รับมืออย่างไร เมื่อไตเสื่อม?

07 มิถุนายน 2562

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมเสวนากับแพทย์เรื่องการป้องกันและรักษาโรคไต พร้อมตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะ

KIDNEY-CRM-EVENT-POSTER-A2-12062019.jpg