bih.button.backtotop.text

ศูนย์สุขภาพชาย

ข้อมูลศูนย์
ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจทุกปัญหาและเห็นความสำคัญของสุขภาพผู้ชาย จึงพร้อมบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาทุกเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเพศชายอย่างครอบคลุม ตั้งแต่โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน สมอง กระดูกและข้อ ต่อมลูกหมาก และสมรรถภาพทางเพศ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชาย รวมถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล อันจะส่งผลให้ผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 

คุณทราบหรือไม่ว่า
 • ผู้ชายมีอายุสั้นกว่าผู้หญิง โดยข้อมูลอัตราชีพของประชากรไทย ปี พ.ศ.2556 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้ชายไทยคือ 71.1 ปี ในขณะที่ผู้หญิงไทยคือ 78.1 ปี
 • ผู้ชายมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตก ต่างจากผู้หญิง โดยผู้ชายมีแนวโน้มของการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ที่มากกว่า ในขณะเดียวกันผู้ชายในวัยก่อนอายุ 40 ปีกลับเข้ารับบริการทางการแพทย์น้อยกว่าผู้หญิง กว่าจะมาพบแพทย์ก็เมื่อมีอาการต่างๆ ของโรค ซึ่งบางครั้งอาจเลยระยะเริ่มต้นแล้ว
 • ผู้ชายวัย 40 ปีขึ้นไปมักเริ่มมีปัญหาสุขภาพ โดยอาจเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศที่ลดลง ทั้งนี้ปัญหาสุขภาพที่พบมากในผู้ชายอายุมากกว่า 40 ปี เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน รวมถึงโรคมะเร็ง
 • การเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรับคำแนะนำจากแพทย์ในด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงอายุ จะช่วยให้ร่างกายคุณผู้ชายฟิตอยู่เสมอ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ศูนย์สุขภาพชาย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชาย ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนการรักษาและดูแลสุขภาพคุณผู้ชายให้สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย เช่น
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบต่อมไร้ท่อ
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคมะเร็ง
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
 • จิตแพทย์
  Scroll for more

Contact Information

 • ศูนย์สุขภาพชาย
  Tel: 02 066 8888
 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์สุขภาพชาย
  วันจันทร์-วันศุกร์
  09.00-13.00 น.
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์สุขภาพชาย
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16
คะแนนโหวต 9.74 of 10, จากจำนวนคนโหวต 161 คน

Related Health Blogs