ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” ช่วยผ่าตัดหัวใจเด็กผู้ยากไร้

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” จำนวนกว่า 180 ภาพ ซึ่งเป็นฝีมือศิลป์ของแพทย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ตลอดจนศิลปินที่มีจิตศรัทธาและร่วมอุทิศแรงกายแรงใจในการวาดภาพเพื่อนำราย ได้สนับสนุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครบรอบ 30 ปีแห่งการบริการผู้ป่วยและดูแลสังคม

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลฯ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 30 ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งได้ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยคุณภาพระดับสากลแก่ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและ ต่างประเทศมากกว่าหนึ่งล้านรายในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยการส่งเสริมความรู้และสุขภาพที่ดี ให้กับคนไทยทั่วประเทศ
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2010)

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award 2010) ประเภทผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider) ให้แก่ มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุดของรัฐบาลไทย ที่มอบให้กับผู้ส่งออกสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เคยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 .
 
 

รพ. บำรุงราษฎร์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปากีสถาน

มร. อะห์หมัด อัมญาด อาลี หัวหน้าผู้แทนคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ประจำสถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน รับมอบยาและเวชภัณฑ์มูลค่า 1 แสนบาท จาก มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวปากีสถาน ซึ่งมีมากถึง 17 ล้านคน ในจำนวนนี้มีกว่า 6 ล้านคนที่ไร้ที่อยู่อาศัย
 
 

German Spine Expert Teams With Bumrungrad Surgeons to Train Doctors in New Procedure

นพ. เซบัสเตียน รุทเทน ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมและการบำบัดความเจ็บปวด โรงพยาบาล เซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี เป็นวิทยาการในการอบรมเทคนิคการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ด้วยกล้อง ซึ่งแพทย์ไทยของ รพ.บำรุงราษฎร์ สองท่าน คือ นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม และ นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมด้วยเทคนิคนี้จาก นพ. เซบัสเตียน ได้ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อฝึกอบรมให้กับศัลยแพทย์ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่าง ชาติกว่า 30 คน การอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาล เซนต์ แอนนา เมืองเฮิร์น ประเทศเยอรมนี โดยการอบรมเทคนิคนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสลับระหว่างไทยและเยอรมนีประเทศละสองครั้ง
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลหนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “หนึ่งในสิบองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2552” (Top 10 Thailand’s Most Innovative Companies Award 2009) ให้แก่ พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รางวัลนี้คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 456 แห่ง ให้เหลือบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่นเพียง 10 แห่ง โดยพิจารณาข้อมูลจาก อัตราส่วน Return on sales การส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร ความคิดสร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ และการบริหารจัดการองค์กรด้านนวัตกรรม โดยในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประเภทธุรกิจบริการ และในปีนี้โรงพยาบาลฯ ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการเจริญเติบโตทางธุรกิจ จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan Growth Excellent Awards) และรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2552” ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
 
 

รพ. บำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) for organizational excellence

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class -TQC) ประจำปี 2551 ที่จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้แก่ มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) ที่ใช้กลไกการประเมินกระบวนการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมแบบบูรณาการ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการโหวตให้เป็น “บริษัทขนาดเล็กยอดเยี่ยม” จากนิตยสาร Asiamoney ฉบับเดือนธันวาคม 2551/มกราคม 2552

ซึ่ง Asiamoney เป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รางวัลดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นประจำปีจากผู้จัดการกองทุนและ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อหาบริษัทขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมในภูมิภาค “โรงพยาบาลฯ ได้ชำระหนี้ไปแล้วเป็นส่วนใหญ่และประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทางด้านบริการดูแลสุขภาพในราคาที่เหมาะสมและคุ้ม ค่าหากเทียบกับบริการที่ผู้ป่วยได้รับ โดยมีบริการตั้งแต่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นไปจนถึงการผ่าตัดที่สำคัญ” Asiamoney อ้างคำพูดของหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์คนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงโรงพยาบาล นอกจากนี้ Asiamoney ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบำรุงราษฎร์ยังได้รับการชมเชยว่าเป็นบริษัทที่มี“การ บริหารจัดการที่ซื่อสัตย์และมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม”อีกด้วย
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวโครงการ “ยอดพ่อครัวเอกอาหารไทย” (Great Chefs’ Amazing Thailand 2009) ซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภัตตาคารและโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยในการ สร้างสรรค์โครงการ ‘พ่อครัวเอก’ (Great Chefs) มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปีนี้มีพ่อครัวฝีมือเยี่ยมจากโรงแรมชั้นนำเข้าร่วมโครงการ 12 คน รวมถึงโภชนากรของโรงพยาบาลฯ และ โซเด็กโซ่ ผู้ให้บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ที่ร่วมกันสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยเพื่อสุขภาพ จาก “เจ็ดมหัศจรรย์เมืองไทย” (The Seven Amazing Wonders of Thailand) นับเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ตามโครงการรณรงค์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง ในแต่ละ ปีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการผู้ป่วยกว่า 1.2 ล้านราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก จนได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานพยาบาลที่คนทั่วโลกนิยมไปรับการรักษาพยาบาลมาก ที่สุด และเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก “โรง พยาบาลบำรุงราษฎร์ เราได้ริเริ่มโครงการนี้ในปี พ.ศ. 2543 โดยต้องการแสดงให้เห็นว่าอาหารโรงพยาบาลไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด” มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าว และเพิ่มเติมว่า “สำหรับปีนี้เราให้พ่อครัวแต่ละคน ได้สร้างสรรค์เมนูพิเศษที่สอดคล้องกับเมืองไทย อาทิ หาดทรายที่สวยงาม กับเมนูอาหารทะเลจานอร่อย ที่เป็นการผูกเรื่องอาหารกับแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของไทยได้อย่างลง ตัว” โรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ ได้แก่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ, แพน แปซิฟิก กรุงเทพฯ, โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ, บันยัน ทรี กรุงเทพฯ, เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ, ปทุมวัน ปรินซ์เซส, อมารี บลูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ, แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา กรุงเทพฯ, คอนราด กรุงเทพฯ, ดุสิต ธานี กรุงเทพฯ, อินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ, และคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ โครงการ นี้พ่อครัวรับเชิญทั้ง 12 คน จะได้ทำงานร่วมกับ โซเด็กโซ่ ผู้ให้บริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในการสร้างสรรค์สูตรอาหารสุขภาพเพื่อบริการผู้ป่วยตลอด 12 เดือน โดยเมนูพิเศษนี้ให้บริการผู้ป่วยโดยไม่ได้คิดค่าบริการเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติได้ลิ้มรสอาหารไทยจากการสร้างสรรค์ของ พ่อครัวฝีมือเยี่ยมทั้ง 12 คน ในแต่ละเดือน โรงพยาบาลให้บริการอาหารของโครงการ “พ่อครัวเอก” นี้กว่า 1,000 มื้อ
 
 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand’s Most Innovative Company)

ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งคัดเลือกธุรกิจที่มีความเป็นเลิศในสามด้าน คือ นวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ นวัตกรรมด้านกระบวนการ และนวัตกรรมด้านการจัดการ จากกิจการทั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กว่า 500 บริษัท ผลปรากฏว่า บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้รับการประกาศให้ได้รับรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากกลุ่มธุรกิจ บริการ และกลุ่มธุรกิจการผลิตตามลำดับ ในปีนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย, ผลสำรวจอันดับหนึ่งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ จากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล เอเชีย (WSAJ) และรางวัลยอดเยี่ยม ด้านสารสนเทศทางการแพทย์ AMDIS Award จากสมาคมผู้อำนวยการด้านการแพทย์ระบบสารสนเทศ (Association of Medical Directors of Information Systems) สหรัฐอเมริกา พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ (ซ้าย) ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับรางวัล จาก ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers