ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์

What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

b4a1e3a2-408a-4e87-b22d-f4b68f60ded8

Mom Little Secret เป็นพ่อแม่มหัศจรรย์ของการให้ชีวิต

เชิญคุณพ่อคุณแม่ร่วมฟังเทคนิคการดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ จากคณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
5c758f4f-92d5-4690-ba58-324e2cb791e0

Mom Little Secret นมแม่ มหัศจรรย์สายใยรักจากแม่สู่ลูก

เชิญคุณพ่อคุณแม่ร่วมฟังเทคนิคการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
f0af3d87-54c9-4b91-a91e-976a84ac6d5e

LINE Official Bumrungrad เปิดตัวพร้อมสติกเกอร์ใหม่

พบกับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มาพร้อมสติกเกอร์ที่ออกแบบโดย ครูปาน สมนึก คลังนอก ศิลปินวาดภาพประกอบชื่อดังของเมืองไทย
ddc68c3a-d45e-40fd-b391-f34302780fa6

งานประชุมวิชาการ Perinatal Annual Meeting 2016

ในหัวข้อเรื่อง “Assisted Reproductive Technology (ART) and Perinatal Outcome” ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
29383a10-aecf-44fa-af4f-5f33c52bc9f2

รพ.บำรุงราษฎร์ ยืนยันสานต่อภารกิจเพื่อสังคม ผ่าตัดหัวใจเด็กด้อยโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สานต่อโครงการ “รักษ์ใจไทย” ผ่าตัดโรคหัวใจในเด็กด้อยโอกาสโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายหลังทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วกว่า 13 ปี ส่งเด็กหัวใจสมบูรณ์สู่สังคมแล้ว กว่า 735 ราย
9122e168-3980-4e15-bb30-7094bfea17d5

การประชุมวิชาการ Annual ICU Conference 2016

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมชั้น 21 อาคาร BI Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
3e02b50e-01c2-4211-a428-bc033134adbd

หมั่นวัดความดัน...เพื่อรู้ทันโรค วันความดันโลหิตสูงโลก

วันที่ 17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก
27d0af1c-a3a2-4dbb-80e3-5180e805a8e9

ร่วมรู้ทัน ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCDs กับกิจกรรม “งาน NCDs Day”

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-14.00 น.
e712fc22-76e2-4b7c-8b1f-7b65c70ce6d3

รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมคืนคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัย สานต่อโครงการผ่าข้อเข่าแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตอกย้ำนโยบายยกระดับสุขภาพสังคม สานต่อ “โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุ่นยนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 60 พรรษา” จัดกิจกรรม Healthy Joint (ข้อเข่าคืนสุข) เปิดโอกาสผู้สูงอายุที่ประสบภาวะข้อเข่าเสื่อมทั่วประเทศ เข้ารับการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
260137f4-02b5-4685-99fd-2ab722ba373e

รพ.บำรุงราษฎร์พัฒนาด้านการแพทย์และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกอบรมให้คณะแพทย์เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พันธุศาสตร์ การวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะในโรคใหลตาย (Brugada Syndrome) และภาวะ Early Repolarization
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers