ร่วมงานกับเรา

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ร่วมงานกับเรา โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งในปี 2523 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชียที่ได้การรับรองคุณภาพสากล - Joint Commission International (JCI) และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweekนิตยสารชื่อดังของอเมริกาเป็น สถานพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการ มากที่สุด

ทีมงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 400,000 รายต่อปี ดังนั้นทุกขั้นตอนการให้บริการและพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา และเติบโตของโรงพยาบาล

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานบำรุงราษฎร์ที่รับผิดชอบในหลายบทบาทและกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
Job Title:
Position: Accounting Officer
Department: Accounting & Finance
Basic Requirement:

คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี 
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีความรู้ด้านการลงบัญชี และบัญชีภาษีขั้นพื้นฐาน
 • มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)

Job Title:
Position: Applications Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor’s Degree

Field of Study: Healthcare, IT or related field

 

 

Work Experiences:

 • Minimum 5 years’ experience implementing system/software of related discipline e.g. HIS, ERP
 • Minimum 3 years’ experience working as an Applications Specialist designing, creating, testing and implementin healthcare software and/or applications.
 • Experience working in an international work environment is desired

 

 

Required Qualifications:

1. Ability to describe the complete patient workflow of a hospital in detail to an audience of interested parties.

2. Proven record of successfully designing, improving, enhancing and training healthcare software applications

3. Subject matter expertise in hospital information systems, clinical software, and/or enterprise software applications.

4. Total familiarity with the full process of designing, creating, testing and implementing applications

5. Excellent communication skills both written and oral. Must be able to document, communicate and present information

and new ideas to be implemented into new and existing software applications

6. Basic familiarity with the use of tools and techniques to execute test cases and write test scripts that will be used to validate software behaves as it should.

7. Excels at troubleshooting and resolving complex implementation issues in regards to software solutions, interfaces and information interfaces..

8. Ability to write simple test scripts in a formal and structured computer language – for example Java, JavaScript, C#

9. Proficient in verbal and written English

10. Professional and proactive work ethics and works well in a team environment, able to work as part of a team while maintaining independent thinking

11. Dedication to continuing education

Send CV to recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Coordination Nurse, Medical Reporting
Department: Medical Coordination Office
Basic Requirement:

 
Coordination Nurse, Medical Reporting

Education: Bachelor’s Degree in Nursing

Qualifications:

•  at least 2 year-experience in nursing work in a hospital.
•  Professional Nursing License
•  Fluent command of spoken and written English.
•  Good computer skills, e.g. Microsoft word, excel, outlook, internet, etc.
 

 
Interested persons please submit your application letter and resume to:
Human Resources Division
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0-2667-2040
E-mail:
recruitment@bumrungrad.com
FACEBOOK -
http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad
Twiiter -
https://twitter.com/Jobopportuniti4

Job Title:
Position: Customer Services Officer (Japanese Interpreter)
Department: Customer Services
Basic Requirement:

Education

 • Bachelor Degree in any field        

Qualification

 • Thai or Japanese nationality
 • Good personality 
 • The individual must posse’s strong inter personal skills, and care of others.
 • Strong resilience and excellent communication levels in Thai and Japanese. Strong written and verbal proficiency required for both languages. Medical background is highly recommended.
 • Patient’s right recognition

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

Human Resources & Training Division
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0-2667-2040
E-mail:
recruitment@bumrungrad.com
https://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Job Title:
Position: Customer Services Officer/เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
Department: Customer Services
Basic Requirement:

 

aaaa.JPGQualifications :-

- Bachelor Degree (any field).

- Thai Nationality only 
- Good command of English (Special allowance will be given for ability in foreign languages)

- Service minded and have good personality.
- Good human relation and an interpersonal skills.
- Able to cope well when under pressure.
- Good computer literate.
- Able to work weekends and bank holidays.

Customer Service Officer (Dispatching)

คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

คุณสมบัติ       

 • มีความสามารถในการใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการพิมพ์และเก็บข้อมูลได้(Microsoft Office ฯลฯ)
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้พอใช้(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มี Service mind และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่องานบริการ,เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สามารถทำงานได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     

หน้าที่และความรับผิดชอบ          

 • ติดต่อประสานงานระหว่างล่ามและแผนกที่ต้องการล่ามเพื่อจัดส่งล่ามแปลภาษาไปยังแผนกนั้นๆ

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Human Resources Division

Bumrungrad International Hospital
Ground Floor, BH Residence Building,

33 Sukhumvit 3
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 0 2667 2040, 0 2667 2043
E-mail : recruitment@bumrungrad.com

Open for walk-in candidates 8.30 AM - 3.30 PM

Please come to visit us at http://facebook.com/opportunitie.bumrungrad

or our page www.facebook.com/Opportunities at Bumrungrad International Hospital

Job Title:
Position: Database Administrator (DBA) / ผู้บริหารฐานข้อมูล
Department: Information Systems Department
Basic Requirement:

 
 
ประสบการณ์ในการทำงาน/Work Experiences:

Possess at least 3 years of experience in the role of a DBA supporting large, high availability SQL production environments using the following technologies: -
SQL Server 2008 or higher
SQL Server Reporting Services
SQL Server Integration Services
SQL Server Analysis Services


คุณสมบัติที่จำเป็นอื่นๆ/Required Qualifications:

Experience in the following technologies will also be advantageous: -
    - VMware
    - Oracle DBMS
    - Active Directory
    - Windows Server Clustering
Experience with data management, data modeling and data processing flowcharting techniques.
Strong documentation and configuration management of database changes.
Thorough knowledge of data backup/ recovery/ rollback planning and implementation.
Experience in SQL Server optimization, fine-tuning, high availability and scalability techniques
A strong understanding of Transactional SQL
Ability to maintain cordial relationships with team members, internal customers, stakeholder, as well as vendors. Acts as facilitator between these different parties
Can use the Microsoft Office suite, in particular latest versions of MS Visio and MS Project to support workflow project tasks
Good command of English with strong communication and interpersonal skillsInterested persons please submit your application letter and resume to:
Human Resources Division BUMRUNGRAD INTERNATIONAL HOSPITAL 
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110 
E-mail: recruitment@bumrungrad.com
Fax: 0 26672525
Tel.: 0-2667-2040 (For more information) 

Walk-in candidates are welcome on Monday to Friday, 8.00-15.00 hrs


Job Title:
Position: Department Manager,Data Services
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:

1. Bachelor Degree or higher

2. Current Microsoft SQL Server Certification or Award is preferred

 

Field of Study: Computer or Related Field

 

Work Experiences:

 • Possess at least 7 years of experience in an information management role.

 

Required Qualifications:

1. Expertise in the following technologies:

 • SQL Server 2008 or higher
 • SQL Server Reporting Services
 • SQL Server Integration Services
 • SQL Server Analysis Services
2. Ability to design and implement the information management strategy and associated solutions across the enterprise to aid the organization in achieving its strategic goals. This covers setting data standards, data security, data architecture, data modeling, data management, data integration, data warehousing and data analytics.

3. Must possess excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, presentation skills, strong time management skills, advanced analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to multitask, be well organized, a highly capable team leader, have a high regard for quality of work, and maintain a highly professional manner and appearance.

4. Results oriented and highly motivated for self-success, success of own team and overall success of the Information Systems Department across Bumrungrad.

5. Ability to maintain cordial relationships with team members, internal customers and vendors, and act as a facilitator between these different parties as required

 

Required Training

 • Current Microsoft SQL Server certification or award is desirable

Job Title:
Position: Department Manager, Device Services
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:  

 1. BS or BE
 2. MBA or other Master Degree is preferred
 3. Current ITIL Certification is preferred
 4. Current Microsoft Certified IT Professional Certification is preferred


Field of Study: Computer or Related Field

 

Work Experiences:

 • Minimum 10 years of work experience in Information Systems of which at least p years at a managerial level managing an enterprise desktop support operation with a large number of Windows clients (2,000+) utilizing the following technologies: Microsoft Windows Client OS, Microsoft Office, System Center Operations Manager, System Center Service Manager, System Center Configurations Manager.

 

Required Qualifications:

 1. A good understanding of IT service delivery and support disciplines as defined under ITIL, Microsoft Operations Framework and ISO/IEC 20000.
 2. Must possess excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, presentation skills, strong time management skills, advanced analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to multitask, be well organized, a highly capable team leader, have a high regard for quality of work, and maintain a highly professional manner and appearance.
 3. Expertise in defining and monitoring IT service SLAs, and developing metrics to measure the effectiveness of Desktop Services delivery within the organization.
 4. Results oriented and highly motivated for self-success, success of own team and overall success of the Information Systems Department across Bumrungrad.  
Send your CV to recruitment@bumrungrad.com


Job Title:
Position: Device Support Specialist
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: High vocational Certificate or higher

Field of Study: Computer Science, Computer Engineer or Equivalent Experience.

 

Work Experiences:

 • Minimum of 1 year experience IT Helpdesk or Support on Microsoft Windows environment

 

Required Qualifications:

1. Highly skilled of computer hardware, Ethernet Networking and troubleshooting experience

2. Highly skilled of Microsoft Windows and Microsoft Office

3. Fair command in written and spoken English

4. Good human relations, Highly responsible and Have a good teamwork skill

5. Able to work evening, night shift and weekend or hospital holiday

6. Passes a current Microsoft Windows Certification

 

Required Training

 • Microsoft Windows Training Course
 • Helpdesk Training Course
 • Introduction to / Basic of Hospital Infrastructure Training
 • Infrastructure and Configuration of Hospital Information System Briefing
 • ITIL Foundation Training Course

Job Title:
Position: Engineer Manager
Department: Plant Operation
Basic Requirement:

Role & Responsibilities:

 • Initiate the innovative ideas for plant operation improvement
 • Turn strategic direction into implementation plan, and communication to related units

Experience: 

 • Strong interpersonal ability in peopla management to coordinate & work with the executives ans relates departments in the organization
 • Good command in English both speaking and writing, TOEIC score of 600
 • Literate in computer skills both hardware and software i.e. AutoCAD , Microsoft project
 • Innovative thinking and be able to initiate new idea for facility and process improvement
 • Understand project manangement

Education:

 • Bachelor’s degree in Engineering (วศ.บ). Master of Engineering is an advantage

Functional competencies:

 • Good knowledge of Engineering and technical skills
 • Able to effectively communicate with related parties 
 • Able to manage th econstruction / renovation projecet
 • Ability in job priority management and resources allocation

 

Interested candidates, please send complete resume and recent photo to:

Bumrungrad International Hospital

Human Resources Division

Ground Floor, BH Residence Bld. 33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)

Wattana, Bangkok 10110

Tel: 0 26672040
 

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

Job Title:
Position: Integration Specialist
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

 

Work Experience:

 1. Minimum 3 years of experience in the field of EDI, interfaces, healthcare information systems development and clinical data management
 2. Healthcare Industry experience

 

Required Qualifications:

 1. Detailed working knowledge and hands-on experience with HL7 interface analysis and development (ADT, orders, results, billing, etc.).
 2. Working knowledge of SQL database structures and queries desirable.
 3. Understanding of TCP/IP communications required. ASTM protocol knowledge desirable.
 4. Ability to evaluate and interpret end user information requirements, and to develop and implement appropriate technical solutions.
 5. Scripting experience with JavaScript required. C# and VB .Net languages are desired
 6. Experience with Orion Healths Rhapsody product (or similar) is desired
 7. At least 3 years of experience in the field of DICOM interfacing, including DICOM work list setup and support, troubleshooting.
 8. Ability to succeed in a fast-paced environment
 9. Strong problem solving skills
 10. Effective written and verbal communication skills, with both technical and non-technical audiences

 

Required Training

 • Orion Rhapsody is desirable

Job Title:
Position: IPD Patient Finance/เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยใน
Department: บริการธุรกิจ
Basic Requirement:

 คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับแพทย์ พนักงาน และผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • ติดตาม ประสานงาน และรายงานความคืบหน้าในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์ทราบ กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประเมินราคาไว้
 • พัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Manager, Compensation and Payroll
Department: Human Resources Management
Basic Requirement:

 HR_Manager,-Compensation-and-Payroll.jpg

Job Title:
Position: Medical Record Officer / เจ้าหน้าที่เวชระเบียน
Department: แผนกเวชระเบียน/แผนกบริการเวชระเบียนและสูติบัตร
Basic Requirement:

 

 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 

แผนกเวชระเบียน/แผนกบริการเวชระเบียนและสูติบัตร

 

คุณวุฒิ 

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานเวชระเบียน และได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรโครงการยกระดับพนักงาน File Clerk สู่ระดับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ในงานเวชระเบียน และสถิติโรงพยาบาลเบื้องต้น
 • มีความรู้ในศัพท์แพทย์พอสมควร
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับ 1-3 ตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับแพทย์ บุคลากรภายในและภายนอกแผนก  
 • มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งความลับของผู้ป่วย

หน้าที่และความรับผิดชอบ          

 • รับผิดชอบงานจัดทำเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
 • รับผิดชอบการให้บริการยืม คืนเล่มเวชระเบียนและฟิล์มเอกซเรย์ และการจัดเก็บ การติดตามเล่มเวชระเบียน และฟิล์ม X-ray จาก Ward/OPD กลับคืนแผนกเวชระเบียน หลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน ให้ครบถ้วนตรงตาม Discharge Report
 • ดำเนินการเมื่อมีเวชระเบียนซ้ำซ้อน หรือมีการใช้เวชระเบียนผิดเล่ม
 • ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเล่มเวชระเบียน EMR
 • ดำเนินการ จัดเรียงเอกสาร ประวัติผู้ป่วยที่รับจาก Ward เย็บเป็นรูปเล่มตามมาตรฐานการจัดเรียงเอกสาร ภายในเล่มเวชระเบียน
 • รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเล่มเวชระเบียนผู้ป่วยในที่แพทย์ยังมิได้สรุปวินิจฉัยการรักษา ส่งให้แพทย์ผู้ดูแลรักษา สรุปวินิจฉัยการรักษาและทำรายงานเวชระเบียนค้างสรุปวินิจฉัยการรักษาให้คณะกรรมการเวชระเบียนรับทราบเป็นรายเดือน รายปี
 • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่รับจาก Ward/OPD ให้มีการ Scan ภาพเข้าระบบAmalga HIS ทุกแผ่นก่อนจัดเก็บเข้าเล่มเวชระเบียนหรือส่งคลังเอกสาร
 • ดำเนินการคัดเลือกเล่มเวชระเบียนและฟิล์มเอกซเรย์เพื่อรอทำลาย และทำลายตามระบบวิธีการทำลาย ตามนโยบายของโรงพยาบาล
 • ดำเนินการให้บริการสำเนาประวัติผู้ป่วย ตามนโยบายของโรงพยาบาลและข้อกำหนดของกฎหมาย
 • บริการจัดทำสูติบัตร มรณบัตร และการแปลสูติบัตร มรณบัตร

 

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: OPD Patient Finance/เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก
Department: Patient Finance Service
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 • สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับแพทย์ พนักงาน และผู้มาใช้บริการได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 • ประสานงาน ดูแลช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกด้านการเงินแก่ผู้ป่วยและญาติ
 • ติดตาม ประสานงาน และรายงานความคืบหน้าในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์ทราบ กรณีค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามที่ได้มีการประเมินราคาไว้
 • พัฒนาและปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 • งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล

เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525

อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: OPERATION OFFICER (Engineer)
Department: Plant Operations
Basic Requirement:

OPERATION OFFICER (Engineer)
 
 
-               ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
-               มีประสบการณ์ในการดูแลงานอาคารทางด้านงานซ่อมบำรุง
-               มีประสบการณ์ทางด้านการเดินระบบเครื่องจักรภายในอาคาร
-               มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศภายในอาคาร
-               มีมนุษย์สัมพันธ์ในการประสานงาน
-               สามารถทำงานเป็นกะได้
 
 

 
ท่านที่สนใจโปรดยื่นเอกสารการสมัครงานที่:
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทร 0 2667 2040 โทรสาร 0 2667 2525
อีเมลล์ recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Payroll Officer
Department: HRM
Basic Requirement:

hum.jpg

Qualifications

 • Bachelor's Degree in HRM, Political Science or related fields
 • At least 2 years working experience in HR areas and have skills in C&B function and data analysis report would be advantage
 • Able to prepare compensation and benefits reports based on data analysis
 • Knowledge in Labour Law
 • Strong analytical skills and attentive to details
 • Excellent skills in Microsoft Excel and Power Point
 • Good command of English
 • Maturity and good emotional controllable with service mind
 • Able to work well under pressure and active
 • Having experience in Performance Appraisal, it would be advantage.

Job Title:
Position: Pharmacist / เภสัชกร
Department: Pharmacy
Basic Requirement:

aa5.JPG
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • คะแนน TOEIC > 600 คะแนน
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
 •     สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
 •       มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 •      มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการ
 •       มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 •       มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
 •      สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร
 •        สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ(เช้า บ่าย และดึก)ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
 •       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
 •        มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
              ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติย่อหรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
Human Resources Division, Ground Floor, BH Residence
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel. 02 667 2040
Fax. 02 667 2288
 
Walk-in candidates are welcome Mon-Fri 8.00AM – 3.00PM (Except Public Holidays)

Job Title:
Position: Security Analyst
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:
 1. Bachelor Degree
 2. Current IT Security Professional Certification (CISSP, CISM, CEH, ISO27001, ISMS, GIAC) is preferred
Field of Study: Computer or Related Field

Work Experiences: 
 • Minimum 2 years of work experience in an information systems security role. Experience should include security policy development, data security, security education, network penetration testing, application vulnerability assessments, risk analysis, compliance testing and Windows Server security.
Required Qualifications:

 1. A good understanding of ITIL, ISO27001 and the Thai Computer Crimes Act
 2.  Must possess excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, presentation skills, strong time management skills, advanced analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to multitask, be well organized, a highly capable team leader, have a high regard for quality of work, and maintain a highly professional manner and appearance.
 3. Results oriented and highly motivated for self-success and overall success of IT Services across Bumrungrad
Required Training:
 • Current IT Security Professional Certification (CISSP, CISM, CEH, ISO27001 ISMS, GIAC) is preferred

Job Title:
Position: Senior Accountant /เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
Department: Accounting and Finance
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชีหรือตรวจสอบบัญชี 3 - 5 ปี
 • หากมีประสบการด้าน Consolidated Financial Statement and Cash Flow จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • มีความชำนาญ MS word,  MS excel, Power Point ได้ดี
 • มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ รายการทางบัญชี ได้เป็นอย่างดี (Accounting knowledge)
 • มีทักษะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Working process improvement)

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครหรือประวัติย่อมาได้ที่: 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร: 0 26672525
สอบถามเพิ่มเติม: 0-2667-2040 
เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์) 
อีเมล recruitment@bumrungrad.com

Job Title:
Position: Senior Applications Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor’s Degree or Master’s Degree

Field of Study: Healthcare, IT or related field

 

Work Experiences:

1. Minimum 10 years’ experience implementing system/software of related discipline e.g. HIS, ERP

2. Minimum 5-7 years’ experience working as an Applications Specialist designing, creating, testing and implementing healthcare software and/or applications.

3. Experience working in an international work environment is mandatory

 

Required Qualifications:

1. Ability to describe the complete patient workflow of a hospital in detail to an audience of interested parties.

2. Proven record of successfully designing, improving and enhancing and training healthcare software applications

3. Subject matter expertise in hospital information systems, clinical software, and/or enterprise software applications.

4. Total familiarity with the full process of designing, creating, testing and implementing applications

5. Excellent communication skills both written and oral. Must be able to document, communicate and present information and new ideas to be implemented into new and existing software applications

6. Total familiarity with the use of tools and techniques to execute test cases and write test scripts that will be used to validate software behaves as it should.

7. Must be able to develop and lead the automation strategy/effort and generate scripts to perform automated testing.

8. Proven record of successfully and consistently coordinating and executing software implementation processes and

methodologies. A strong focus on delivery success is expected.

9. Excels at troubleshooting and resolving complex implementation issues in regards to software solutions, interfaces and information interfaces.

10. Ability to write simple test scripts in a formal and structured computer language – for example Java, JavaScript, C#

11. Experienced in coaching and training others must be able to provide examples.

12. Proficient in verbal and written English

13. Professional and proactive work ethics and works well in a team environment, able to work as part of a team while maintaining independent thinking

14. Dedication to continuing education

Job Title:
Position: Senior Secretary
Department: Administrative Services / Business Development
Basic Requirement:

Qualifications:                     

 1. Good Personality.
 2. 3-5 years-experience in secretarial function.
 3. Computer literacy especially Microsoft Office (MS Words, MS Excel, etc) including Internet.
 4. Possess necessary secretarial skill e.g. typing, letter drafting or correspondence, filing, minutes of meeting taking, appointment and travel arrangements, etc.
 5. Communicate effectively verbally, listening and in writing both Thai and English
 6. Good interpersonal skill, honest, and keep the undisclosed issues for both the Executive and organization confidentially
 7. Maturity in performance with proper and independent decision making
 8. High responsibility, a wit to handle and solve the unexpected circumstances and immediate problems

 

Interested persons please submit your application letter and resume to:

 

Human Resources Division

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

Tel.: 0-2667-2040

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

 

Follow us at

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4

Walk-in candidates are welcome on Monday – Friday 8.30 am – 3.00 pm (Except Holidays)

Job Title:
Position: Senior Security Analyst, IT Services
Department: Information System Department
Basic Requirement:

 
Qualifications:
 • Bachelor’s Degree in information systems or equivalent.
 • Fluent spoken and written English is a MUST.
 • 5 to 7 years of experience in progressively responsible information technology area with 4 years of security experience.
 • CISSP certification (or active pursuit of certification as a condition of employment) or equivalent.
 • Experience operating in or managing a 24 hours a day, 7 days a week environment.
 • Demonstrated knowledge of diverse system and network architectures.
 • Demonstrated knowledge of system development lifecycles and methods.
 • Ability to identify solutions to challenging technical problems.
 • Ability to operate in a confidential environment
 • Ability to manage concurrent and differentiated tasks
 • Ability to work in a team environment as team member or as team leader.
 • Demonstrated technical leadership skills.
 • Ability to ensure project compliance to applicable policies, standards, and procedures.
 • Strong oral, written and presentation skills, good interpersonal abilities, and effective customer and organizational skills.
 • Technical experience in a related field and the ability to quickly develop and understand hardware and software security systems.
 • Working knowledge of remote access methods
 • Team player with good organizational skills, analytical ability, and time management skills
 • Should have experience with business continuity planning, auditing, and risk management, as well as contract and vendor negotiation.
 
 
The selected candidate will perform the following duties:
 1. Performs Network Vulnerability Scans
 2. Performs Network Mapping and Discovery
 3. Performs System Assessments: Windows, Routers and Switches; Firewalls and Web Applications and services
 4. Performs Protocol and Service Assessments
 5. Performs System Interconnection Assessments
 6. Creates Security testing plans
 7. Creates Security Reference Architecture
 8. Creates Mitigation strategies and plans
 9. Creates Issue mitigation recommendations
 10. Creates Application and System Diagrams
 11. Coordinates, prioritizes and schedules security projects
 12. Installs and configures security testing tools
 
Interested candidates, please send complete resume and recent photo to :
Bumrungrad International Ltd.
Ground floor, BH Residence Building
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana-Nua)
Wattana, Bangkok 10110 
Tel: 0 26672040
Fax: 0 26672525

Job Title:
Position: Senior Solutions Specialist
Department: Software Delivery Services
Basic Requirement:

 Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education: Bachelor Degree or Master’s degree

Field of Study: Computer services, information technology systems, or computer programming

 

Work Experiences:

1. Minimum 10 years’ experience designing, developing, deploying and testing software sub-solutions for the healthcare industry in an international environment

2. Minimum 10 years Systems Integration experience, ideally gained in complex projects in the healthcare industry

 

Required Qualifications:

 1. Takes ownership of sub-solutions and holds the responsibility of the entire delivery cycle from problem/opportunity identity, problem definition, solutions creation, architecting, designing, developing, testing, deployment and ROI determination.
 2. Proficient understanding of the healthcare business, its operating model and business challenges
 3. Strong knowledge of Healthcare informatics and in Clinical Information Systems
 4. Broad knowledge of technology available for creating a fully integrated, successful solution
 5. Communicates highly complex technical information clearly and articulately to technical people.
 6. Project Management skills (ability to lead meetings, prioritize, resolve conflict, maintain issues list, and manage a project plan)
 7. Proficient in English language both oral and written
 8. Dedication to continuing education

Job Title:
Position: Senior System Engineer
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:     Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

 

Work Experience:

 • Minimum 5 years of system engineering experience administrating, configuring and troubleshooting server (Windows Platform) and network infrastructure in a large scale IT operation (2,000+ endpoints) utilizing the following technologies: Cisco, Windows Server, SQL Server, Exchange, System Center, SharePoint, VMware, EMC Storage.

 

Required Qualifications:

 1. A good understanding of IT service delivery and support disciplines as defined under ITIL.
 2. Possess excellent knowledge of enterprise software and infrastructure technologies e.g. Windows Server, Windows Clustering, Active Directory, Exchange Server, IIS, Virtualization (Hyper-V and VMware). Scripting (e.g. PowerShell, VBS), SAN and NAS storage, Backup software and Backup best practices, BCP/DRP.
 3. Possess knowledge of current networking infrastructure e.g. Wired network (LAN, WAN), Wireless network, TCP/IP, DNS/DHCP, LAN/WAN Load balancers (Including Windows NLB), IPS, Firewall, Proxy Servers, Bandwidth Management and Traffic Shaping, VPN.
 4. Must have a good command of English with excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, strong time management skills, advanced and demonstrable analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to work on multiple project/work items simultaneously, well organized, a proven team leader, always delivers high quality work, and maintains a highly professional manner and appearance.
 5. Must be able to motivate others and have a willingness and ability to work through difficult situations and solve challenging problems.

 

Required Training

 • Cisco, Microsoft Windows Server, VMware and ITIL certifications are highly desirable

Job Title:
Position: Simulation Specialist
Department: Bumrungrad Academy
Basic Requirement:

Role of Simulation Specialist
 •  Meet with course director and facilitator
 • Program scenarios
 • Set-up and tear down for classes
 • Support course at bumrungrad academy
 • Train instructors/facilitator how to use simulators and BSTC equipment
 • Teach courses
 • Maintenance, repair, inventory control
Qualification

- Technical abilities
 • Simulation/educational experience preferred
 •  Prefer medical background
 • AV knowledge
 • IT knowledge
- Interpersonal abilities
 • Communication skills
 • Flexible and adaptable
 • Dedicated
 • Willingness to learn
 • Detail oriented
 • Multi-tasking ability
- Competencies
 • Course operations (center support, instructor support)
 • Programming scenario
 • Troubleshooting simulators and AV system
 •  Repair and maintenance of AV system
 • Equipment and inventory management
 • IT skill development


Interested persons please submit your application letter and resume to:
Human Resources Division
BUMRUNGRAD INTERNATIONAL
33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110
Tel.: 0-2667-2040
E-mail:
recruitment@bumrungrad.com
FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad
Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4
 

Job Title:
Position: Software Developer
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

 Level of Education: Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

Work Experiences:

 •         Minimum 2 years of work experience in end-to-end software development life cycle

 

Required Qualifications:

 1.    Possess knowledge of developing software based on Microsoft technology
 2.    Possess knowledge of Microsoft SharePoint platform
 3.    Possess knowledge of MSSQL, T-SQL, SSRS
 4.    Good command of English with strong communication and interpersonal skills
 5.     

Required Training

 •         Microsoft software development certification is desirable

 

Roles and Responsibilities

 •         Software Development

      o   Gather user requirements

      o   Analyze and design software specification

      o   Develop and test software according to design document

      o   Provide user training

      o   Deploy to production

      o   Develop necessary documentation in all phase of software development life cycle

 •         Software Maintenance

      o   Fulfill service request within agreed timeframe

      o   Response, troubleshoot and solve incident within agreed timeframe

      o   Timely and accurately record details, progress, action taken of incident, request, problem and change ticket in service management system

      o   Keep user informed on receipt, plan, progress, and resolution of incident/request

o   Maintain system documentation to be comprehensive and up-to-date

o   Escalate to manager and/or vendor within pre-determined timeframe for unresolved incident/problem/request

Job Title:
Position: Supervisor, Accounting / หัวหน้าหน่วยบัญชี
Department: บัญชีและการเงิน (Accounting & Finance)
Basic Requirement:

Supervisor, Accounting - Account Receivable & Inventory
หัวหน้าหน่วยบัญชี - ลูกหนี้ และ สินค้าคงเหลือExperiences:
 • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 5  ปี
 • มีทักษะการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 
 
Qualifications:
 • มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ รายการทางบัญชีได้เป็นอย่างดี (Accounting knowledge)
 • มีทักษะในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Working process improvement)
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • CPA certificate would be preferable (Auditor knowledge)


 

Interested candidates, please send complete resume and recent photo to:

Bumrungrad International Hospital

Human Resources Division

Ploenchit Center Building, 5Flr. (BTS Ploechit Exit 4 , next to Krungthai Bank)

Tel: 0 26672040
 

E-mail: recruitment@bumrungrad.com

Website: www.bumrungrad.com

 

 

Job Title:
Position: Team Lead, Device Services
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Level of Education:
 • Bachelor Degree or higher
 • ITIL Certification is preferred
 • Microsoft Certification is preferred

Work Experiences:
 1. Minimum W years of work experience in Information System of which 3 years at managerial level managing desktop Support and IT helpdesk.
 2. Use of IT service management application – ITIL based.

Required Qualifications:
 1. Good spoken and written English skills
 2. Leadership , Customer Service and Technical Skills
 3. Understanding of reporting tools functionality
Roles and Responsibilities
 • Management of Helpdesk and Support Team to resolve incidents tickets within the defined SLA
 • Management of Helpdesk Team to answer support calls in a timely manner
 • Incident Survey Customer Satisfaction Score
 • Monthly Support Service Report
 • Maintain ISD standby unit/parts
 • Management of Helpdesk Team to keep call abandonment rate to a minimum

Interested candidates, please kindly send updated CV to us via e-mail : 
recruitment@bumrungrad.com
or any questions, please don't hesitate to contact us:
Tel 02-667-2043

 

Job Title:
Position: นักรังสีการแพทย์
Department: รังสีวิทยา
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี ด้านรังสีเทคนิค
 • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วย
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งทำงานล่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้