พญ. ลินดา บราวน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2527
วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2535
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา
- Clinical Fellow in Abdominal Imaging, University of Maryland Medical System, Baltimore, MD, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538-2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Uniformed Service University, Maryland, สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Cancer Screening
- Liver Imaging
ตารางตรวจ
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.