2553
[TempITemplate.Template]: http://server/CMSVirtualFiles/Transformations/=vg=55d2f80a-53a6-4b1e-94b2-f72bbdf35aa4/custom.BetterHealthMainIssue/IssueMainEditorContent.ascx(18): error CS0234: The type or namespace name 'CMSHelper' does not exist in the namespace 'CMS' (are you missing an assembly reference?)

เรื่องน่าสนใจในฉบับนี้

ภาวะไขมันพอกตับ ใครบ้างที่ต้องระวัง

ภาวะไขมันพอกตับในผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ หรือ NAFLD เป็นชื่อเรียกรวมของความผิดปกติที่เกิดกับตับซึ่งเริ่มจากไขมันพอกตับ ซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะตับวายและมะเร็งตับ

อยู่อย่างเข้าใจวัยหมดประจำเดือน

การหมดประจำเดือนเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงหนึ่งของชีวิตเรียนรู้ ทำความเข้าใจเพื่อการข้ามผ่านที่ราบรื่น และสง่างาม

บทบรรณาธิการ

ขอต้อนรับสู่ Better Health นิตยสารสำหรับผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
Better Health ฉบับนี้ เราให้ความสำคัญกับโรคเรื้อรังที่บ่อนทำลายสุขภาพของคุณ โดยในหน้า 4 เราพูดถึง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งทั้งสองโรคนี้มีลักษณะเฉพาะที่เหมือนกันหลายประการ เริ่มจากปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็นความอ้วน พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมหรือประวัติครอบครัว นอกจากนี้จำนวนผู้ป่วยของทั้งสองโรคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุด ทั้งสองโรคสามารถควบคุมได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการดูแลตนเองด้วยทัศนคติในเชิงบวกของผู้ป่วย ซึ่งก็คือการยอมรับในการ “อยู่ร่วม” กับโรคแทนที่จะรู้สึก “ทรมาน” จากอาการเจ็บป่วยที่กินเวลายาวนาน

ไขข้อข้องใจ หมดประจำเดือนก่อนวัยได้หรือ

เมื่อเข้าสู่วัยกลางคน ผู้หญิงหลายคนเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการนอนหลับ จิตใจหดหู่ เหงาเศร้า และเหนื่อยสะสม อาการเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นผลมาจากความตึงเครียดเท่านั้นแต่อาจเป็นผลลัพธ์จากการหมดประจำเดือนที่มาเยือนก่อนวัยอันควรก็เป็นได้ นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ สูตินรีแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านฮอร์โมนต่อมไร้ท่อและการเจริญพันธุ์ ให้ความรู้กับเราไว้อย่างน่าสนใจ

รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัยกับโรคความดันและเบาหวาน

ว่ากันว่าเราทุกคนต้องรู้จักผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานอย่างน้อยหนึ่งคน ทั้งสองโรคเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและมีการรณรงค์ให้ความรู้ และป้องกันเสมอมา แต่จำนวนผู้ป่วยกลับไม่ได้ลดน้อยลงเลย

โรคไตเรื้อรัง อีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าระวัง

ไต อวัยวะที่เปรียบได้กับโรงบำบัดของเสียที่ต้องอยู่กับมลพิษตลอดเวลา เนื่องจากมีหน้าที่กรองของเสียออกจากกระแสเลือด การทรุดโทรมของไตจึงเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน

รู้จักเพื่อให้ห่างไกล มะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

ทำความรู้จักกับโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่พบได้บ่อย และผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตสูง แต่แทบไม่มีอาการบ่งชี้เลยในระยะต้น หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คือภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิดตร

ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯและสำนักงานหลักประกัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก”

ตั้งครรภ์ปลอดภัย แม้วัยเกิน 30

ปัจจุบัน ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานมีครอบครัวช้าลง และมักจะ
ตั้งครรภ์แรกเมื่ออายุเข้าสู่ช่วงวัย 30 ไปแล้ว การศึกษาข้อมูล
ความรู้ในเชิงสุขภาพเพื่อเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

ปรากฏการณ์บำรุงราษฎร์บนเวทีโลก

ภายหลังการแสดงปาถกฐาพิเศษต่อที่ประชุมผู้บริหารของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับชั้นนำของโลก มร. เคิร์ท ชโรเดอร์ ผู้ซึ่งกำลังหมดวาระจากตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารกลุ่ม ให้เวลากับ Better Health เพื่อบอกเล่าถึงบทบาทของบำรุงราษฎร์กับความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลก

  < 1 - 2 - 3  >