What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

การบรรยายเพื่อสุขภาพ โรคหลอดเลือดหัวใจ...เลี่ยงได้ รักษาได้

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเพื่อสุขภาพ เรื่อง “โรคหลอดเลือดหัวใจ...เลี่ยงได้ รักษาได้” ร่วมออกกำลังกาย...หัวใจ แนะนำอาหารบำรุงหัวใจ ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 13.00 –16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 12 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3
 
โรคหลอดเลือดหัวใจ มักเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของโรคที่คร่าชีวิตคนไทย อีกทั้งอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยยังมีแน้วโน้มที่จะลดลงอีกด้วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องทุกข์ทรมานและมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ถึงแม้จะดูเป็นโรคที่อันตราย บางครั้งถึงแก่ชีวิต และค่อนข้างเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัว แต่ก็เป็นโรคที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ซึ่งได้แก่ การสูบบุหรี่ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ความเครียด และขาดการออกกำลังกาย
 

การบรรยายในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ตั้งแต่สาเหตุ อาการ การตรวจวินิจฉัย วิทยาการทางแพทย์ในปัจจุบันที่ช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและกำหนดวิธีการรักษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการป้องกัน บรรยายโดย พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


ร่วมออกกำลังกาย...ออกกำลังหัวใจ กับนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลฯ ที่จะนำทุกท่านร่วมออกกำลังในท่าทางที่เหมาะสม อย่างถูกวิธี เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพความแข็งแรงให้กับหัวใจ พร้อมทั้งการแนะนำอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพหัวใจที่คัดสรรมาโดยเฉพาะจากนักโภชนาการของโรงพยาบาลฯ


การบรรยายเป็นภาษาไทยและไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่  โทร 0 2667 2000ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers