Step 1
Step 2
ข้อมูลแพ็จเกจ
หมายเลขแพ็คเกจ:
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Holistic 80+ Female (Over80)
ชื่อแพ็คเกจ:
CKUP 17.6
*
*
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
เวลาในการตอบกลับ: โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะตอบรับการนัดหมายภายใน 48 ชั่วโมง
 
 
ถ้าท่านต้องการพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือมีความต้องการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์