bih.button.backtotop.text

แพ็กเกจการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEX SMILE

02 กุมภาพันธ์ 2564

แก้ไขปัญหาสายตาสั้นและเอียง ด้วยการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx Smile

ReLEx-SMILE-A2-42x59-4-CM.jpg


การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี RELEX SMILE ทำงานอย่างไร

ทำงานโดยใช้ Femtosecond Laser ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางจะแยกชั้นกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) ภายในกระจกตา และนำเลนส์ที่ตัดไว้นั้นออกมาผ่านแผลเปิดเล็ก ๆ ที่กระจกตา ขนาดประมาณ 2-4 มิลลิเมตรเท่านั้น เพื่อปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมกับค่าสายตาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งทำให้แผลหายเร็ว และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ หลังจากผ่าตัดเพียง 1-2 วัน

และเนื่องจากการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE จะมีแผลเปิดที่กระจกตาเล็กมาก (2-4 มิลลิเมตร) ทำให้รบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาน้อย เป็นผลให้ตาแห้งน้อย โดยที่ค่าสายตาหลังผ่าตัดคำนวณได้อย่างแม่นยำสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างคล่องตัว การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx SMILE จึงนับว่าเป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติแบบแผลเล็กที่มีความแม่นยำ

 


ศูนย์จักษุ

Hot line tel. 061-3984709  (เวลา 8.00 – 20.00 น.)
เบอร์ Contact center 02 066 8888 และ 1378

เวลาทำการ
ทุกวัน 08:00 น. - 20:00 น. 
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย