Step 1
Step 2
ข้อมูลแพ็จเกจ
หมายเลขแพ็คเกจ:
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Program - Female (Under 40)
ชื่อแพ็คเกจ:
CKUP11.5
*
*
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
เวลาในการตอบกลับ: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะตอบรับการนัดหมายภายใน 48 ชั่วโมง
 
 
ถ้าท่านต้องการพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือมีความต้องการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์