ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 1.2 ล้านรายในแต่ละปี

Healthy Living Club จัดกิจกรรมให้ความรู้สำหรับสมาชิก

คลับของคนรักสุขภาพ Healthy Living Club โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกภายใต้ชื่อ Healthy Living Club Corner เพื่อให้ความรู้ และให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน

กิจกรรมครั้งแรกเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกเรื่องการดูแลรักษาผิวพรรณ ภายใต้หัวข้อ “ทำอย่างไรถึงจะชะลอผิวให้ยังสวยสดใสในวัย 30 up” โดยมี พญ. นุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นผู้บรรยาย ภายในงานสมาชิกยังได้รับการตรวจสภาพผิวจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และรับสิทธิซื้อครีมบำรุงผิวในราคาพิเศษ

สำหรับกิจกรรมครั้งล่าสุด Healthy Living Club จัดให้สมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “หัวเราะบำบัด กำจัดโรค” ซึ่งมี นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์ จากศูนย์หัวใจ รพ. บำรุงราษฎร์ มาให้ความรู้เรื่อง “ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง” จากนั้น ดร. วัลลภ ปิยะมโนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการหัวเราะบำบัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีฝึกหายใจอย่างถูกต้องรวมถึงวิธีหัวเราะเพื่อให้ห่างไกลจากโรค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้ความรู้ติดตัวไปดูแลสุขภาพตัวเองและคนใกล้ชิดอีกด้วย กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ มีให้สมาชิก Healthy Living Club โดยเฉพาะ

น้ำใจของคุณ เพื่อหัวใจดวงใหม่

ร่วมสนับสนุนโครงการ บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” เพื่อผ่าตัดหัวใจผู้ยากไร้ และโครงการส่งเสริมสุขภาพหัวใจ
 
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” เพื่อช่วยเหลือเด็กและประชาชนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคลิ้นหัวใจรั่ว เพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะครอบครัวยากจนและอยู่ในชนบทได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตต่อไป
 
โครงการฯ ได้ริเริ่มในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา และได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้รับการผ่าตัดไปแล้วกว่า 300 ราย ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจนั้นมีมูลค่าโดยเฉลี่ย 402,000 บาทต่อราย

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการฯ โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม ”มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ พร้อมส่งหลักฐานการโอนได้ที่หมายเลขโทรสาร  0 2667 2031 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์  0 2667 2012

Rating score: 3.15 of 10, based on 27 vote(s)