What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

การประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ เรื่อง “การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป” ครั้งที่ 25

Thailand’s Bumrungrad International Hospital hosts the Asian Full-Endospine Workshop
นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และผู้บริหารโรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ เรื่อง “การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป” ครั้งที่ 25
เพื่อฝึกอบรมให้กับศัลยแพทย์ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ 9 ประเทศ ซึ่งสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์เป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคปของภูมิภาคเอเชีย การอบรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสลับระหว่างไทยหนึ่งครั้งและเยอรมนีสองครั้ง ซึ่งยังเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers