ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

รพ.บำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่

รพ.บำรุงราษฎร์ ของไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชีย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลเซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี และบริษัท ริชาร์ด วูล์ฟ ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูงของประเทศเยอรมนี

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” ช่วยผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” จำนวนกว่า 180 ภาพ ซึ่งเป็นฝีมือศิลป์ของแพทย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตลอดจนศิลปินที่มีจิตศรัทธาและร่วมอุทิศแรงกายแรงใจในการวาดภาพเพื่อนำราย ได้สนับสนุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครบรอบ 30 ปีแห่งการบริการผู้ป่วยและดูแลสังคม

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลฯ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งได้ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพระดับสากลแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ ต่างประเทศมากกว่าหนึ่งล้านรายในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการส่งเสริมความรู้และสุขภาพที่ดี ให้กับคนไทยทั่วประเทศ
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2010)

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2010) ประเภทผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider) ให้แก่ มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดของรัฐบาลไทย ที่มอบให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เคยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 .
 
 

รพ. บำรุงราษฎร์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปากีสถาน

มร. อะห์หมัด อัมญาด อาลี หัวหน้าผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ประจำสถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน รับมอบยาและเวชภัณฑ์มูลค่า 1 แสนบาท จาก มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปากีสถาน ซึ่งมีมากถึง 17 ล้านคน ในจำนวนนี้มีกว่า 6 ล้านคนที่ไร้ที่อยู่อาศัย
 
 

German Spine Expert Teams With Bumrungrad Surgeons to Train Doctors in New Procedure

นพ. เซบัสเตียน รุทเทน ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมและการบำบัดความเจ็บปวด โรงพยาบาล เซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี เป็นวิทยาการในการอบรมเทคนิคการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ด้วยกล้อง ซึ่งแพทย์ไทยของ รพ.บำรุงราษฎร์ สองท่าน คือ นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม และ นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้วยเทคนิคนี้จาก นพ. เซบัสเตียน ได้ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับศัลยแพทย์ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่าง ชาติกว่า 30 คน การอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล เซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี โดยการอบรมเทคนิคนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสลับระหว่างไทยและเยอรมนีประเทศละสองครั้ง
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลหนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “หนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2552” (Top 10 Thailand’s Most Innovative Companies Award 2009) ให้แก่ พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รางวัลนี้คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 456 แห่ง ให้เหลือบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่นเพียง 10 แห่ง โดยพิจารณาข้อมูลจาก อัตราส่วน Return on sales การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ และการบริหารจัดการองค์กรด้านนวัตกรรม โดยในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจบริการ และในปีนี้โรงพยาบาลฯ ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan Growth Excellent Awards) และรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
 
 

รพ. บำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) for organizational excellence

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class -TQC) ประจำปี 2551 ที่จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้แก่ มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) ที่ใช้กลไกการประเมินกระบวนการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมแบบบูรณาการ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการโหวตให้เป็น “บริษัทขนาดเล็กยอดเยี่ยม” จากนิตยสาร Asiamoney ฉบับเดือนธันวาคม 2551/มกราคม 2552

ซึ่ง Asiamoney เป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นประจำปีจากผู้จัดการกองทุนและ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อหาบริษัทขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมในภูมิภาค “โรงพยาบาลฯ ได้ชำระหนี้ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่และประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทางด้านบริการดูแลสุขภาพในราคาที่เหมาะสมและคุ้ม ค่าหากเทียบกับบริการที่ผู้ป่วยได้รับ โดยมีบริการตั้งแต่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่สำคัญ” Asiamoney อ้างคำพูดของหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์คนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้ Asiamoney ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบำรุงราษฎร์ยังได้รับการชมเชยว่าเป็นบริษัทที่มี“การ บริหารจัดการที่ซื่อสัตย์และมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม”อีกด้วย
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers