บริการที่มีคุณภาพในการรักษาและบริการ

Survey of business leaders ranks Bumrungrad among most admired Thai companies.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้อ่าน Wall Street Journal Asia หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลก ฉบับหนึ่ง ได้จัดอันดับบริษัทชั้นนำของไทยที่ชื่นชอบมากที่สุด ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหนึ่งในหกบริษัทที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดนอกเหนือ จากบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้แก่ เจริญโภคภัณฑ์ สยามซีเมนต์ และ PTT

จากการตอบแบบสำรวจของผู้อ่านซึ่งเป็นนักธุรกิจชั้นนำและผู้บริหารระดับสูงพบว่า ผู้อ่านให้การยอมรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในการรักษาและบริการ ดังได้กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคมว่า

"ในประเภทของคุณภาพของสินค้าและบริการ ผู้อ่านให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการให้การรักษาและบริการ ของ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีผู้ป่วยชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละปี"

การสำรวจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีชื่อ เอเชีย 200 โดยการสำรวจครั้งแรกเริ่มขึ้นในปี 2536 เพื่อจัดอันดับบริษัทที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในปีนี้การสำรวจให้ความสำคัญกับนวัตกรรม และการคัดเลือกบริษัทมหาชน 10 อันดับแรกใน 12 ประเทศที่มีความเป็นสุดยอดในด้านต่างๆ โดยให้ผู้อ่านลงคะแนน

 The Wall Street Journal Asia กล่าวถึง เอเชีย 200 ว่า เป็นรายงานที่ให้ข้อมูลทางด้านต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรชั้นนำในเอเชียที่ดี่ที่สุด

อ่านรายละเอียดของการสำรวจครั้งนี้ได้ที่ http://online.wsj.com/article/SB124655757133887381.html#project%3Dasia_200_09%26articleTabs%3Darticle

Live support
We are sorry, but support is not available at the moment.