2555 > ดูแลหัวใจ

ดูแลหัวใจ: ดูแลหัวใจให้ไกลโรค

ดูแลหัวใจให้ไกลโรค

พบกันอีกครั้งกับ นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล

โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท อาทิ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งฉบับนี้ได้หยิบยกบางโรค บางภาวะอาการที่พบได้บ่อยมานำเสนอเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของ โรค ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการรักษา

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

Welcome

พบกันอีกครั้งกับ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท อาทิ โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่ง Better Health ฉบับนี้ได้หยิบยกบางโรค บางภาวะอาการที่พบได้บ่อยมานำเสนอเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรค ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการรักษา

Heart attack - ฉับพลัน อันตราย

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นอาการที่ต้องรับมืออย่างฉับไวและป้องกันอย่างต่อเนื่อง

โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้

โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไม่ได้มีเพียง ตา ไต และปลายเท้าเท่านั้น เรื่องหลอดเลือดหัวใจก็นิ่งนอนใจไม่ได้

รับมือกับโรคหัวใจในเด็ก

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซับซ้อน และบางครั้งไม่อาจสังเกตอาการได้ทันที แต่กว่าร้อยละ 99 สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้

รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น

หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจร้ายแรงกว่าที่คิด

อาจไม่ใช่ผลพวงของความรักโรแมนติกเสมอไป แต่อาจหมายถึงอาการของโรคหัวใจอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อยก็เป็นได้

Q & A

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันส่งผลอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย ฉบับนี้มี นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ มาช่วยไขข้อข้องใจของคุณกัน

Health briefs

- ออกกำลังกายแม้เพียงน้อยนิดก็ดีมากพอสำหรับหัวใจ

- รักษ์หัวใจ ต้องไม่หักโหมงานหนัก

- อาหารต้านความดัน

News from Bumrungrad International

“อาสาบำรุงราษฎร์” ร่วมดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย

โครงการ “อาสาบำรุงราษฎร์” จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีภารกิจหลักคือการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแล สุขภาพให้กับประชาชน และพนักงานผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดที่ห่างไกล นับเป็นอีกส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ส่งตรงไปยัง ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน