Step 1
Step 2
แพ็คเกจ ที่คุณเลือกได้สิ้นสุดโปรโมชันแล้ว คุณจะกลับไปยังหน้าแพ็คเกจหลักภายใน 7 วินาที
*
*
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
เวลาในการตอบกลับ: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะตอบรับการนัดหมายภายใน 48 ชั่วโมง
ถ้าท่านต้องการพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือมีความต้องการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์