2557 > ใส่ใจดี หัวใจแข็งแรง > รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

 cardiac-arrhythmia-19.jpg
นพ. สุริยะ จักกะพาก ศัลยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
นอกจากจะเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปแล้ว นพ. สุริยะยังมีความเชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ริเริ่มการศึกษาด้านประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และ เริ่มทำ Gastrointestinal Motility Lab เป็นคนแรก ๆ ของประเทศ

Q: เรื่องของกรดไหลย้อนมีความน่าสนใจอย่างไร

A: เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ศึกษาด้านนี้อย่าง จริงจัง จากการที่ได้ไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็พบว่าความผิดปกติของ หลอดอาหารมีหลายแง่มุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกรดไหลย้อนและโรค หลอดอาหารทำงานผิดปกติ เมื่อผมกลับมาก็อยากขยายให้เรื่องนี้ได้รับ ความสนใจมากขึ้น จึงได้จัดตั้งแล็บเพื่อดูการทำงานของหลอดอาหาร กรดไหลย้อนและหูรูดทวารหนักเพื่อศึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ในตอนนันมีความเชื่อกันว่าคนไทยไม่เป็นโรคกรดไหลย้อน จนกระทั่งมีการพูดถึงและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารอย่าง จริงจัง และมีการตรวจวินิจฉัยเป็นการเฉพาะจึงพบว่าในประเทศไทยเรามี ผู้ป่วยโรคนี้จำนวนไม่น้อย


Q: แนวคิดหลักในการทำงาน

A: เราต้องให้การรักษาโดยคิดว่าผู้ป่วยทุกคนเปรียบเสมือนญาติของเรา ดังนั้น ต้องปฏิบัติกับทุกคนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพราะเคยดูแลผู้ป่วยทั้งใน ฐานะที่เป็นข้าราชการและแพทย์โรงพยาบาลเอกชน จึงได้เจอผู้ป่วยหลากหลาย ทั้งจากชนบทห่างไกลและคนมีฐานะ ไม่ได้เน้นดูแลผู้ป่วยรายใดเป็นพิเศษแต่ ต้องรักษาทุกรายให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

cardiac-arrhythmia-20.jpg
นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์ อายุรแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติและโรคปอด
จบการศึกษาเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ นครชิคาโก ก่อนจะศึกษา ต่อเฉพาะทางพิเศษด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรคปอดและการปลูกถ่ายปอดและในภายหลังรับหน้าที่ เป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา นพ.วรกิจเลือกกลับมาร่วมงาน กับบำรุงราษฎร์ โดยดูแลผู้ป่วยด้านเวชบำบัดวิกฤติเป็นหลัก

Q: แพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

A: เวชบำบัดวิกฤติ หรือ ICU เป็นยูนิตเฉพาะที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เป็นพิเศษ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง แพทย์ต้องนำความรู้ที่มีทั้งหมดมา ใช้ทำงานแข่งกับเวลา ดังนั้น นอกจากแม่นยำ รวดเร็ว แล้วต้องตัดสินใจได้ ดีภายใต้สถานการณ์คับขันด้วย เนื่องจากเวชบำบัดวิกฤติรักษาผู้ป่วยหลาก หลายโรค แพทย์ ICU จึงต้องสามารถทำงานสอดประสานกับแพทย์จาก สาขาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีจริยธรรมเพราะผู้ป่วย ICU ส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่และ ดีที่สุด จะได้ไม่เสียใจภายหลัง

Q: เพราะเหตุใดถึงเลือกมาร่วมงานกับบำรุงราษฎร์

A: คิดว่าบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ขณะนั้นโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะบุกเบิกเพื่อเป็นผู้นำด้านเวชบำบัดวิกฤติ ซึ่งเป็นแขนงวิชาแพทย์ที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทย และการที่มีแพทย์ที่ สำเร็จการศึกษาจากอเมริกาหลายท่านหลายสาขาทำงานที่นี่ รูปแบบการ ทำงานจึงคล้ายคลึงกับในต่างประเทศ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา คนไข้และส่งเสริมการทำงานนี้เป็นอย่างมากครับ
cardiac-arrhythmia-21.jpg
นพ. รุจาพงศ์ สุขบท อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
หนึ่งในแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารคนแรก ๆ ของบำรุงราษฎร์ที่มีส่วนอย่างมาก ในการผลักดันให้เกิดศูนย์ทางเดินอาหารและตับซึ่งให้การรักษาโรคทางเดินอาหารครอบคลุมมาก ที่สุดแห่งหนึ่ง นพ. รุจาพงศ์ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการรักษา และริเริ่มการรักษาด้วยวิธีการ เปลี่ยนตับจนทำให้ผู้ป่วยหลายรายสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

Q: เพราะเหตุใดจึงสนใจศึกษาด้านโรคทางเดินอาหาร

A: เพราะเป็นสาขาหนึ่งของอายุรกรรมที่มีการพัฒนาในแง่ของความ รู้ทางวิชาการค่อนข้างมาก ซึ่งสมัยก่อนมีแนวโน้มที่จะมีการทำหัตถการ อะไรหลาย ๆ อย่างที่อายุรกรรมทั่วไปไม่ได้ทำ เหมือนเป็นกึ่งศัลยแพทย์ ด้วย เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการ ศึกษาวิจัยโรคแต่ละอย่างที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษา แต่ มีงานวิจัยที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต


Q: มีกรณีการรักษาใดที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษบ้าง

A: อันที่จริงมีอยู่หลายเคสนะครับ แต่ขอยกตัวอย่างเคสแรก ๆ คือเคสเปลี่ยนตับให้ผู้ป่วย ซึ่งเริ่มทำเป็นเคสแรกที่บำรุงราษฎร์ ผู้ป่วยรายนี้ป่วยหลายโรคมาก เริ่มจากเป็นมะเร็งที่ไต ต้องตัดไตไปหนึ่งข้าง ต่อ มาก็พบว่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะปัสสาวะ ไตที่เหลืออีกข้างก็วายจนต้องมีการล้างและเปลี่ยนไต ยิ่งไปกว่า นั้นก็มีอาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี มีภาวะตับแข็ง ผู้ป่วยป่วยมากจน ต้องให้น้องสาวตั้งครรภ์ให้ แต่หลัง จากที่ตัดสินใจเปลี่ยนตับ ผู้ป่วยก็ สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ เดินทางท่องเที่ยวไปกับลูก อยู่กับลูกได้ จนลูกเติบโต เป็นเคสที่รู้สึกประทับใจว่าเราสามารถยืดอายุผู้ป่วยให้ได้ ใช้ชีวิตช่วงระยะหนึ่งกับลูกได้ตามที่ผู้ป่วยต้องการ การผ่าตัดคราวนั้น เราวางระบบทุกอย่างเหมือนที่เคยทำในอเมริกา แม้จะเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาล เราก็มีความมั่นใจและเชื่อในความ สามารถของทีมงาน เราใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความเข้าใจกับ ผู้ป่วยและญาติ ๆ ถึงขั้นตอนการรักษาจนสามารถส่งผ่านความมั่นใจ ไปยังผู้ป่วยและญาติ จนกระทั่งการผ่าตัดประสบผลสำเร็จด้วยดี


cardiac-arrhythmia-22.jpg

พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์

อายุรแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, อายุรศาสตร์ทั่วไป

อายุรแพทย์ท่านแรก ๆ ของบำรุงราษฎร์ที่ดูแลให้การรักษาผู้ป่วยสูงอายุอย่างเป็นทางการโดย ให้การรักษาและวินิจฉัยโรคแบบองค์รวมก่อนส่งต่อยังแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาที่ตรง จุดต่อไป ด้วยประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกว่า 10 ปี จาก Charing Cross and Westminster Medical School ในสหราชอาณาจักร

Q: เพราะเหตุใดถึงสนใจศึกษาด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

A: ความต้องการแรกคืออยากให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เมื่อไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษซึ่งสังคมที่นั่นเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับ หนึ่งจึงทำให้เราได้เห็นภาพรวมของการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมไปถึงการ ดูแลผู้สูงอายุ ยิ่งพบว่าเวชศาสตร์ผู้สูงอายุถือเป็นศาสตร์เฉพาะทางด้าน หนึ่งในประเทศอังกฤษ ก็เลยคิดว่าศาสตร์ด้านนี้เหมาะกับตัวเองมาก ที่สุดแล้ว

 

Q: จากการดูแลผู้ป่วย มีเรื่องใดที่รู้สึกลำบากใจ/ ท้าทายบ้าง
 

A: ในกรณีผู้สูงอายุมักจะพบว่าผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ หลายโรค ซึ่งเราไม่เพียงต้องทำให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงปัญหาเท่านั้น แต่ญาติก็ต้องเข้าใจ ด้วย เรามีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องซึ่งมีหลายกรณีที่ญาติของผู้ป่วย มีความต้องการที่แตกต่างออกไป ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ ความ จริงที่ว่า ผู้ป่วยอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต การตัดสินใจแต่ละขั้นก็ยิ่ง ยากขึ้น รวมถึงอาการแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ ของผู้ป่วยก็มีความ ละเอียดอ่อน เราก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยและญาติเสมอ ต้อง รับฟังความเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายในการดำเนินการรักษาให้ดีที่สุด

คะแนนโหวต: 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 3 คน