2556 > สมองดี ชีวิตดี > News from Bumrungrad International

News from Bumrungrad International

 

บำรุงราษฎร์ "รักษ์ทะเลไทย" ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลเต่าทะเล

 

 
มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนาวาโท ขวัญเมือง คเรศตรี ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำชมการดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และร่วมกิจกรรม รักษ์ทะเลไทยด้วยการปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่าโกงกาง เพาะกล้าไม้ชายเลน สร้างบ้านปลา และปั้นก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


บำรุงราษฎร์จัดนิทรรศการเจาะลึกเรื่องกระดูก Bone Discovery
สำหรับคนไทย


ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยคณะแพทย์ผู้บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ แนน - ชลิตา เฟื่องอารมย์, ไก่ - ภาษิต อภิญญาวาท และ ธนธร รัตนไชย นักกีฬาทีมชาติไทย แชมป์เวคบอร์ดของเอเชีย ร่วมเปิดงาน “Bone Discovery” นิทรรศการที่เปิดให้ประชาชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์และความรู้ในการดูแลรักษากระดูกและข้อ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม

 


จากซ้าย: นพ. วิญญู รัตนไชย หัวหน้าแผนกออร์โธปิดิกส์, นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย ผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม, นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลัง

 
ธรรมศาสตร์จับมือบำรุงราษฎร์เสริมศักยภาพทางการแพทย์ของไทยในระดับนานาชาติเป็นแห่งแรก
 

 


ศ.นพ. สิน อนุราษฎร์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการ ด้านการแพทย์กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย รศ. นพ. กัมมาล กุมาร ปาวา (ที่ 3 จากขวา) รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมผู้บริหารของทั้งสองสถาบัน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ภาครัฐร่วมเอกชนระหว่าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการทางการแพทย์ในระดับสากล ระหว่างภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท - เอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อรองรับความต้องการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

โครงการ "บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย" ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กซึ่งเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคลิ้นหัวใจรั่ว ที่มีฐานะยากจนผ่านโครงการ บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทยเพื่อให้เด็ก ๆ ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปกติการผ่าตัดหัวใจในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงถึง 500,000 บาทต่อราย หากนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาจนถึงกลางปี 2556 นี้ ทางโครงการฯ ได้ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้ว 676 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือบริจาคด้วยเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม มูลนิธิโรงพยาบาล

บำรุงราษฎร์บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และกรุณาส่งหลักฐานการโอนฯ ให้แก่ฝ่ายบัญชีการเงินที่หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือบริจาคออนไลน์ได้ที่ www.bumrungrad.com/onlinedonation
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 2012

Rating score: 10.00 of 10, based on 1 vote(s)