โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา จึงพร้อมให้บริการวินิจฉัยและรักษาครอบคลุมโรคต่างๆ ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคทั่วไปและการรักษาได้จากลิงค์ในหน้านี้ ซึ่งได้จัดลำดับตามสาขาเฉพาะทาง

- หากท่านไม่พบข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก 'ค้นหา'
- ต้องการสอบถามข้อมูลภาวะการเจ็บป่วยและการรักษาอื่นๆ โปรด ส่งคำถามที่นี่ หรือ โทร. 0 2667 1000

With doctors representing virtually every medical subspecialty, Bumrungrad offers diagnosis and treatment of most conditions. This page offers links to information sheets relating to common conditions and treatments, organized by specialty. If you don’t see a listing for what you are looking for, you may

- Use the search function to look for it throughout the website
- Send us an inquiry about it.ภาวะการเจ็บป่วยและการรักษา

คลินิกกายภาพบำบัดบำรุงราษฎร์
คลินิกการได้ยินและการทรงตัว
คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
ศูนย์โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal fusion)

การฉีดซีเมนต์เพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลัง

การฉีดยาเข้าที่โพรงกระดูกสันหลัง

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกผ่านผิวหนัง (Percutaneous Transforaminal Lumbar Interbody Fusion)

การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังบริเวณคอ

การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมบริเวณคอ

การผ่าตัดแบบดามเหล็กเชื่อมข้อกระดูก (ผ่าตัดเข้าทางด้านหน้า)

การผ่าตัดโรคโพรงประสาทตีบแคบผ่านกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic decompression)

การผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบลามิเนกโตมี (Laminectomy)

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้องขยาย (Microdiscectomy)

Others