ร่วมงานกับเรา

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งในปี 2523 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชียที่ได้การรับรองคุณภาพสากล - Joint Commission International (JCI) และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweekนิตยสารชื่อดังของอเมริกาเป็น สถานพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการ มากที่สุด

ทีมงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 400,000 รายต่อปี ดังนั้นทุกขั้นตอนการให้บริการและพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา และเติบโตของโรงพยาบาล

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานบำรุงราษฎร์ที่รับผิดชอบในหลายบทบาทและกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
Job Title:
Position: Accounting Officer
Department: Accounting & Finance
Basic Requirement:

ACCOUNTING OFFICER (Cash)
ประจำ Treasury Teamการศึกษา: ปริญญาตรี ด้านการเงินและบัญชี
 • ประสานงานกับธนาคาร ในการฝากเงิน
 • จัดเตรียมเงินสดย่อยให้ Cashier สาหรับเงินแลก
 • ตรวจสอบเงินโอนกับ Bank Statement ให้ Cashier เพื่อให้ Cashier สามารถเปิด Patient Deposit
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความซื่อสัตย์
Tel: 02 667 2040 (Recruitment)
E-mail: recruitment@bumrungrad.com
Open Monday – Friday 8.30 AM – 3.00 PM
(Except public holidays)

Job Title:
Position: Customer Services Officer (Japanese Interpreter)
Department: Customer Services
Basic Requirement:

Education

 • Bachelor Degree in any field        

Qualification

 • Thai or Japanese nationality
 • Good personality 
 • The individual must posse’s strong inter personal skills, and care of others.
 • Strong resilience and excellent communication levels in Thai and Japanese. Strong written and verbal proficiency required for both languages. Medical background is highly recommended.
 • Patient’s right recognition

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

Human Resources & Training Division
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0-2667-2040
E-mail:
recruitment@bumrungrad.com
https://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Job Title:
Position: Customer Services Officer/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
Department: Customer Services
Basic Requirement:

 

aaaa.JPGQualifications :-

- Bachelor Degree (any field).

- Thai Nationality only 
- Good command of English (Special allowance will be given for ability in foreign languages)

- Service minded and have good personality.
- Good human relation and an interpersonal skills.
- Able to cope well when under pressure.
- Good computer literate.
- Able to work weekends and bank holidays.

Customer Service Officer (Dispatching)

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ       

 • มีความสามารถในการใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการพิมพ์และเก็บข้อมูลได้(Microsoft Office ฯลฯ)
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้พอใช้(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มี Service mind และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่องานบริการ,เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สามารถทำงานได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     

หน้าที่และความรับผิดชอบ          

 • ติดต่อประสานงานระหว่างล่ามและแผนกที่ต้องการล่ามเพื่อจัดส่งล่ามแปลภาษาไปยังแผนกนั้นๆ

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Human Resources Division

Bumrungrad International Hospital
Ground Floor, BH Residence Building,

33 Sukhumvit 3
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0 2667 2040, 0 2667 2043
E-mail : recruitment@bumrungrad.com

Open for walk-in candidates 8.30 AM - 3.30 PM

Please come to visit us at http://facebook.com/opportunitie.bumrungrad

or our page www.facebook.com/Opportunities at Bumrungrad International Hospital

Job Title:
Position: Database Administrator (DBA) / ผู้บริหารฐานข้อมูล
Department: Information Systems Department
Basic Requirement:

 
 
ประสบการณ์ในการทำงาน/Work Experiences:

Possess at least 3 years of experience in the role of a DBA supporting large, high availability SQL production environments using the following technologies: -
SQL Server 2008 or higher
SQL Server Reporting Services
SQL Server Integration Services
SQL Server Analysis Services


คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ/Required Qualifications:

Experience in the following technologies will also be advantageous: -
    - VMware
    - Oracle DBMS
    - Active Directory
    - Windows Server Clustering
Experience with data management, data modeling and data processing flowcharting techniques.
Strong documentation and configuration management of database changes.
Thorough knowledge of data backup/ recovery/ rollback planning and implementation.
Experience in SQL Server optimization, fine-tuning, high availability and scalability techniques
A strong understanding of Transactional SQL
Ability to maintain cordial relationships with team members, internal customers, stakeholder, as well as vendors. Acts as facilitator between these different parties
Can use the Microsoft Office suite, in particular latest versions of MS Visio and MS Project to support workflow project tasks
Good command of English with strong communication and interpersonal skillsInterested persons please submit your application letter and resume to:
Human Resources Division BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL 
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110 
E-mail: recruitment@bumrungrad.com
Fax: 0 26672525
Tel.: 0-2667-2040 (For more information) 

Walk-in candidates are welcome on Monday to Friday, 8.00-15.00 hrs


Job Title:
Position: Engineer Manager
Department: Plant Operation
Basic Requirement:

Role & Responsibilities:

 • Initiate the innovative ideas for plant operation improvement
 • Turn strategic direction into implementation plan, and communication to related units

Experience: 

 • Strong interpersonal ability in peopla management to coordinate & work with the executives ans relates departments in the organization
 • Good command in English both speaking and writing, TOEIC score of 600
 • Literate in computer skills both hardware and software i.e. AutoCAD , Microsoft project
 • Innovative thinking and be able to initiate new idea for facility and process improvement
 • Understand project manangement

Education:

 • Bachelor’s degree in Engineering (วศ.บ). Master of Engineering is an advantage

Functional competencies:

 • Good knowledge of Engineering and technical skills
 • Able to effectively communicate with related parties 
 • Able to manage th econstruction / renovation projecet
 • Ability in job priority management and resources allocation

 

Interested candidates, please send complete resume and recent photo to:

Bumrungrad International Hospital

Human Resources Division

Ground Floor, BH Residence Bld. 33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)

Wattana, Bangkok 10110

Tel: 0 26672040
 

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

Job Title:
Position: English Copywriter
Department: Marketing and Business Development
Basic Requirement:

English Copywriter

Division: Marketing and Business Development

Education: Bachelor’s Degree (Mass Communications, Advertising, Marketing, Journalism, English or Business Administrative)

Experiences: 1-2 year marketing management experience will be an advantage

Qualifications:
 • Native English speaker
 • Being creative
 • Having excellent written communication skills.


Human Resources Division
Bumrungrad International Hospital
Ground Floor, BH Residence Building,
33 Sukhumvit 3 
Wattana, Bangkok 10110 
Tel: 0 2667 2040, 0 2667 2043
E-mail : recruitment@bumrungrad.com
Open for walk-in candidates 8.30 AM - 3.30 PM
or our page www.facebook.com/Opportunities at Bumrungrad International Hospital

Job Title:
Position: Finance Specialt
Department: Accounting & Finance
Basic Requirement:

Finance Specialist
ประจำ Treasury Teamการศึกษา: ปริญญาตรี ด้านการเงินและบัญชี

 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารเงิน การลงทุนเงินฝาก และการกู้เงินจากธนาคาร
 • สามารถจัดทำงบการเงินและงบกระแสเงินสดได้ หรือมีประสบการณ์ทางด้าน Corporate Finance
 • มีความสามารถในด้าน Analysis, Microsoft Excel
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษดี


Tel: 02 667 2040 (Recruitment)
E-mail: recruitment@bumrungrad.com
Open Monday – Friday 8.30 AM – 3.00 PM
(Except public holidays)

Job Title:
Position: IPD Financial Officer/เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน
Department: บริการธุรกิจ
Basic Requirement:

 คุณวุฒิ 

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
 • สามารถพูด-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ 

 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับแพทย์ พนักงานและผู้มาใช้บริการได้อย่างประทับใจ
 • มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ทำให้ผู้มาพบเป็นรู้สึกไว้วางใจ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • คอยดูแลช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • เป็นผู้ประสานงานและร่วมมือกับแพทย์ การรักษาพยาบาล และเรื่องทางด้านการเงินเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาระหว่างการรักษา
 • ติดตามและรายงานความคืบหน้าในการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยและแพทย์รับทราบ หากมีปัญหาหรือไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประเมินราคาไว้
 • พัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Manager, Corporate Internal Audit
Department: Corporate Internal Audit Division
Basic Requirement:

Manager, Corporate Internal Audit
Division: Corporate Internal Audit Division

Level of Education:
• Bachelor's Degree or higher in Accounting
• And Master’s Degree in Business Administration or related fields

Work Experiences:
• Minimum 10 years work experience in Audit Function (External or Internal), and with 2 years’ experience in Managerial level

Required Qualifications:
• Male or Female, Age 30 - 40 years
• Very good command of English, with TOEIC score 850 – 990
• Very good knowledge of International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IFRS, internal control, risk management, and business laws
• Good computer skills in MSFT-Office
• Good communication and interpersonal skills
• Good managerial and coaching skills
• Professional Certification (CPA or CIA) would be an advantage
• Able to work abroad

Roles and Responsibilities
• Perform internal audit activities as an engagement leader or as an engagement manager or as a team member according to the designation by Department Manager.
• Develop audit program for each engagement, including the engagement’s objectives, scope, timing, and resource allocations.
• Develop detailed audit procedures for each engagement, including the audit objectives, risks, control activities, and test description.
• Identify, analyze, evaluate, and document sufficient information to achieve the engagement’s objectives.
• Supervise engagements to ensure that the objectives are achieved when performing as the engagement leader or the engagement manager.
• Communicate engagement results to Department Manager.
• Organize the kick-off conference and the exit conference for each engagement, including send invitation letters, preparation and taking minutes of the meetings.
• Perform assignments to support functions of the Audit Committee, and any administrative and office works of Internal Audit Division.
• Be responsible for all roles and responsibilities of Department Manager of Corporate Internal Audit Division in the absence of such position.


Interested candidates, please send complete resume and recent photo to:

Bumrungrad International Hospital
Human Resources Division 
Ground Floor, BH Residence Bld. 33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)
Wattana, Bangkok 10110 
Tel: 0 26672040
Fax: 0 26672525
E-mail: recruitment@bumrungrad.com


Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Public Holidays)

Job Title:
Position: Manager, International Marketing
Department: Representative Office/ Hospital Marketing & Business Development
Basic Requirement:

bumrungrad-international-hospital-joint-replacement-center-marketing-strategy-1-638.jpg

Education: Bachelor’s Degree minimum

Study: Business, Marketing or Health Administrations

Work Experiences:
1. Min. 5 years’ experience in Marketing Communications development (media, production, print)
2. Min. 3 year experience with sales and, or business development. Familiarity with clinical care and healthcare sector is a plus.

Qualifications:

 1. Strong ability to grow sales through channel management
 2. Good written and verbal communications skills – Thai and English
 3. Ability to work in multi-cultural environments and with different countries/nationalities
 4. Strong organization and problem solving skills. Able to work independently with minimal supervision. Analytical skills. Good command of computer Microsoft, Mac and Adobe is a plus.
 5. Required to travel occasionally to nearby overseas markets


 

Job Title:
Position: Marketing Executive (Japanese)
Department: Expat Marketing
Basic Requirement:

bumrungrad-international-hospital-joint-replacement-center-marketing-strategy-1-638.jpg
Education :
Bachelor's degree in Marketing, business administration or communication; a minor in health science is a plus.

Work Experience:

1. Minimum 2 years of working experience in marketing, business administration or media communication.

2. Minimum 1 year of experience in event planing, organizing and executing with at least 1 year of product or general marketing management experience.

3. working in healthcare business experience is a plus.


Required Qualifications:

 • Japanese native is preferred with good command in English (both written and spoken)
 • Online savvy, familiar with social media marketing, activities and monitoring; some web content development.
 • Marketing analysis skill, competitor behavior, product marketing manageement knowledge is a plus.
 • Good project and event management skill.
 • Self motivate, independant with good initiative, reliable and trustworthy.
 • Good interpersonal skill and flexible to work inter-departmetally.
 • Conputer literate in Midrosoft Word, Excel, Power Point presentation.
 • Able to work directly with Japanese patient is a plus.

Job Title:
Position: Medical Record Officer / เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
Department: แผนกเวชระเบียน/แผนกบริการเวชระเบียนและสูติบัตร
Basic Requirement:

 

 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 

แผนกเวชระเบียน/แผนกบริการเวชระเบียนและสูติบัตร

 

คุณวุฒิ 

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน และได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรโครงการยกระดับพนักงาน File Clerk สู่ระดับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ในงานเวชระเบียน และสถิติโรงพยาบาลเบื้องต้น
 • มีความรู้ในศัพท์แพทย์พอสมควร
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับ 1-3 ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับแพทย์ บุคลากรภายในและภายนอกแผนก  
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งความลับของผู้ป่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ          

 • รับผิดชอบงานจัดทำเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • รับผิดชอบการให้บริการยืม คืนเล่มเวชระเบียนและฟิล์มเอกซเรย์ และการจัดเก็บ การติดตามเล่มเวชระเบียน และฟิล์ม X-ray จาก Ward/OPD กลับคืนแผนกเวชระเบียน หลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน ให้ครบถ้วนตรงตาม Discharge Report
 • ดำเนินการเมื่อมีเวชระเบียนซ้ำซ้อน หรือมีการใช้เวชระเบียนผิดเล่ม
 • ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มเวชระเบียน EMR
 • ดำเนินการ จัดเรียงเอกสาร ประวัติผู้ป่วยที่รับจาก Ward เย็บเป็นรูปเล่มตามมาตรฐานการจัดเรียงเอกสาร ภายในเล่มเวชระเบียน
 • รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยในที่แพทย์ยังมิได้สรุปวินิจฉัยการรักษา ส่งให้แพทย์ผู้ดูแลรักษา สรุปวินิจฉัยการรักษาและทำรายงานเวชระเบียนค้างสรุปวินิจฉัยการรักษาให้คณะกรรมการเวชระเบียนรับทราบเป็นรายเดือน รายปี
 • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่รับจาก Ward/OPD ให้มีการ Scan ภาพเข้าระบบAmalga HIS ทุกแผ่นก่อนจัดเก็บเข้าเล่มเวชระเบียนหรือส่งคลังเอกสาร
 • ดำเนินการคัดเลือกเล่มเวชระเบียนและฟิล์มเอกซเรย์เพื่อรอทำลาย และทำลายตามระบบวิธีการทำลาย ตามนโยบายของโรงพยาบาล
 • ดำเนินการให้บริการสำเนาประวัติผู้ป่วย ตามนโยบายของโรงพยาบาลและข้อกำหนดของกฎหมาย
 • บริการจัดทำสูติบัตร มรณบัตร และการแปลสูติบัตร มรณบัตร

 

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: OPD Patient Finance / เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
Department: OPD Patient Finance
Basic Requirement:

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนลเปิดรับสมัคร "เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย " ผู้ทำหน้าที่บริการผู้ป่่วยในเรื่องการรับชำระค่ารักษาพยาบาล และตอบข้อซักถามต่างๆ ทางด้านการเงิน  รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้าของเราในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการชำระเงินของลูกค้าด้วย  หากผู้ใดที่มีใจรักงานบริการ ชอบงานที่ต้องการใช้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษและมีทักษะพอควร ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

      เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเรียนจบทางด้านบริหารบัญชีและการเงินมาแต่อย่างใด  ทางเรามีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ และนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาทางสายงานอาชีพเป็นลำดับขั้น เพื่อก้าวสู่ระดับบริหารด้วยความมั่นคงอีกด้วย

      รับสมัครเป็นพนักงานประจำโดยมีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และได้ค่าภาษาอังกฤษจากผลคะแนน Toeic ตั้งแต่ 500 - 4,000 บาท มีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้พนักงานฟรีและมีส่วนลดค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวพนักงานเริ่มต้นที่ 50%-75% และอื่นอีกมากมาย

      **ทั้งนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความชำนาญในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้ฟรีอีกด้วย

คุณสมบัติที่เราต้องการมีดังต่อไปนี้

Qualifications:-

 • Bachelor’s degree in any field.
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal and enthusiasm.
 • Able to work in flexible time and over time. (able to work in night shift is advantage)
 • Good command of English communication.

Remark: Special allowance will be given for ability in foreign languages.

 

            

Interested persons please submit your application letter and resume to:

Human Resources Division

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

Tel.: 0-2667-2040

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4

Job Title:
Position: OPERATION OFFICER (Engineer)
Department: Plant Operations
Basic Requirement:

OPERATION OFFICER (Engineer)
 
 
-               ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
-               มีประสบการณ์ในการดูแลงานอาคารทางด้านงานซ่อมบำรุง
-               มีประสบการณ์ทางด้านการเดินระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
-               มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศภายในอาคาร
-               มีมนุษย์สัมพันธ์ในการประสานงาน
-               สามารถทำงานเป็นกะได้
 
 

 
ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525
อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Pharmacist / เภสัชกร
Department: Pharmacy
Basic Requirement:

aa5.JPG
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • คะแนน TOEIC > 600 คะแนน
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 •     สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
 •       มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 •      มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการ
 •       มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 •       มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
 •      สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
 •        สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ(เช้า บ่าย และดึก)ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 •       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
 •        มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
              ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติย่อหรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
Human Resources Division, Ground Floor, BH Residence
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel. 02 667 2040
Fax. 02 667 2288
 
Walk-in candidates are welcome Mon-Fri 8.00AM – 3.00PM (Except Public Holidays)

Job Title:
Position: Procurement Officer, Medical supply/เจ้าหน้าที่จัดซื้อเวชภัณฑ์
Department: Centralized Procurement and Contract
Basic Requirement:

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สั่งซื้อสินค้าตามเอกสารสั่งซื้อ
 2. เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
 3. ติดตามสถานะการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย
 4. ตรวจสอบการรับมอบสินค้าและยืนยันคุณภาพสินค้า
 5. ดูแลจัดการเอกสารและสัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านจัดซื้อเวชภัณฑ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ในด้านการประเมินและคัดเลือกผู้ขาย
 4. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และเงื่อนไขในการสั่งซื้อที่เหมาะสม
 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

สถานที่ทำงาน : อาคารบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4

Interested persons please submit your application letter and resume to:

 

Human Resources Division

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

Tel.: 0-2667-2040

Email : recruitment@bumrungrad.com

Website : www.bumrungrad.com

  

 

Job Title:
Position: Quality and Safety Management Officer
Department: แผนกงานคุณภาพและบริหารความปลอดภัย
Basic Requirement:

Quality and Safety Management Officer

 

สังกัดแผนก:           แผนกงานคุณภาพและบริหารความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา:       ปริญญาตรี           

สาขาวิชา:              ด้านการพยาบาล หรือ สาขาอืนที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์ในการทำงาน:

 • ·        มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ·        ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพในโรงพยาบาลอื่นๆ  

 

คุณสมบัติ:

 • ·        มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้แก่ทีมงาน
 • ·        มีทักษะและ ความสามารถในการสื่อสาร
 • ·        มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ·        มีความกล้าคิด กล้าแสดงออกความคิดเห็น และความสามารถในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ
 • ·        มีความสามารถและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office

 

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525 อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Secretary, MCO - Medical Reporting
Department: Medical Coordination
Basic Requirement:

 

 
Education - Bachelor Degree

Qualification 
 • Able to use computer especially Microsoft Office (MS Words, MS Excel, MS Outlook, etc) at a highly proficient level
 • Good command of English (Speaking Reading and Listening Skill) **TOEIC Score 600 upward
 • Able to operate the office equipment, department document and general administrative.
 • Good interpersonal skill
 • Enable to work in team effectively
 • Good planning, well organized, and proactive attitude.
 • Ability to take initiative and work independently.
 • 0-2 years relevant working experience.
 • Salary 15,000 - 20,000 Baht.


Work Location: Bumrungrad TowerInterested persons please submit your application letter and resume to: 

Human Resources Division BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL 
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110 

E-mail: recruitment@bumrungrad.com 
Fax: 0 26672288
Tel.: 0-2667-2040 (For more information)

Walk-in candidates are welcome on Monday to Friday, 8.00-15.00 hrs

Job Title:
Position: Senior Accountant /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
Department: Accounting and Finance
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชีหรือตรวจสอบบัญชี 3 - 5 ปี
 • หากมีประสบการด้าน Consolidated Financial Statement and Cash Flow จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีความชำนาญ MS word,  MS excel, Power Point ได้ดี
 • มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ รายการทางบัญชี ได้เป็นอย่างดี (Accounting knowledge)
 • มีทักษะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Working process improvement)

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือประวัติย่อมาได้ที่: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร: 0 26672525
สอบถามเพิ่มเติม: 0-2667-2040 
เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์) 
อีเมล recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Senior Secretary
Department: Administrative Services / Business Development
Basic Requirement:

Qualifications:                     

 1. Good Personality.
 2. 3-5 years-experience in secretarial function.
 3. Computer literacy especially Microsoft Office (MS Words, MS Excel, etc) including Internet.
 4. Possess necessary secretarial skill e.g. typing, letter drafting or correspondence, filing, minutes of meeting taking, appointment and travel arrangements, etc.
 5. Communicate effectively verbally, listening and in writing both Thai and English
 6. Good interpersonal skill, honest, and keep the undisclosed issues for both the Executive and organization confidentially
 7. Maturity in performance with proper and independent decision making
 8. High responsibility, a wit to handle and solve the unexpected circumstances and immediate problems

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

 

Human Resources Division

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

Tel.: 0-2667-2040

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

 

Follow us at

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

Job Title:
Position: Senior Security Analyst, IT Services
Department: Information System Department
Basic Requirement:

 
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree in information systems or equivalent.
 • Fluent spoken and written English is a MUST.
 • 5 to 7 years of experience in progressively responsible information technology area with 4 years of security experience.
 • CISSP certification (or active pursuit of certification as a condition of employment) or equivalent.
 • Experience operating in or managing a 24 hours a day, 7 days a week environment.
 • Demonstrated knowledge of diverse system and network architectures.
 • Demonstrated knowledge of system development lifecycles and methods.
 • Ability to identify solutions to challenging technical problems.
 • Ability to operate in a confidential environment
 • Ability to manage concurrent and differentiated tasks
 • Ability to work in a team environment as team member or as team leader.
 • Demonstrated technical leadership skills.
 • Ability to ensure project compliance to applicable policies, standards, and procedures.
 • Strong oral, written and presentation skills, good interpersonal abilities, and effective customer and organizational skills.
 • Technical experience in a related field and the ability to quickly develop and understand hardware and software security systems.
 • Working knowledge of remote access methods
 • Team player with good organizational skills, analytical ability, and time management skills
 • Should have experience with business continuity planning, auditing, and risk management, as well as contract and vendor negotiation.
 
 
The selected candidate will perform the following duties:
 1. Performs Network Vulnerability Scans
 2. Performs Network Mapping and Discovery
 3. Performs System Assessments: Windows, Routers and Switches; Firewalls and Web Applications and services
 4. Performs Protocol and Service Assessments
 5. Performs System Interconnection Assessments
 6. Creates Security testing plans
 7. Creates Security Reference Architecture
 8. Creates Mitigation strategies and plans
 9. Creates Issue mitigation recommendations
 10. Creates Application and System Diagrams
 11. Coordinates, prioritizes and schedules security projects
 12. Installs and configures security testing tools
 
Interested candidates, please send complete resume and recent photo to :
Bumrungrad International Ltd.
Ground floor, BH Residence Building
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)
Wattana, Bangkok 10110 
Tel: 0 26672040
Fax: 0 26672525

Job Title:
Position: Senior Specialist, Computer-based Learning
Department: ฺีBumrungrad Academy
Basic Requirement:

 Senior Specialist, Computer-based Learning

 
 รับผิดชอบระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System)
 
 
คุณสมบัติ
·        มีความรู้ด้านระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ได้แก่ ระบบการจัดการฝึกอบรม, ระบบการจัดการสร้างเนื้อหา, ระบบบริหารจัดการผู้เรียน, ระบบการจัดการข้อมูลบทเรียน และระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสาร, Chat, E-mail, Web-board, การเข้าใช้, การเก็บข้อมูล, และการรายงานผล เป็นต้น
·        มีความเข้าใจในแนวคิดในการฝึกอบรม, การพัฒนาและจัดทาหลักสูตร และถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
·        มีทักษะและความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Microsoft Office, โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียต่างๆ รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
·        มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ากว่า 650 (TOEIC) และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดี
·        มีประสบการณ์ในการทางานในโรงพยาบาลหรือที่อื่นๆ อย่างน้อย 3 ปี
·        ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการทางานร่วมกับบุคคลอื่นที่ดี
 
 
 
ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ
·        บริหารและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System)
·        สร้างระบบการเรียนรู้ทั้งระบบ E-Learning, Mobile (M)-Learning หรือระบบ Knowledge Management [KM]
·        ออกแบบ, พัฒนา, สื่อสาร, จัดการ, ดูแลข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการฝึกอบรม รวมทั้งการเรียนรู้และพัฒนา
·        ประสานงานร่วมกับบริหารระบบ (Administrator), ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Educators, Instructors) และผู้เรียน (พนักงาน)
·        ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและจัดทาระบบการจัดการเรียนรู้)
·        ให้คาแนะนาและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการฝึกอบรมและให้ได้มาตรฐานสากล
 
 
 
Interested persons please submit your application letter and resume to:
 
Human Resources Division BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0-2667-2040
E-mail: 
 
 

Job Title:
Position: Store Officer, Pharmacy Store/เจ้าหน้าที่คลังยา
Department: Inventory Management
Basic Requirement:

 Store Officer, Pharmacy Store/เจ้าหน้าที่คลังยา


แผนกคลังยา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
เปิดรับสมัครพนักงานประจำ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานรับสินค้าและพัสดุ งานจัดเก็บ งานเบิกจ่าย งานผลิตและแบ่งบรรจุ
 

คุณสมบัติ
:     
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 
ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525 อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com