What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

เสวนาความรู้เพื่อสุขภาพ “เจาะลึก...ความลับ...สุขภาพเพศหญิง”

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “เจาะลึก..ความลับ...สุขภาพเพศหญิง” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0 2667 2000
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers